Eindhoven,
12
februari
2020
|
15:01
Europe/Amsterdam

Het gevecht tegen de helden van Toegepaste Psychologie

Herinvoering van loting bij numerus fixus-studies, zoals maandag voorgesteld door minister Van Engelshoven, gaat niet op voor de populaire Fontys-opleiding Toegepaste Psychologie. Weliswaar stijgt het aantal aanmeldingen al vijf jaar op rij, maar de uitval is ook bovengemiddeld hoog.

In sommige gevallen goed verklaarbaar, al voert de opleiding ook een ‘gevecht tegen de helden’, zoals directeur Nus Waleson het verwoordt.

Daarmee doelt Waleson op het verkeerde beeld dat veel studenten hebben van de opleiding. “Velen denken dat ze na hun afstuderen de volgende Dr. Phil of Supernanny kunnen worden.”

Hij kan niet genoeg benadrukken dat Toegepaste Psychologie (TP) geen opleiding is voor hulpverleners, maar juist voor ‘hulpverleners van de hulpverleners’. “We leiden niet op voor een specifiek beroep, maar voor een carrière binnen grenzen.”

Legio kanten
Studenten TP kunnen na het afronden van hun studie dan ook legio kanten op. “Denk aan bureaus waar persoonlijkheidstesten en assessments worden ontwikkeld, of aan het bedenken van trainingen voor bijvoorbeeld ambulancemedewerkers hoe om te gaan met agressie.”

Een ander voorbeeld iNus Walesons onderwijsondersteuning, zoals het buddysysteem waarbij TP-studenten begeleiding geven aan studenten van Fontys ICT met autisme.

Zodoende sluit de opleiding aan op het principe dat loopbanen tegenwoordig divers en flexibel zijn, aldus Waleson. “Wie doet nog precies waar hij of zij voor is opgeleid? De arbeidsmarkt verandert en mensen ook.”

“Daarom gaat het er bij Toegepaste Psychologie vooral om of studenten de juiste talenten hebben, zich daarvan bewust zijn en die talenten op de juiste manier kunnen toepassen.”

Bovengemiddeld veel uitval
Al blijkt dat voor sommige eerstejaars dus toch een tegenvaller, erkent Waleson. “Dat verklaart deels waarom we bovengemiddeld veel uitval hebben ten opzichte van andere Fontys-opleidingen.”

“Daarnaast hanteren we een extra strenge norm van zestig studiepunten voor de propedeuse. We bekijken of we dat moeten veranderen. Maar de uitval heeft ook te maken met het feit dat onze opleiding voor veel studenten een opstapje is naar de universiteit. Dat zijn er toch vele tientallen per jaar die officieel als drop-out gelden, maar eigenlijk juist zo enthousiast zijn dat ze verder studeren.”

Al met al kan de groeiende instroom bij Toegepaste Psychologie - van 250 eerstejaars in 2015 naar 407 eerstejaars in 2019 (een stijging van 33 procent ten opzichte van 2018) - dus genuanceerd worden.

Dat maakt een loting, mocht dat weer mogelijk worden, niet van toepassing, zegt Waleson. “We vragen al sinds 2014 geen numerus fixus meer aan. Dat is eigenlijk alleen nodig om twee redenen: als het beroepsperspectief te klein is, of als er te weinig capaciteit is bij de opleiding. Bij ons is van beide geen sprake.”

Overall gezien blijft de populariteit van de opleiding wel degelijk overeind, beaamt Waleson. “Juist vanwege diezelfde redenen als voor de uitval eigenlijk. En we zijn natuurlijk ook gewoon een goede hogeschool”, besluit hij met een knipoog. [Anke Langelaan]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.