Eindhoven,
18
juni
2021
|
09:54
Europe/Amsterdam

‘Impact corona was enorm, maar de schade lijkt mee te vallen’

De dienst P&O van Fontys kijkt terug op een bewogen jaar. Zij had er de handen vol aan om Fontys-medewerkers zo goed mogelijk door de coronacrisis te leiden. Een enorme uitdaging, zo geeft directeur Frans Möhring toe. 

Om met het positieve nieuws te beginnen, er zijn geen sterfgevallen door COVID-19 onder Fontys-medewerkers en voor zover de dienst P&O kan overzien zijn er zelfs geen medewerkers op de IC beland.

“Best bijzonder, want we hebben het toch over 5400 mensen in Brabant, de heartland of COVID”, spreekt Möhring zijn verbazing uit. Toch had de coronacrisis volgens hem een enorme impact op Fontys én op het werk van de dienst P&O.

Damage control
“Ook wij zijn in het begin echt door corona overvallen. Vooral in de eerste periode in het voorjaar van 2020 en aan het begin van het nieuwe studiejaar hebben we veel aan ‘damage control’ gedaan, aan noodhulp. Met innovatieve acties en andere interventies hebben we geprobeerd om hulpbehoevende werknemers zo veel mogelijk ondersteuning te bieden.”

Als voorbeeld noemt Möhring de boswandelingen die P&O-consultants maakten met eenzame docenten die in een isolement waren beland. “Vooral de internationale docenten hadden het moeilijk in de eerste maanden. Die waren het contact met Fontys enigszins kwijtgeraakt en vereenzaamden.” (tekst loopt door onder foto's)

Druk van de ketel
In de tweede helft van dit studiejaar is die hulpverlening afgenomen. “De fase van improviseren is nu echt voorbij. Veel zaken worden weer in de eigen teams en eigen instituten opgevangen en opgelost. Daarmee is voor ons de druk een beetje van de ketel.”

De P&O-consultants zijn zodoende weer in hun oude rol gekomen. “Wel zijn we nog extra alert op probleemsituaties en mogelijke conflicten in de werksfeer”, vertelt Möhring. “Door de fysieke afstand escaleren problemen net even sneller en zijn ze ook minder makkelijk op te lossen. Daar proberen we leidinggevenden en medewerkers bij te helpen.”

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar bijna een procent gedaald en ligt nu op 4,5 procent. Volgens Möhring is dat niet zo vreemd. “Door de coronamaatregelen zijn er nu minder gewone verkoudheden en griepklachten. En mensen die thuiswerken melden zich minder snel ziek als ze lichte klachten hebben.”

Het aantal langdurig zieken nam volgens Möhring wel iets toe. “Maar daar zien we niet meteen een enorm coronaeffect. Wel zijn er enkele schrijnende gevallen geweest van medewerkers die langdurig zijn geveld door corona.”

Voor zover Möhring weet zijn er op dit moment 18 medewerkers die door COVID-19 langdurig ziek zijn. “Dan hebben we het over mensen die maanden, soms zelfs een jaar, uit de running zijn met long COVID en de na-ijleffecten hiervan. Heel heftig."

"Deze mensen zijn echt niet happy op dit moment, daar zitten vrij dramatische verhalen bij. En laten we ook de collega’s niet vergeten die met corona te maken hebben gehad in hun omgeving, ook daar is de impact groot geweest.’’

Snellere besluitvorming
Toch heeft de pandemie ook positieve gevolgen gehad voor Fontys: “Het tempo van de besluitvormingsprocessen is omhooggegaan. Voorheen verliepen processen vaak stroperiger. Nu kunnen zaken sneller en meer kordaat worden afgehandeld doordat je de juiste personen online sneller aan tafel krijgt.”

Dat merkt Möhring ook bij het Centraal Crisisteam, waarvan hij vanaf het begin in maart 2020 lid is. “We hebben wekelijks overleg en kijken daarbij naar de meest acute problemen en mogelijke oplossingen. Door de urgentie worden er snel besluiten genomen en knopen doorgehakt als dat nodig is. Dat werkt wel zo prettig.”

Goede verwachtingen
Möhring heeft goede verwachtingen voor het komende jaar. “Ik ben een optimist, voor mij is het glas altijd half vol. Ik maak me ook niet veel zorgen over een vierde of vijfde golf. Volgens mij gaat het nu heel goed, en als het merendeel van Nederland zich laat vaccineren, krijgen ook nieuwe varianten hopelijk minder kans zich snel te verspreiden.”

De directeur van de dienst P&O verwacht vanaf september weer bijna als vanouds aan de slag te kunnen. “Maar we moeten niet weer allemaal in hetzelfde kantoor gaan zitten."

"Er kan echt een nieuwe balans komen met meer flexibiliteit qua werkplek, zodat we minder tijd kwijt zijn met reizen en het milieu minder belasten met onnodige reisbewegingen. Vandaar dat wij vanuit de dienst P&O een nieuwe thuiswerkregeling hebben opgesteld die vanaf september van kracht is. Dan werkt een deel op kantoor en een deel thuis. Dat wordt echt de nieuwe realiteit.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Jolanda Blanken
18
June
2021
Misschien een goed idee om studenten het belang van een grote vaccinatiedekkingsgraad op leuke positieve wijze te laten inzien Veel ban mijn studenten zijn nu aan de beurt en zien het nut ervan niet Leuke opdracht voor comminatie en it studenten misschien ?