Eindhoven,
15
oktober
2020
|
11:44
Europe/Amsterdam

Minder eerstejaars bij techniek, wel steeds meer gediplomeerden

Er hebben zich dit studiejaar minder studenten aangemeld bij de techniekstudies van Fontys dan in 2019. Toch maken ze zich geen grote grote zorgen bij deze opleidingen, want de uitstroom is de laatste jaren juist groeiende. Bovendien komt er een extra inschrijfmoment in februari.

Een en ander blijkt uit de 1 oktober-telling van de ‘instroom’. Op die datum wordt ieder jaar duidelijk hoeveel studenten hun inschrijving hebben afgerond, inclusief een machtiging voor het collegegeld. De techniekstudies laten bij Fontys een daling zien van 5,4 procent, 154 studenten minder dan vorig studiejaar.  

Komt door die daling de bijdrage van de instelling aan het Brainport-akkoord uit 2018 in gevaar? Destijds is afgesproken om het aantal gediplomeerde techniek- en IT-studenten, waar de sector om staat te springen, in 2025 te verdubbelen.  

Niet pessimistisch
“Wij zijn niet pessimistisch met betrekking tot die ambitie”, Gerard Lenssenzegt directeur Gerard Lenssen van de Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT). Ook Fontys Hogeschool Engineering ligt volgens woordvoerder Annelies Moors wat dat betreft op koers. En dat komt doordat steeds meer techniekstudenten hun opleiding afmaken.

De cijfers onderbouwen dat. Bij Engineering bedroeg in 2016 de uitstroom van studenten met een diploma 246. Dit jaar waren er dat 342, een toename van zo’n 40 procent. Bij BEnT steeg het aantal uitstromers in die periode van 205 naar 227. En bij Toegepaste Natuurwetenschappen steeg het van 118 naar 221. 

Maar is een stijgend aantal inschrijvingen niet belangrijk? “Natuurlijk kun je veel eerstejaars met zoete broodjes binnenhalen. Maar als ze niet op de juiste plek zitten, stoppen ze”, aldus Moors van Engineering. “Dan kun je er beter minder krijgen die wel de eindstreep halen.”  

Tegenvallend 
Het grootste aandeel in de verminderde instroom bij de techniekstudies heeft Hogeschool BEnT. Die noteerde, ten opzichte van 2019, 77 eerstejaars minder. 

BEnT-directeur Lenssen noemt dat aantal ‘tegenvallend’. Hij wijt het voor een deel aan de coronacrisis, die een negatief effect heeft op de instroom van internationale studenten. “Daarnaast hebben we een steeds grotere instroom in februari. Dat kan ten koste gaan van de instroom in september.”  

Lenssen geeft aan dat zijn instituut nog meer wil inzetten op online-oriëntatieactiviteiten, zoals digitale open dagen en proefstudeerdagen. “Daar kunnen we nog winnen.” 

Herinschrijvingen
De directeur kijkt er verder niet somber tegenaan. De groei van BEnT in de Annelies Moorsafgelopen jaren is volgens hem nu terug te zien in het aantal herinschrijvers: studenten die zich opnieuw inschrijven als tweede-, derde- of vierdejaars. Bij een opleiding als Technische Bedrijfskunde waren dat op 1 oktober 1.203 studenten, 134 meer dan een jaar eerder. 

In het landelijk gehanteerde staatje laat Engineering een afname zien van 27 eerstejaars. Volgens de eigen telling van Engineering klopt dat niet en blijft hun aantal met 671 nagenoeg gelijk. Wel zitten daar hoe dan ook 89 inschrijvingen bij voor Toegepaste Wiskunde, de opleiding die deze zomer vanuit een ander instituut bij Engineering werd ondergebracht.  

Feitelijk een daling dus en dat is bijna geheel toe te schrijven aan de internationale studenten die vanwege corona niet konden komen, aldus Moors. Exacte aantallen kan ze niet noemen, maar ‘het scheelt een paar klassen’. 

Extra instroommoment
Waar Engineering wél invloed op heeft, is een extra instroommoment in februari. Dat is dit studiejaar voor het eerst ingesteld voor de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Hiermee hoopt het instituut studenten binnen te halen die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, mbo’ers die door corona vertraging opliepen en havisten die een ‘tussenhalfjaar’ hebben genomen. 

“Verder wordt ingezet op studiesuccesprogramma’s, om studenten die bij ons al een opleiding volgen binnen te houden. Ook staat een aantal nieuwe studies op stapel”, weet Moors. 

Fontys Hogescholen telde op 1 oktober 14.137 inschrijvingen, een stijging van 1,4 procent. Het aandeel van techniekstudies daarin is een kleine 20 procent. [Tim Durlinger] 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.