Sittard,
28
juni
2019
|
10:06
Europe/Amsterdam

In het lab én voor de klas

Een niet alledaagse diploma-uitreiking, vandaag bij Fontys. Daar krijgen acht derdejaarsstudenten Biomedical Sciences en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht hun lesbevoegdheid. Ze haalden die bij de Lerarenopleiding van Fontys.

De ceremonie bekroont de samenwerking tussen Maastricht University en Fontys. Samen proberen zij jongeren enthousiast te maken voor het leraarsvak. Het tekort aan leraren is al langer een probleem en dreigt de komende jaren te verergeren.

Fontys probeert op verschillende manieren bij te dragen aan een oplossing. Zo ontstond op de Lerarenopleiding in Tilburg het idee voor een pilot met hybride docenten. Deelnemers konden via een snuffelstage kennismaken met het voortgezet onderwijs. Om de week mochten ze lesgeven in vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Praktijkervaring
Ook de studenten die deelnamen aan de Educatieve Minor deden een keer per week praktijkervaring op. Naast theorielessen, liepen zij een jaar lang een dag per week stage op een middelbare school.

Tijdens deze stage werden ze begeleid door docenten en experts van Fontys Hogeschool. Volgens Chris Smits, docent van de Lerarenopleiding in Sittard, presteerden de studenten bovengemiddeld goed. “Een aantal heeft al een baan in het onderwijs aangeboden gekregen.”

Josse Hoenen is een van de acht derdejaarsstudenten die vandaag hun lesbevoegdheid ontvangen. “Ik ben erg geïnteresseerd in onderzoek, maar mis soms de interactie met mensen. Ik werk graag met jongeren én wilde mijn communicatie- en organisatievaardigheden verbeteren. De minor zie ik als een mogelijkheid om naast een baan in mijn vakgebied ook les te gaan geven op een middelbare school", zegt ze op de website van Maastricht University.

Vanaf 1 juli mogen Josse en haar medestudenten lesgeven op middelbare scholen aan leerlingen in VMBO-TL en de onderbouw van havo en vwo.

Plannen voor de toekomst
Vanaf komend studiejaar zal de minor ook aangeboden worden voor de schoolvakken natuurkunde, wiskunde en bedrijfseconomie. “Op termijn zouden we de minor wellicht ook kunnen aanbieden aan afgestudeerde bachelor-, master- en PhD-studenten”, zegt Smits. [Femke Molenaar]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.