Eindhoven,
17
februari
2023
|
08:50
Europe/Amsterdam

Master of Applied IT: leren van praktijkoplossingen

Fontys Hogeschool ICT trapte deze maand af met een kersverse hbo-Master of Applied IT. “Niet alleen in de boeken kruipen, maar gewoon dóen”, zegt student Sieuwe Elferink.

Nico KuijpersVolgens opleidingscoördinator Nico Kuijpers dient deze eerste master van FHICT twee doelen: “Het is een verdiepende opleiding voor afgestudeerde bachelors waarmee het werkveld prima uit de voeten kan. Daarnaast biedt het Fontys de kans méér te doen met praktijkgericht onderzoek.”

Een masteropleiding was lang het domein van de universiteiten. Hbo-masters bleven beperkt tot eerstegraads lerarenopleidingen en enkele vakmasters. Recent pleiten bedrijven en bijvoorbeeld de Landelijke Vereniging Hogescholen voor meer praktische masterprogramma’s, gericht op concrete marktvragen.

Praktijkoplossing staat centraal
“De master biedt verbreding en/of verdieping van de inhoudelijke kennis in disciplines als software-engineering en hardware-interfacing ”, zegt Kuijpers. “In algemenere zin wordt het analytisch vermogen van studenten aangescherpt bij het nadenken over een methodische aanpak én een werkende oplossing.” Daarnaast wordt aan de studenten gevraagd om zo’n specifieke oplossing ook te generaliseren: dus in hoeverre is de nieuwe kennis bruikbaar in andere projecten?

Een en ander sluit naadloos aan bij behoeften in bijvoorbeeld de Brainport-regio: “Vooral grote organisaties in de regio hebben behoefte aan personeel met sterke analytische vermogens én praktische knowhow. Met een Master of Applied IT krijg je het allebei.”

Veel afgestudeerde bachelors die eenmaal aan het werk zijn willen zich volgens Kuijpers graag doorontwikkelen via het volgen van een academische master. “Maar dat betekent dat je vooral je theoretische (bijvoorbeeld wiskundige) kennis bijspijkert. Echter: bedrijven én studenten focussen liever op de praktische kant. Juist dat is ook de insteek van onze eenjarige master.”

Sieuwe ElferinkEigen bedrijf
Binnen de Master of Applied IT werken studenten aan gerichte vraagstukken die uit bedrijven of Fontys-lectoraten komen. Sieuwe Elferink – één van de zeven studenten die begin deze maand startte met de master – houdt zich bezig met het project ‘Flower Power’, waarbij een drone helpt bij het determineren en tellen van bloemensoorten. “Op basis van AI maakt de drone foto’s en weet hij de soorten automatisch te duiden. Zo kun je bijvoorbeeld een biodiversiteitskaart maken.”

Binnen zijn start-up MultiRotorResearch bouwde Sieuwe met een team van Fontys-studenten eerder een op basis van AI zelfstandig vliegende drone, waarmee hij meerdere prijzen en startsubsidies in de wacht sleepte. “Ik koos voor deze master omdat ik nog dieper in wil gaan op de werking van AI. Die kennis gebruik ik om mijn drones slimmer te laten werken.”

De studenten en docenten van de allereerste lichting Master of Applied IT.“In de master leer ik meer over drones en slimme navigatie; die kennis stroomt zo mijn bedrijf in. Een aspect als het generaliseren van een oplossing, het in bredere zin impact maken met een onderzoek, spreekt me aan. Al gebeurt dat met zo’n drone haast automatisch. Je kunt AI ook eenvoudig inzetten voor bijvoorbeeld de kwaliteitsinspectie van bruggen.”

Echte innovatie
De eisen die aan het uitgevoerde onderzoek worden gesteld gaan een stuk verder dan in de bachelor. “Je ontwikkelt echt iets nieuws”, vertelt Sieuwe. “Je kunt weliswaar uitgaan van een combinatie van bestaande technieken, maar daaruit moet wel een heuse innovatie rollen.”

Juist de praktijk van het maken spreekt hem aan: “Ik dacht eerst ook aan het volgen van een academische master. Maar ik wil vooral door met mijn bedrijf. Het opdoen van al die aanvullende theoriekennis kost ontzettend veel tijd. Bovendien: ik wil niet alleen in de boeken kruipen, ik wil gewoon doen!” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
peter
20
February
2023
knap gedaan oud-collegae; ik zie er drie mij bekend op de achterste rij glimmen van enthousiasme: Rob, Nico en Peter.