Eindhoven,
09
juli
2021
|
10:03
Europe/Amsterdam

Miljoenenbezuiniging van tafel, steun voor lerarenbeurs en fysiek onderwijs

Vlak voor de zomer hakt de Tweede Kamer nog allerlei knopen door. De bezuiniging van 149 miljoen euro op de OCW-begroting is van tafel, er komt meer geld voor lerarenbeurzen en fysiek onderwijs blijft de norm.

Een Kamermeerderheid steunde gisteren het amendement van D66 om de coronasteun aan studenten niet ten koste te laten gaan van het mbo en het hoger onderwijs. Alleen VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Voor de komende 2,5 jaar heeft het kabinet 8,5 miljard euro uitgetrokken voor coronasteun aan het onderwijs. De kosten voor de extra studiefinanciering en ov-reisrecht komen echter pas na die 2,5 jaar. Daarom ‘parkeerde’ het kabinet een bezuiniging van 149 miljoen euro op de OCW-begroting, bleek uit de Voorjaarsnota.

Volgens minister Van Engelshoven was het niemands bedoeling om daadwerkelijk te bezuinigen op het mbo en het hoger onderwijs, en zou de ‘technische inboeking’ op de OCW-begroting aan de formatietafel worden gerepareerd. Maar de onderwijsinstellingen en een deel van de Tweede Kamer vertrouwden dat niet, met het nu aangenomen D66-amendement als gevolg.

Lerarenbeurs
Ook brak de Tweede Kamer vandaag een lans voor docenten die zich verder willen scholen, bijvoorbeeld met een masteropleiding. Sinds een aantal jaar kunnen zij met een ‘lerarenbeurs’ hun collegegeld, studiemiddelen en reiskosten betalen.

De enige kink in de kabel: het kabinet komt voor deze beurzen al sinds vorige zomer geld te kort. Tot woede van vakbonden en de linkse oppositie maakte OCW vorige week bekend dat voor komend studiejaar de aanvragen van ruim 1.200 docenten zijn afgewezen.

De PvdA heeft daar iets op gevonden. Bij het ministerie van Economische Zaken lag nog geld op de plank voor de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting voor bedrijven. Die regeling is sinds begin dit jaar geschrapt, maar voor de uitvoering was al wel 60,3 miljoen euro gereserveerd. Gebruik dat geld voor de lerarenbeurs, opperde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Goed idee, vond ook de Tweede Kamer, die instemde met zijn amendement. Het geld zal tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de lerarenbeurs en voor 2021 komt er meteen 17,1 miljoen euro vrij. Unaniem was de beslissing overigens niet: van de regeringspartijen stemden D66 en ChristenUnie voor het amendement en VVD en CDA tegen.

Fysiek onderwijs
Een ander heet hangijzer is het online onderwijs. De Tweede Kamer was vorige week bang dat sommige instellingen hun studenten uit kostenoverwegingen ook na de coronacrisis online werkgroepen en colleges blijven aanbieden.

SP-Kamerlid Peter Kwint kreeg gisteren genoeg stemmen voor zijn motie, die hij indiende met D66, PvdD en Volt. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om de instellingen duidelijk te maken dat fysiek onderwijs de norm is.

Alleen bij hoge uitzondering en dwingende omstandigheden mag worden overgegaan op afstandsonderwijs. En dan alleen als studenten en docenten daarmee instemmen. VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen deze motie. [HOP]

Lees ook het eerdere bericht: 
Opnieuw te weinig geld voor lerarenbeurs.

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Elle van den Goorbergh
09
July
2021
Goed nieuws dit, want ons CvB had zich eerder al op het standpunt gesteld dat de hoorcolleges in ieder geval online konden volgend collegejaar - 'de winst/leeropbrengst' van Corona - terwijl ik collega's hier steeds weer hoorde zeggen dat zij alles op alles zouden zetten om dit te voorkomen - zeker in de voltijd - gezien het geringe rendement ervan, op allerlei vlakken. Verder werd als argument hiertoe vanuit concernzijde ingebracht dat we met online onderwijs flink kosten konden besparen, omdat we dan geen lokalen hoefden te huren (van Fontys. Iets dat voor een noodlijdende lerarenopleiding dus een prima idee zou zijn. Inderdaad vanuit kostenbesparingsoogpunt wel, maar niet vanuit het oogpunt van docenten en studenten - uit menselijk oogpunt dus - die over het algemeen wel klaar zijn met deze 'Corona(aan)winst'. Zeker op de manier waarop die moest worden vormgegeven.
Ton Gielen
09
July
2021
Wat is er mis mee om een hybride vorm van onderwijs te ambiëren? Dat er volgens het CvB ruimte moet zijn om online hoorcolleges te gebruiken klinkt me prettiger in de oren dan het dwangmatige 'alles op alles zetten om dit te voorkomen'. Hybride onderwijs heeft allerlei voordelen (er zijn boekenkasten over vol geschreven), je hoeft er alleen maar naar op zoek te gaan en ermee te experimenteren. Liever creatief iets hybride uitproberen dan conservatief doen wat je altijd al fysiek deed. Hybride is de toekomst! Studenten zien de voordelen van hybride onderwijs trouwens ook.