Eindhoven,
09
januari
2023
|
15:45
Europe/Amsterdam

Minister dringt aan op ombudsman, Fontys al voorzien

Minister Dijkgraaf steunt het initiatief van de Tweede Kamer om een ombudsfunctionaris aan te stellen voor medewerkers en studenten in het hoger onderwijs. Fontys heeft al bijna vijf jaar een ombudsman voor medewerkers.

Ombudsfunctionarissen hebben een belangrijk voordeel, vindt Harry van der Molen (CDA), die net voor kerst samen met D66 een motie indiende en daarna afscheid nam als Kamerlid. Net als vertrouwenspersonen kunnen ze medewerkers en studenten met klachten over bijvoorbeeld hun sociale veiligheid ondersteunen en adviseren, maar ze kunnen ook een eigen, onafhankelijk onderzoek instellen.

Sociale veiligheid
De universiteiten zijn volgens Van der Molen goed bezig: ze hebben bijna allemaal een ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten. Maar in het hbo heeft maar een kwart van de hogescholen een ombudsfunctionaris voor medewerkers en nog geen twintig procent heeft er ook een voor studenten. Daarom vraagt hij de regering in de motie om te kijken hoe meer hogescholen enthousiast kunnen worden gemaakt voor de ombudsfunctie.

In zijn reactie op de motie noemt minister Dijkgraaf ombudsfunctionarissen ‘heel belangrijk voor de sociale veiligheid in het hoger onderwijs’. Hij bevestigt dat universiteiten inderdaad het initiatief hebben genomen om een ombudsfunctionaris voor hun werknemers in te stellen en dat ze die nu ook beschikbaar gaan stellen voor studenten. “In het hbo is die ombudsfunctie in ontwikkeling. Ik zou het heel erg goed vinden als de hogescholen dit verder gaan oppakken.”

Externe functionaris
Fontys heeft zo’n vijf jaar geleden een externe ombudsfunctionaris voor medewerkers aangesteld. Volgens bestuurder Hans Nederlof was hier behoefte aan. “We kregen signalen van medewerkers dat onze vertrouwenspersonen voor sommigen net te dichtbij staan omdat ze in dienst zijn bij Fontys. De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Ook kan hij op verzoek of op eigen initiatief nader onderzoek instellen, een vertrouwenspersoon kan dat niet.”

Daarentegen heeft Fontys nog geen ombudsfunctionaris voor studenten. Wel zijn door de jaren heen de voorzieningen waarop studenten een beroep kunnen doen als ze klem zitten of met problemen kampen, gegroeid. Denk aan Fontys Helpt.

Niettemin zal Fontys het verzoek van de minister om ook een ombudsman voor studenten aan te stellen in overweging nemen. “In het totale pallet van wat wij al doen, moeten we kijken of de ombudsman hier iets aan kan toevoegen”, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman. “Waar past zo’n functionaris en welke rol heeft hij dan? Hij moet het totale bouwwerk wel versterken.”

Stevige aanpak
Dijkgraaf is momenteel met de onderwijskoepels in gesprek over een integrale aanpak van de sociale veiligheid die hij in het voorjaar wil presenteren. Hij belooft een stevige aanpak. “Daar zal ik de motie dan ook bij betrekken.” [HOP/Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Heb je een klacht of adviesvraag? Kijk dan op de website van de ombudsman voor welke onderwerpen je bij de ombudsman terecht kunt en hoe de procedure werkt. Ook het reglement kun je daar vinden.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.