Eindhoven,
25
april
2023
|
12:01
Europe/Amsterdam

Op komst: lessen Nederlandse taal voor alle studenten

Hé student, fa'ka? Ook zo lekker bezig met zo kort mogelijk communiceren op social media? Aaight! Maar funest voor je taalbeheersing. Die toch al niet best is bij de meesten. Daarom wordt bij Fontys achter de schermen hard gewerkt om de wens van minister Dijkgraaf - bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid onder studenten - vorm te geven. Voor internationals, maar ook voor Nederlandse studenten. 

Dijkgraaf wil dat hogescholen en universiteiten de taalvaardigheid in het Nederlands bij alle studenten gaan bevorderen, omdat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bovendien zou de kans dan groter worden dat studenten uit het buitenland na hun studie in Nederland blijven. 

Hij vraagt hogescholen en universiteiten om de Nederlandse taal in het onderwijs te behouden en te versterken: “Nederlands is en blijft de hoofdtaal, waarbij de toegestane uitzonderingen beter worden gedefinieerd. Dat maakt toezicht hierop mogelijk.” Voor dat laatste is een nieuw wetsvoorstel nodig, dat niet eerder van kracht kan zijn dan september 2024. 

Integratie
José TheulenAls het aan directeur van de dienst Studentenvoorzieningen José Theulen ligt, is er voor die tijd bij Fontys al van alles gebeurd op dit vlak. “Er is al geruime tijd een taalcommissie aan de slag, die inhoudelijk vorm gaat geven aan het taalbeleid. En wij zijn aan het nadenken over hoe je dit praktisch vormgeeft.” 

De brief van de minister van afgelopen vrijdag heeft dat proces volgens Theulen alleen maar meer urgentie gegeven. “Beheersing van de Nederlandse taal biedt voor internationals niet alleen betere kansen op de arbeidsmarkt. Het bevordert ook de integratie. En daarmee ook de ‘stay-rate’, zodat meer buitenlandse studenten na hun studie niet meteen vertrekken maar voor een baan in Nederland kiezen.”

De dienst gaat er nu extra hard mee aan de slag. Zo is er overleg met NT2-docenten (NT2 is het niveau van taalbeheersing waarbij iemand zich minimaal kan redden in de Nederlandse samenleving) en  de Fontys lerarenopleiding in Sittard, waar de minor ‘Taal en Cultuur’ wordt gegeven. Niet dat alle internationale studenten die minor moeten volgen, maar het is in elk geval een optie voor studenten die meer willen met de Nederlandse taal. 

“Het wordt een hele nieuwe doelgroep waar we mee aan de slag gaan. Als het gaat om de internationale studenten, zijn die vooral te vinden bij de economische en technische opleidingen, bij de Kunsten, ICT, ACE en Paramedisch. Maar het geldt ook voor de Caribische studenten: die groep worstelt eveneens met de Nederlandse taal."

En dat geldt tot op zekere hoogte net zo zeer voor alle Nederlandse studenten: "We zien al langer dat er iets gebeuren moet. Ook bij de Nederlandse studenten is taalbeheersing er flink op achteruitgegaan. Zowel in kennis, als schrijven en het begrijpen van moeilijkere teksten. Het is ook een factor bij studieuitval. ”

Docenten
Hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen, kan Theulen nog niet zeggen. “We willen dit integreren in heel ons onderwijs. Het liefst al vanaf komend studiejaar. Maar je moet ook realistisch zijn: hoeveel kun je in zo'n korte tijd voor elkaar krijgen?”

Niet alleen moet het onderwijsprogramma aangepast worden. “Ja, er zullen meer docenten Nederlands nodig zijn. Het is de vraag of dat alles lukt voor 1 september van dit jaar.” [Jan Ligthart

