Eindhoven,
22
september
2021
|
13:37
Europe/Amsterdam

'Meer doen om niet-Westerse student binnenboord te houden'

Studenten met een niet-westerse achtergrond vallen vaker uit in het Hoger Economisch Onderwijs, wat het rendement bij de opleidingen in deze sector drukt. Volgens Fontys-onderzoeker Evelyne Meens is een ‘integrale aanpak’ nodig.

Meens maakte samen met Asha Dijkstra, beleidsadviseur Vereniging Hogescholen en werkzaam bij HAN University of Applied Sciences, het ‘Verdiepingsdocument Studentsucces’, dat gisteren verscheen.

Grotere instroom niet-westerse studenten
Bij opleidingen in het Hoger Economisch Onderwijs stoppen studenten vaker met hun studie dan in anderen domeinen. De hoge uitval van studenten met een niet-westerse achtergrond is daar volgens de onderzoekers debet aan.

Ook studeren daar – naast de groep met een niet-Westerse achtergrond - meer jongens, mbo-instromers en ‘eerste generatie-instromers’. Allemaal Evelyne Meensgroepen waarbij de kans op uitval groter is.

Motivatie vanwege baankansen
Bij de groep niet-Westerse studenten is de kans dat zij stoppen of switchen zelfs 75 procent hoger dan bij studenten met een andere achtergrond.

Als reden geven de onderzoekers onder meer dat de motivatie voor een studie in deze groep vaak is gebaseerd op baankansen, terwijl een intrinsieke motivatie beter werkt om een studie vol te houden. Ze voelen daarbij ook druk vanuit hun thuisomgeving.

Het zijn vaak ook ‘eerste generatiestudenten’, die om die reden extra hulp kunnen gebruiken. Maar studenten met een niet-westerse achtergrond gaan vanwege schaamte minder snel naar een studentpsycholoog of een decaan, zeggen de opstellers van het rapport.

Zich thuisvoelen
De onderzoekers pleiten voor een integrale aanpak om het studiesucces van deze groep studenten te verhogen.

Meens en Dijkstra noemen veertien factoren die leiden tot ‘studentsucces’. Belangrijk is bijvoorbeeld dat studenten realistische verwachtingen hebben van de baankansen, wat de kans op uitval verkleint. De aansluiting mbo-hbo kan beter. Ze noemen ook dat het helpt als studenten zich thuisvoelen op een opleiding.

“Om het studentsucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond te bevorderen, wordt aanbevolen om leergemeenschappen te ontwerpen waarin het leren intensief wordt begeleid door docenten”, schrijven de onderzoekers. “Begeleiding, persoonlijk contact, kleinschaligheid en een gevoel voor culturele diversiteit zijn daarbij uiterst belangrijk.”
 

Begin oktober legt de Vereniging Hogescholen een ‘totaalrapport’ over dit onderwerp voor aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. [Petra Merkx]

Lees ook het interview dat Bron had met lector Linda van den Bergh over diversiteit in het onderwijs: Lectoraat van Linda van den Bergh na vier jaar nog steeds actueel.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.