Eindhoven,
31
augustus
2018
|
11:14
Europe/Amsterdam

'Onderzoek krijgt steeds prominentere rol bij Fontys'

Ook al blijft aantal lectoren achter

Relatief gezien heeft Fontys minder lectoren dan de meeste andere hogescholen bleek woensdag uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Maar volgens Peter Peeters van Fontys heeft de hogeschool de afgelopen jaren juist grote stappen gezet in praktijkgericht onderzoek. Het aantal lectoraten groeide en allerlei social labs, innovatie- en expertisecentra zagen het daglicht.

De afgelopen vijf jaar nam het aantal lectoraten bij Fontys toe van 35 naar 48. Een pluspunt is volgens Peeters - strategisch consultant Onderwijs & Onderzoek - ook dat nu álle 27 instituten van Fontys op de een of andere manier aan onderzoek doen. “Onderzoek is een steeds prominentere rol gaan spelen in onze hogeschool en dat was ook de bedoeling toen rond 2000 het hbo met lectoraten begon, zodat het hbo ook kon bijdragen aan een samenleving die steeds kennisintensiever wordt.”

Vacatures
Dat neemt niet weg dat Fontys een relatief laag Peter Peetersaantal lectoren heeft. Er zijn er nu 40 (in 2013 35). Hun aantal groeide daarbij niet evenredig mee met het aantal lectoraten (van 35 naar 48). Er zijn dus vacatures. “In een aantal sectoren is het moeilijk om kandidaten te vinden omdat er niet genoeg geschikte gepromoveerde kandidaten in het kennisgebied zijn. Dat is bijvoorbeeld bij de kunsten het geval en je ziet het ook bij vakken in het economische domein, zoals marketing.”

Wat in het begin meespeelde was dat niet alle promovendi in het hbo wilden werken, omdat ze dachten dat het minder wetenschappelijk is. Volgens Peeters kan het hbo steeds beter bewijzen dat die gedachte niet terecht is.

Manco
Volgens de consultant wil Fontys graag meer lectoren, maar dat valt niet altijd mee. Een grote hogeschool als Fontys heeft bijvoorbeeld als manco dat het in absolute getallen veel lectoren zou moeten hebben, terwijl die gewoon niet altijd voorhanden zijn in de regio. Met name bij snel gegroeide sectoren als economie – die bij Fontys veel studenten heeft – is het moeilijk om genoeg lectoren te vinden. “Ik betwijfel daarom of we de ambitie van één lector per 720 studenten (volgens de landelijke doelstelling, red.) ooit zullen halen.”

Het hebben van lectoren is volgens Peeters om meerdere redenen goed voor een hogeschool en het onderzoek. “Ze brengen een netwerk mee, vaak vakoverstijgend, het leidt tot meer publicaties en de school krijgt makkelijker subsidies.” Maar hij ziet bij Fontys ook dat grote lectoraten waar soms maar een of enkele ‘sterke’ lectoren bij betrokken zijn prima draaien en goed onderzoek verrichten, onder meer door de aanwezige gepromoveerde docenten in een onderzoeksgroep.

TEC-skills
Fontys vindt het daarbij belangrijk dat lectoren en lectoraten vakoverstijgend praktijkgericht onderzoek doen en dat lukt volgens Peeters steeds beter. “We zien nu bijvoorbeeld sociale studies, gezondheidszorg en ict samen onderzoek verrichten naar hoe we de kloof tussen techniek en de mens kunnen dichten.” Daarbij wordt de focus steeds meer gelegd op de zogenoemde TEC-skills (Technology, Entrepreneurship, Creativity). In alle onderzoeken moet de samenwerking tussen techniek, ondernemerschap en creativiteit tot uitdrukking komen, omdat de werknemer van de toekomst deze vaardigheden volgens Fontys ook moet kunnen combineren. [Petra Merkx]