Eindhoven,
23
juni
2020
|
16:51
Europe/Amsterdam

Naast hoge werkdruk, ook kwaliteitsverlies door online onderwijs

Het vele thuiswerken eist niet alleen zijn tol op persoonlijk vlak, zoals blijkt uit het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek van Fontys, maar ook op onderwijsniveau. Dat daalt namelijk, aldus een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

AOb-leden in het mbo, hbo en aan universiteiten kregen vorige week een vragenlijst voorgelegd over hun ervaringen met het geven van onderwijs op afstand. Daaruit kwam onder andere naar voren dat veel docenten de kwaliteit van het online onderwijs slechter vinden dan van klassikaal onderwijs.

In totaal vulden 1639 leden de enquête van de AOb in, waarvan een derde bij een hogeschool werkt. Driekwart van de docenten in het mbo en hbo geeft aan dat de onderwijskwaliteit afneemt vanwege de afstand. Voor docenten van universiteiten geldt dat met 69 procent iets minder.

Hogere werklast
Een andere uitkomst van de vragenlijst betreft de werkdruk: driekwart van de docenten zegt een (veel) hogere werklast te ervaren dan in een normale werkweek. Zelfs bij de vergelijking tussen het begin van het afstandsonderwijs en nu komt naar voren dat bijna de helft (46 procent) meer druk voelt.

Dat komt vooral door online vergaderen, zorgen over het leerproces van studenten, het door elkaar lopen van werk en privé en de verschillende contactmogelijkheden via telefoon en mail.

De cijfers bevestigen wat het MTO van Fontys liet zien. Ook bijna de helft van de Fontysmedewerkers zit er na een thuiswerkdag doorheen. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder (24 procent), dus een echt effect van de werkomstandigheden tijdens de coronacrisis. Ook het plezier in het werk nam licht af en medewerkers vinden hun werk minder boeiend dan in dezelfde periode vorig jaar. [Anke Langelaan]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.