Eindhoven,
18
juni
2018
|
16:51
Europe/Amsterdam

Opleiding én werk in de techniek voor 20 statushouders

Voor statushouders is het vaak moeilijk om aan het werk te komen in Nederland, ook als ze hoogopgeleid zijn. Fontys gaat ze daarbij helpen door ze een leerwerktraject in de techniek aan te bieden. Naar verwachting starten in september de eerste twintig statushouders.

door Petra Merkx
De hogeschool werkt hiervoor samen met Stichting Vluchteling-Studenten UAF en technische bedrijven in Oost-Brabant. Het gaat in eerste instantie om een pilot. Hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfstatus kunnen deelnemen als ze een technische achtergrond hebben én de Nederlandse taal spreken.

Fontys heeft in Tilburg ook al een pre-bachelor voor statushouders, waar elk jaar zo’n 32 mensen aan meedoen. Die bereidt de studenten voor op het gaan volgen van een bachelor aan een hogeschool. Het grote verschil met dit nieuwe traject in Eindhoven is dat de studenten worden voorbereid op de arbeidsmarkt en dat ze na een voorbereidingsperiode van 20 weken meteen aan de slag gaan. Daarbij volgen ze dan een technische duale associate degree (kortdurende hbo-opleiding). Zo krijgen ze een baan én een erkend technisch diploma.

In de voorbereidingsperiode laat Fontys deze studenten kennismaken met de Nederlandse bedrijfscultuur. Ze gaan ook stagelopen. “Wij hebben een groot netwerk aan bedrijven in deze regio. Dat is een groot voordeel voor deze studenten”, legt Paul Dirckx van Fontys uit.

“We gaan met hen op maat aan de slag. We willen goed kijken of de student past bij het bedrijf”, vult Simone van de Velde aan. Beiden werken voor het Fontys Educatief Centrum, dat onder meer onderwijzers in de techniek bijschoolt en dat dit project gaat uitvoeren.

Mardjan Seighali, directeur UAF: “Voor veel hoogopgeleiden maakt zo’n traject echt het verschil. Wij zien vaak dat het moeilijk is om een passende werkplek te vinden, omdat zij hier een professioneel netwerk missen. Met dit initiatief brengen we werkgevers en werkzoekenden bij elkaar.”