Eindhoven,
04
februari
2020
|
16:05
Europe/Amsterdam

Niet 9,5 maar 37 procent méér eerstejaars bij pabo's Fontys

Bij Fontys steeg dit studiejaar de instroom van pabo-studenten niet met 9,5 procent - het landelijk gemiddelde dat vandaag bekend werd - maar zelfs met 37 procent: van 303 naar 415 eerstejaars. Hoe dat komt? Het is voor directeur Astrid Venes nog gissen, hoewel duidelijk is dat het aantal deeltijdstudenten en zij-instromers relatief toeneemt.

Elk jaar op 1 februari maakt de Vereniging Hogescholen de rekening op: hoeveel studenten zijn er op die peildatum in het hbo? Het goede nieuws is dat het aantal studenten van de pabo’s en Verpleegkunde - opleidingen voor beroepen waarin grote tekorten zijn - behoorlijk is gegroeid.

Voor Fontys geldt dus dat de pabo’s nog veel meer zijn gegroeid. Voor Verpleegkunde geldt dit echter niet. Dat komt doordat deze opleiding die enorme groei al een jaar eerder had, door het afschaffen van de numerus fixus. Het aantal eerstejaars steeg toen zo sterk (van 814 naar 1341), dat het nu relatief minder was: -3,5 procent (naar 1294)).

Deeltijd en zij-instroom
Maar bij Fontys Hogeschool Kind en Astrid VenesEducatie (FHKE), waar de meeste pabo’s van Fontys onder vallen, en de Nieuwste Pabo waren er dit studiejaar dus zomaar 112 meer inschrijvingen dan vorig jaar.

“Wij waren hier in september ook door verrast”, zegt directeur Astrid Venes. “Duidelijk is wel de verschuiving naar meer deeltijdstudenten en zij-instromers - ook door de landelijke aandacht hiervoor. Wij bieden deze groep een flexibele opleiding, waardoor zij in een eigen tempo door de opleiding kan.”

Organisatorische klus
Het verklaart niet de gehele groei, want die ligt met name bij de bachelorstudenten. “We hopen natuurlijk dat het komt door onze onderwijsvisie, het samen opleiden in de school (waardoor studenten al vanaf dag één op de basisschool aan het werk zijn, red.). Maar dat weten we niet.”

Hoewel het een flinke organisatorische klus was, heeft FHKE de groei volgens Venes goed kunnen opvangen. “We hebben goede contacten met het werkveld, onze partnerscholen. We doen het samen. Uit het werkveld hebben we extra docenten kunnen werven en we hebben voldoende scholen waar onze studenten terechtkunnen.”

Fontys groeit 6 procent
Het aantal eerstejaars van alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs groeide landelijk 2,8 procent. Bij Fontys is dat 6 procent. In totaal studeren in het hbo nu 464.281 studenten; 9 procent daarvan bij Fontys: 44.097.

De grootste groep instromers bij Fontys bestaat uit bachelorstudenten, die met 3,5 procent groeide naar bijna 10.000 eerstejaars. Maar relatief groeiden de associate degrees (met 24 procent) en masters (27,5 procent) het meest. Veel van deze opleidingen zijn deeltijdopleidingen. Het aantal eerstejaarsstudenten van álle deeltijdstudies groeide in totaal met 11,6 procent.

Andere stijgers
Behalve de pabo’s waren andere stijgers: de bachelor Toegepaste Psychologie (van 306 naar 407 eerstejaars), de master Educational Needs (van 280 naar 374), bachelor Communicatie (van 425 naar 509), de bachelor Applied Science (137 naar 182) en de associate degree Commerciële Economie (van 40 naar 64).

In totaal telt Fontys nu 44.097 studenten en is daarmee de tweede grootste hogeschool van Nederland. Bovenaan staat Hogeschool Amsterdam met 45.344 studenten. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.