Venlo,
11
juli
2022
|
14:17
Europe/Amsterdam

Lector Business Innovation: ondernemen is vooruitkijken

Bedrijven helpen innoveren in een snel veranderende wereld. Dat is het doel van het lectoraat Business Innovation. En dat onder de bezielde leiding van lector Jean Louis Steevensz. In het nieuwe collegejaar, op 29 september, houdt hij zijn lectorale rede.

Kom bij Steevensz niet aan met de uitspraak ‘business as usual’, daar kan hij weinig mee. Ondernemen vraagt in zijn ogen juist om innoveren, een vooruitziende blik, alertheid.

“Bedrijven moeten nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen durven omarmen en snel kunnen anticiperen op kleine en grote veranderingen in de wereld. Alleen zo kunnen zij werken aan duurzame groei.”

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne tonen volgens Steevensz eens te meer aan hoe snel zaken kunnen veranderen. De globalisering is hiermee definitief een halt toegeroepen, denkt hij. “We zullen weer meer en vaker teruggaan naar lokale toeleveranciers. Dat verandert het speelveld voor ondernemers aanzienlijk.”

De lector Business (Service) Innovation weet waarover hij praat. Dertig jaar lang was hij werkzaam in de hightech industrie voor onder andere Philips en in de toeleverketen voor ASML. Voor zijn werk reisde hij de hele wereld over. Sinds 2019 werkt Steevensz bij Fontys International Business School (FIBS) in Venlo. Lector Jean Louis Steevensz

Passende rol
Vanaf dag één bij FIBS is Steevensz betrokken bij het lectoraat Business Innovation. Eerst als docent-onderzoeker, daarna als interim-lector en nu, na de verlening van het lectoraat tot 2025, officieel als lector. Een rol die hem uitstekend past.

“Ik vind het mooi om mijn kennis en ervaring over te brengen op de volgende generatie businessmensen en mkb’ers te helpen met het herzien van hun business modellen.”

De onderzoeksgroep van Steevensz werkt samen met studenten en Limburgse bedrijven aan praktijkgericht, vraaggestuurd onderzoek. Zo werken ze aan nieuwe visies op supply chain management, kijken ze naar marketingbeleid en nemen ze investeringsbeslissingen onder de loep.

Minder afval
“De wereld verandert steeds sneller en dat heeft grote gevolgen voor bedrijven”, stelt Steevensz. “Zij moeten snel en adequaat kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wensen van consumenten. Neem de groeiende bewustwording op duurzaamheid. Steeds meer bedrijven maken werk van herbruikbare verpakkingsmaterialen en proberen minder afval te produceren. Dat vraagt om andere productieprocessen.”

De transitie naar een circulaire economie zorgt volgens Steevensz voor nieuwe uitdagingen. “Maar het biedt ook kansen. Zo zie je bedrijven ontstaan die een business model ontwikkelen rond het upcyclen van gebruikte materialen.”

Een andere trend die steeds belangrijker wordt, is de transitie naar servitisering, een proces waarbij bedrijven de omslag maken van het produceren van producten naar het leveren van diensten.

“De klant betaalt dan niet meer voor een product, maar voor het gebruik en het onderhoud van dit product. Dat vergt een andere manier van denken waarbij het op afstand monitoren van machines belangrijk wordt. Dan ga je richting slimme sensoren, Artificial Intelligence en Big Data. Onderhoud van producten en machines wordt hierdoor beter planbaar.”

Kracht van CoE's
Om dit soort ontwikkelingen goed te onderzoeken is samenwerking met andere lectoraten noodzakelijk. Steevensz gelooft dan ook heilig in de kracht van de zes Centres of Expertise (CoE’s) die Fontys heeft opgesteld en waarin lectoraten samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen.

“De maatschappij is zo complex geworden, je hebt elkaar keihard nodig. Je vult elkaar aan en versterkt elkaar. Bovendien ontstaan er uit de contacten met andere lectoraten weer mooie nieuwe ideeën die kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen. Ook dat maakt de samenwerking waardevol.”

Sinds de CoE’s in het leven zijn geroepen lijkt Eindhoven opeens een stuk dichter bij Venlo, stelt Steevensz. “Dat is de kracht van het samenwerken. Je zoekt elkaar eerder op en weet van elkaar beter waar iedereen mee bezig is. Daardoor kun je complexere onderwerpen oppakken.”

Aandacht voor de lange termijn is hierbij belangrijk, denkt Steevensz. “We kunnen een voorbeeld nemen aan een land als Japan, waar ze al vele jaren plannen op de lange termijn. Hier in het Westen zijn we te veel gefocust op korte termijn resultaten. Daarmee hebben we ons aardig in de vingers gesneden.”

Aan Steevensz en zijn collega’s de schone taak om dat de komende jaren bij bedrijven tussen de oren te krijgen. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.