Eindhoven,
29
augustus
2018
|
16:37
Europe/Amsterdam

Stage-discriminatie niet zichtbaar bij Fontys

Veel allochtone mbo-studenten hebben moeite met het vinden van een stageplek. Speelt dit probleem eigenlijk ook op het hbo, met name bij Fontys? “Als je een goed cv hebt, en een sterke motivatiebrief, dan zie ik niet dat je minder kans maakt dan een autochtone student.”

Bijna een kwart van de allochtone mbo’ers moet minstens vier keer solliciteren voordat ze bij een stagebedrijf aan de slag kunnen. Dat terwijl medestudenten met een Nederlandse achternaam in 70 procent van de gevallen direct beet hebben. De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Onderwijsminister Van Engelshoven pleit voor maatregelen om deze structurele ongelijkheid aan te pakken.

Objectief
Docent Theo van Bergen was jarenlang stagecoördinator bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT). “Persoonlijk overviel me nooit het onbehaaglijke gevoel: hier weegt afkomst mee. Ik heb één keer meegemaakt dat een student met een allochtone naam werd geweigerd, maar daar was objectief gezien alle reden toe. De student in kwestie had een eerdere stage behoorlijk verbruid.”

Binnen het hbo ziet Van Bergen niet het grote aantal afwijzingen dat allochtone mbo-studenten parten speelt. “Volgens mij beoordelen potentiële hbo-stagebedrijven vooral op de inhoud. Het cv van een student geeft de doorslag, ongeacht zijn/haar achtergrond.”

Daarbij is de context van een hbo-stage ook anders, zegt Van Bergen: “Hbo-studenten zijn vaak bezig met intern onderzoek, en zodoende minder zichtbaar in het bedrijf. Een mbo’er draait fulltime mee op de werkvloer, en heeft bijvoorbeeld volop klantcontact. Dat verklaart misschien deels de koudwatervrees die bedrijven hebben bij allochtone stagiaires.”

Allochtoon of internationaal
Marieke van AmelsvoortOok bij Werktuigbouwkunde (Fontys Hogeschool Engineering) lopen allochtone studenten niet op tegen bevooroordeelde stagebedrijven. Stage- en afstudeercoördinator Marieke van Amelsvoort: “Omdat ik pas deze week ben gestart als stagecoördinator, heb ik voor de zekerheid even gepolst bij collega’s. Er bereiken ons geen klachten van studenten met een allochtone achtergrond.”

Dat ligt anders bij sommige internationale studenten aan deze techniekopleiding. “Bij grote spelers als ASML en Philips staat de deur per definitie altijd voor hen open, maar mkb-bedrijven vinden het bijvoorbeeld lastig dat deze stagiaires geen Nederlands spreken.” Voor Nederlandse studenten met een migratieachtergrond zijn die drempels er dus niet. “Bedrijven kijken vooral naar wat een student kan, zeker in een sector als de onze. Inhoud is dus belangrijker dan achtergrond.”

Foutloos
Student Faruk Aydin (tweedejaars Fontys Hogeschool ICT) is afkomstig van het mbo, waar hij ook ICT studeerde. “Ik ken de verhalen, maar heb zelf geen ervaring met afwijzingen. Voor mijn mbo-stage volstond één enkele sollicitatie. Als je een goed cv hebt, en je stuurt een sterke, foutloze motivatie, dan zie ik niet dat je minder kans maakt dan een autochtone student.”

Collega-student Elias El Koudadi sluit zich daarbij aan. Ook hij is mbo-doorstromer en studeert sinds deze maand Fiscaal Recht bij Fontys. “Het ligt bovendien aan je eigen houding. Ga er open in en klaag niet als je een keertje wordt afgewezen. Ook ik geloof dat het stagebedrijven toch echt om de inhoud gaat.”

De positieve geluiden bij Fontys worden niet door iedereen gedeeld. Eerder deze week verscheen de Nationale Stagemonitor 2018. Daarin peilt het StudentenBureau (dat bemiddelt bij het vinden van stageplaatsen) elk jaar de ervaringen van stagiaires. Van de 2000 ondervraagde hbo- en wo-studenten had 8 procent te maken met discriminatie tijdens de sollicitatie; 13 procent ervoer dat gedtag tijdens de stage zelf. Daarbij gaat het niet alleen om allochtone studenten, maar ook om minderheidsgroepen als vrouwen, gehandicapten of stagiairs met een andere seksuele geaardheid. [Frank van den Nieuwenhuijzen]