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 10 (10)
Bedankt voor uw bericht.
Vossen Edgard
08
May
2023
Proficiat, en: dank u!
De moedertaal laat toe zich maximaal uit te drukken, zichzelf te zijn.
Vanuit het land met de 3 talen waarin sinds de onafhankelijkheid niet één dode gevallen is im zuiver communautaire redenen.
Patrick Dirksen
07
May
2023
Prima initiatief! Ik heb op mijn werk veel te maken met junioren (meestal pas afgestudeerden) waarvan ik o.a. formele correspondentie en rapportages moet tegenlezen en vrijgeven. En het niveau daarvan is tegenwoordig vaak echt om te huilen. Kromme zinnen, taal- en spelfouten, het wemelt er van. Dus alle initiatieven die het taalniveau weer een beetje opkrikken, juich ik volmondig toe!
@Willy Daniëls: Vlamingen zijn altijd beter geweest in taal dan Nederlanders. Denk aan het programma 10 voor Taal, dat werd 9 van de 10 keer gewonnen door de Vlamingen. Hopelijk zet ook bij jullie de negatieve trend niet voort.
Willy Daniëls
05
May
2023
Ik ben 40 jaar lang leraar Nederlands geweest in Vlaanderen en ook al ben ik nu al jaren met pensioen, toch blijf ik me druk maken als ik in de Vlaamse media taalfouten hoor of zie, om nog niet te spreken van slordige uitspraak. (Ik hou overigens ook ontzettend veel van de rijkdom en de schoonheid van de dialecten, maar dat is een andere kwestie.) Ik ben een verstokte Nederlandofiel (?)en ik hou van Nederland. Ik kijk heel vaak naar de Nederlandse teevee, maar wat me vreselijk stoort is de manier waarop vele Nederlanders het Nederlands vakkundig de nek omdraaien door hun vreselijke uitspraak van de ai-klank om er maar een te noemen. Maar mijn bloeddruk stijgt vooral als ik merk dat Nederlanders ontzettend vaak Engelse woorden en uitdrukkingen gebruiken voor dingen en begrippen waarvoor volstrekt duidelijke, gewone alternatieven bestaan. Als ze dan ook nog de uitspraak van die Engelse onzin niet machtig zijn, dan denk ik vaak: is het niet Vlaanderen dat het etiket 'taalarmoede' verdient? Is het niet de Vlaming die te lui is om het o zo mooie Nederlands correct te spreken? Kortom: het gaat de verkeerde kant op... en heus niet alleen in Vlaanderen. Ook Nederlandse jongelui zijn niet langer trots op nun taal en brabbelen en krabbelen er maar op los.
Johan Wijnhoven
05
May
2023
Nederlands is en blijft de hoofdtaal, waarbij de toegestane uitzonderingen beter worden gedefinieerd. Dat maakt toezicht hierop mogelijk.” Voor dat laatste is een nieuw wetsvoorstel nodig, dat niet eerder van kracht kan zijn dan september 2024. Korte reactie hierop: De politieke gedachte dit af te moeten dwingen middels een wetswijziging vind ik uiterst bedenkelijk. Waarom ? Het beheersen van de Nederlandse taal in dit geval levert wellicht een bijdrage, net zoals in menige regio in Nederland dit ook nog voor het dialect geldt (afnemend t.o.v. vroeger) hetgeen de arbeidskansen vergroot, de integratie bevordert en een bijdrage levert aan het in de regio of in Nederland blijven in aansluiting op de studie, doch is niet de hoofdreden. Dat is het interesse of de wil (motivatie) in Nederland te willen blijven en integreren. Als de wil er is komt de taal.
Henny van Egmond- van Helten
03
May
2023
Aan José Theulen,
NT2 heeft niets te maken met niveau aanduiding! Het betekent Nederlands als Tweede Taal t.o.v. het Nederlands als moedertaal of als vreemde taal.
Het Europees Referentiekader geeft niveaus aan op A-B- en C-niveaux per vaardigheid voor elke taal is dat uitgewerkt.
Aj
03
May
2023
Studieuitval.. ook gedacht aan studieuitval dóór al het Engels?
Erwin
03
May
2023
Het komt een beetje vreemd over, een lans breken voor het Nederlands en dan 2x het woord "internationals" in je tekst zetten. Tss tss...
Siska Pool
03
May
2023
En wat te denken van ´stay-rate’ in een artikel over stimulering van de nederlands taal?
Ella Hueting
28
April
2023
Mooi initiatief om gezamenlijk op te pakken. We denken graag mee.
Jaqueline
28
April
2023
Hey Jaqueline - check out this article in BRON today - relateing to Dutch language instruction and CnAVT exams...
Mattie Wethlij
26
April
2023
Ga voor het aanbod voor Nederlandse studenten eens kijken bij de FHKE. Voor buitenlandse studenten zal eerst NT2 nodig zijn.