's-Hertogenbosch,
21
september
2021
|
14:12
Europe/Amsterdam

Lectoraat Linda van den Bergh na vier jaar nog steeds actueel

Het lectoraat Waarderen van diversiteit dat in 2017 startte, krijgt er vier jaar bij. “Het onderwerp is nog steeds hot en actueel”, zegt lector Linda van den Bergh. En ook bij Fontys zelf is nog werk te verrichten.

Wat maakt jullie lectoraat zo actueel?
“Het speelt enorm in de samenleving. Het thema ‘kansenongelijkheid’ heeft de laatste jaren een evolutie meegemaakt naar ‘inclusie’: de wens dat álle kinderen gezien worden en zonder vooroordelen onderwijs krijgen. Zodat bijvoorbeeld een kind van laagopgeleide ouders niet systematisch een te laag schooladvies en een leerling met ADHD niet automatisch het predicaat ‘moeilijk in de klas’ krijgt.

Maar verandering gaat niet vanzelf, het zijn vaak onbewuste patronen. Daarom moet je tools en methodes ontwikkelen die scholen en leerkrachten kunnen gebruiken in de praktijk. Bijvoorbeeld het instrument ‘60 seconden over mijn leerling’. Als een docent in zo’n korte tijd iets over zijn leerling moet vertellen, komt hij er snel achter of en zo ja welke vooroordelen zijn beeld van een kind beïnvloeden.”

Een kwart tot een derde van lhbti+-jongeren wordt gepest, nota bene door hun eigen docenten bleek vorige week uit Utrechts onderzoek onder 30.000 jongeren. Word je dan niet moedeloos?
“Ik was echt geschokt. Als ik dit hoor, dan denk ik ook: ‘er is nog genoeg werk te doen’. Deze jongeren voelen zich onveilig op hun school. Uitleenmateriaal van de pabo in 's-Hertogenbosch. Fontys is de grootste lerarenopleider van Nederland.Als ze dat melden bij hun mentor, vindt die het waarschijnlijk moeilijk om collega’s daarop aan te spreken.

Daarom is het zo belangrijk – het is een belangrijk onderdeel in het onderzoek van ons lectoraat – dat je als onderwijsteam een gezamenlijke visie hebt, waar iedereen achterstaat. Dan kun je elkaar daarop ook aanspreken.”

Fontys heeft in zijn persoonlijke visie staan dat er meer werk moet worden gemaakt van inclusiviteit op de hogeschool. Lukt dat?

“Hierover hebben we net voor de zomer een onderzoek afgerond. Als je het instituten zelf vraagt, krijg je heel verschillende antwoorden. Sommige instituten zeggen dat er niks aan de hand is ‘want wij hebben een homogene populatie’. Andere zien wel dat diversiteit en inclusie over meer gaat dan alleen de culturele achtergrond en gender.

Vraag je het aan studenten, dan blijkt dat een groot deel van de studenten van aangeeft dat ze tot één of meerdere specifieke groepen behoren. Denk aan studenten met dyslexie of eerste generatie-studenten. Zij voelen zich vaak minder gezien en gehoord dan docenten denken.

Sense of belonging is belangrijk voor jongeren. Als studenten het gevoel hebben erbij te horen, is de kans groter dat ze hun opleiding afronden. Docenten kunnen hierin veel betekenen.”

Wat gaat het lectoraat de komende vier jaar doen?
“Doorgaan, maar met meer focus en in nog meer samenwerking met andere lectoraten van Fontys. Een van de onderwerpen die we gaan oppakken is stagediscriminatie, samen met het lectoraat van Iris Andriessen van Pedagogiek en mbo-instellingen in de regio.” [Petra Merkx]

Om de eerste periode af te sluiten, houdt Fontys Pro Educatie samen met het lectoraat van 4 tot en met 11 oktober de Week van de diversiteit met lezingen en workshops.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.