Tilburg/Venlo/Eindhoven,
01
juni
2017
|
17:13
Europe/Amsterdam

Fontys gidst vluchtelingen richting beroepsonderwijs

Fontys gaat komend schooljaar flink wat vluchtelingstudenten afleveren bij diverse hbo's en mbo's. Van de 32 statushouders die in september zijn begonnen aan een eenjarige pre-bachelor - voor het eerst door Fontys aangeboden - zijn er slechts drie gestopt.

Zowel in Eindhoven als Tilburg startte dit schooljaar een groep van zestien vluchtelingstudenten aan de pre-bachelor. "We sturen er heel sterk op dat zij na deze vooropleiding ook echt kunnen beginnen aan een mbo- of hbo-opleiding", vertelt Tineke Janssen, projectleider vluchtelingstudenten bij Fontys. In dit eerste jaar wordt er stevig gewerkt aan hun kennis van de Nederlandse taal. Uiteindelijk moeten ze daar ook staatsexamen in doen. Voor de lessen worden docenten van Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT) ingeschakeld, die zijn gekwalificeerd voor het geven van lessen NT2 (Nederlands als tweede taal).

Modules
De vluchtelingstudenten volgen daarnaast modules als Succesvol Starten en Studievaardigheden, ICT en Studiekeuze. Ook wordt hen op havo 5-niveau Engels en wiskunde aangeboden. Voor die twee vakken worden docenten ingeschakeld van het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo) in zowel Eindhoven als Tilburg.

Fontys werkt voor de pre-bachelor intensief samen met de landelijke organisatie UAF. Die ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het zoeken naar een passende opleiding. Met grotere Nederlandse gemeenten sluit UAF overeenkomsten hierover af, zoals afgelopen dinsdag met Tilburg. Ook hoger onderwijsinstellingen zijn hier vaak bij betrokken. Namens Fontys tekende bestuurder Hans Nederlof het convenant, net als Tilburg University.

"We leren vaardigheden waarmee we verder kunnen op een hbo of universiteit"

Bij deze bijeenkomst was ook Denis Kubaye (29) aanwezig. Hij ontvluchtte Oeganda en bewoont sinds twee jaar een woning in Venlo. Kubaye is zeer te spreken over de pre-bachelor die hij momenteel bij Fontys volgt en noemt die 'veelbetekenend voor vluchtelingen in Nederland': "Je krijgt niet alleen kennis over de Nederlandse samenleving, maar de pre-bachelor behartigt ook voortdurend jouw belangen. We leren vaardigheden waarmee we verder kunnen op een hbo of universiteit."

Innovatiemanager
Zelf wil hij volgend schooljaar voltijd Management in de Zorg gaan studeren aan de Hogeschool Utrecht - Fontys biedt alleen een deeltijdopleiding aan. "In mijn land heb ik veel ervaring opgedaan als manager in de zorg. Alleen is het gezondheidszorgstelsel in Nederland meer vooruitstrevend en geavanceerd. Ik kan hier bijvoorbeeld kwaliteitsfunctionaris worden of innovatiemanager. In het tweede jaar weet ik in welke richting ik me ga specialiseren."

Kubaye kan niet te diep ingaan op de reden waarom hij gevlucht is uit Oeganda. Hij houdt het op 'problemen met de gemeenschap en de regering'. Al zijn familieleden wonen nog in het Afrikaanse land en dat vindt hij 'heel moeilijk'. "Misschien kan ik ooit teruggaan, maar ik focus mij nu op de huidige situatie en dus op Nederland. Als ik hier moet blijven, wil ik iets wezenlijks aan het Nederlandse gezondheidszorgsysteem toevoegen." (TD)