Eindhoven,
08
januari
2020
|
16:25
Europe/Amsterdam

Minister: nog geen geld voor Fontys uit 'leenstelselpot'

Fontys moet deels zijn huiswerk overdoen om aanspraak te maken op 'leenstelselgeld' voor kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk heeft de minister geen problemen met de in 2018 ingediende plannen. Ze zijn echter onvoldoende uitgewerkt voor de langere termijn. 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de plannen voor verbetering van het onderwijs op hogescholen en universiteiten beoordeelt, oordeelde eerder al negatief over de plannen van een klein dozijn andere instellingen, waaronder de hogescholen van Rotterdam en Utrecht.

Nu bracht de NVAO ook over Fontys een negatief advies uit aan minister Van Engelshoven. Zij neemt dit advies nu over. "Vervelend", reageert Joep Houterman, interim-voorzitter van Fontys. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om extra geld dat instellingen per ingeschreven student kunnen krijgen uit een grote rijkspot van 800 miljoen euro. Die middelen kwamen vrij toen het beursstelsel voor studenten werd vervangen door het huidige leenstelsel. Als 'compensatie' voor de studenten zou dit geld gestoken worden in een betere kwaliteit van het onderwijs. 

Samen bepalen
Joep HoutermanOm hiervoor in aanmerking te komen, moesten alle hogescholen en universiteiten plannen indienen over kwaliteitsafspraken. De invulling van die plannen stond hen vrij, maar moest wel gezamenlijk worden bepaald door bestuur, hogescholen én medezeggenschap (docenten en nadrukkelijk ook studenten).   

Fontys, zo luidt het oordeel, doorliep dit proces keurig, de samenspraak was prima en ook inhoudelijk is weinig aan te merken op de plannen. "Maar we hadden te weinig concrete en gedetailleerde uitwerkingen gemaakt van de plannen voor de verdere jaren. Alleen voor 2019 was het volledig uitgewerkt, en inmiddels ook voor 2020", aldus Houterman.

"Wij waren er ook wel heel snel bij. Voor hbo-instellingen en universiteiten die hiermee pas later aan de slag gingen, was het waarschijnlijk al weer makkelijker. Het is een vrij technisch vraagstuk. Maar goed oplosbaar en het gaat zeker ook gewoon goedkomen."

Bestuurders, docenten en studenten die eerder de Fontys-plannen opstelden, moeten nu voor de jaren 2021-2025 gedetailleerder aangeven hoe zij de drie thema's '
succesvol studeren', 'authentieke leer- en onderzoekomgevingen' en 'docentprofessionalisering' concreet handen en voeten geven. Houterman verwacht dat dit redelijk snel kan worden uitgewerkt en dat de verbeterde plannen nog dit voorjaar op het bureau van de NVAO belanden.

Geen zorgen
Ook de Vereniging Hogescholen laat in een reactie weten zich eigenlijk geen zorgen te maken over de instellingen die nog in de wacht zijn gezet. "
Dat sommige hogescholen een herstelopdracht hebben gekregen, heeft er vooral mee te maken dat de doorwerking op de lange termijn onvoldoende geconcretiseerd wordt. Dit oordeel staat los van de kwaliteit van de plannen waarvoor ook draagvlak bestaat, zo blijkt ook uit de goedkeuring hiervan vanuit de medezeggenschap.” [Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.