Eindhoven,
26
mei
2020
|
09:38
Europe/Amsterdam

'Herstelplan' klaar om alsnog miljoenen binnen te halen

Fontys heeft het zogenaamde herstelplan af waarmee de instelling hoopt alsnog aanspraak te maken op het 'leenstelselgeld'. Het plan gaat deze week de deur uit om beoordeeld te worden. Het bezwaar dat Fontys eerder bij de minister indiende tegen de afkeuring van het oorspronkelijke plan, is afgewezen.

Dat eerdere plan werd ruim een jaar geleden ingediend maar door zowel de bevoegde accreditatie-organisatie als door de minister van Onderwijs afgekeurd. Bestuurders, docenten en studenten van Fontys moesten daarom de afgelopen maanden opnieuw aan de slag om de zogenaamde kwaliteitsafspraken planmatig vorm te geven.

Ondanks dit soort demonstraties werd de basisbeurs afgeschaft, waarmee geld vrijkwam voor beter hoger onderwijs. Foto: Flickr/SPDie afspraken hebben alles te maken met de enorme pot geld die vanuit Den Haag onder hogescholen en universiteiten verdeeld gaat worden. Dat geld kwam vrij door de omstreden afschaffing van de basisbeurs.

Minstens 800 miljoen euro valt er te verdelen: geld dat ten goede moet komen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Positief oordeel
Fontys was een van de eerste instellingen die plannen indienden waaruit deze verbetering van het onderwijs zou moeten blijken. Ruim een jaar geleden was het eerste, mondelinge oordeel van een panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief over die plannen, hoe die totstand waren gekomen en hoe de medezeggenschap erin betrokken was.

Reden voor het bestuur om aan te nemen dat de NVAO uiteindelijk ook in het definitieve oordeel zou instemmen. En dat de minister dat zou volgen.

Het pakte anders uit. Inhoudelijk waren er eigenlijk geen problemen met de plannen en voornemens van Fontys. Maar zowel NVAO als ministerie vond de meerjarenbegroting onvoldoende uitgewerkt en gaf Fontys opnieuw huiswerk mee. Vervelend, zo reageerde Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur van Fontys, in januari.

Herstel en bezwaar
Onmiddellijk werd begonnen aan het opstellen van een ‘herstelplan’ om alsnog aan alle voorwaarden te voldoen. Tegelijkertijd werd echter officieel bezwaar aangetekend tegen de negatieve beslissing van de minister.

Joep HoutermanHouterman: “De kern van ons bezwaar was dat we het plan in december 2018 hadden ingediend conform het zogeheten beoordelingskader. De NVAO interpreteerde dat kader echter anders, alleen kregen we dat pas in juni 2019 op schrift van ze, toen de plannen al waren ingediend."

Fontys was niet de enige instelling die zijn plannen zag afgekeurd, maar wel de enige die bezwaar aantekende. De wijze waarop de afwijzing tot stand kwam, vond het bestuur niet helemaal fair. Niettemin: het Fontys-bestuur ontving ook over dat bezwaar afgelopen week een negatieve beslissing.

“De motivatie bleek dezelfde: er had sowieso een meerjarige gedetailleerde uitwerking en begroting in de plannen moeten zitten”, licht Houterman de beslissing toe. “Daar kun je heel technisch over blijven discussiëren, maar dit is het gewoon. We accepteren dit besluit en gaan ook niet verder in beroep.”

Goedgekeurd
De Fontys-voorzitter heeft er wel alle vertrouwen in dat alles alsnog goed komt. Hij denkt dat het herstelplan, goedgekeurd door College van Bestuur én Centrale Medezeggenschap én de Raad van Toezicht, nu wel voldoet.

In dat plan staat beschreven hoe Fontys in de jaren 2021-2025 met name drie thema's - succesvol studeren, authentieke leer- en onderzoekomgevingen en docentprofessionalisering - concreet handen en voeten gaat geven. En nu dus wel met meerjarige uitwerking en begroting. [Jan Ligthart

 

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Kim van Deursen
26
May
2020
Ben benieuwd! Respect hoe het plan tot stand is gekomen, veel samenwerking tussen studenten en medewerkers gezien.