Eindhoven,
15
januari
2020
|
14:26
Europe/Amsterdam

Doek valt definitief voor Ooet-contracten

Gelijke arbeidsvoorwaarden zorgt nog voor verwarring bij Fontys

Alle huidige zogenoemde Ooet-medewerkers hebben sinds deze maand recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere Fontys-medewerkers. Die verandering zorgt bij Fontys in de praktijk nog wel voor verwarring, zoals bij surveillant Henk Nihot.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 1 januari 2020 inging, maakt een einde aan de payrollconstructies, zoals de Ooet-contracten van Fontys. Ooet (Onderzoek- en Ontwikkelingsdiensten Eindhoven/Tilburg) is een stichting die deze constructies voor Fontys uitvoert.

Payrollkrachten moeten dezelfde (cao-)rechten krijgen als alle andere medewerkers binnen een organisatie, staat in de WAB. Dat maakt arbeidsconstructies via de Stichting Ooet niet meer mogelijk. Overigens geeft Fontys al enige tijd geen nieuwe Ooet-contracten meer uit.

Ooet-maand en IW-Ooet
Het gelijktrekken van de rechten geldt voor zowel ‘Ooet-maand’ Céline van den Houtals ‘IW-Ooet’. Céline van den Hout, projectleider Ooet van Fontys P&O, licht het verschil toe: “Een Ooet-maand is een contract met een vooraf bepaalde omvang waarbij de salarisbetaling maandelijks gelijk is. Een IW-Ooet betreft incidentele werkzaamheden waarbij medewerkers op oproepbasis werken, zoals surveillanten en studentassistenten.”

Volgens Van den Hout werken momenteel nog 299 medewerkers met een IW-Ooet en twee medewerkers met een (aflopende) maand-Ooet bij Fontys. Dat heeft te maken met een eerdere wijziging waarmee begin 2018 de Ooet-constructie al een heel eind geminimaliseerd werd.

Vanwege de WAB gaat Fontys daar nu nog een stap verder in door volledig te stoppen met Ooet-contracten en de cao-hbo toe te passen op de lopende overeenkomsten.

Vaste arbeidsomvang
Daarnaast krijgen alle oproepcontractanten (IW-Ooet-medewerkers) van wie het dienstverband op 31 december 2019 tenminste twaalf maanden heeft geduurd, uiterlijk 31 januari 2020 een aanbod voor een vaste arbeidsomvang.“Dat is dezelfde contractvorm, dus nog steeds Ooet, maar voor een vast aantal uren”, legt Van den Hout uit. “In dat geval hoeven ze geen declaraties meer te sturen, maar krijgen ze maandelijks die specifieke uren betaald. Dat betekent wel dat ze voor die uren ook, indien nodig, alternatieve, passende werkzaamheden moeten accepteren.”

Van den Hout: “Als IW-Ooeters het aanbod voor vaste arbeidsomvang niet accepteren, verandert er voor hen niets, dan loopt Henk Nihothet huidige contract door tot de afgesproken einddatum.”Zodra het IW-contract is geëindigd op de afgesproken einddatum en werkgever én werknemer willen nog met elkaar verder, dan kunnen ze dat doen via een contract conform cao-hbo óf via het uitzendbureau. IW-ers die nog geen twaalf maanden in dienst zijn, krijgen geen aanbod voor vaste omvang en hun contract loopt ook gewoon door.”

Verwarring
Al met al een complexe situatie, geeft Van den Hout toe. “Voor zowel de betreffende medewerkers als de instituten waarbij ze werken. Dat begrijpen we bij P&O heel goed, net als de verwarring die het in sommige gevallen kan opleveren."

Een voorbeeld daarvan blijkt uit de situatie van surveillant Henk Nihot (74), die al ruim twaalf jaar via een IW-Ooet werkt bij verschillende instituten en in die periode meerdere wijzigingen meemaakte. “Het is opvallend hoe de regels overal verschillend zijn, zowel voor studenten als voor surveillanten”, is zijn ervaring.

Met de huidige verandering is voor hem de verwarring compleet. “Ik heb een hoofdcontract tot 2021 bij het ene instituut en een addendum (een aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst, red.) met dezelfde einddatum bij een ander instituut, waarmee ik daar dezelfde werkzaamheden kan verrichten. Maar onlangs kreeg ik van het ene instituut te horen dat ze vanwege de veranderingen niet meer via een Ooet-contract met mij verder kunnen, terwijl dat bij het andere instituut wel nog kan. Dat verschil begrijp ik niet.”

P&O-consultant
Die specifieke situatie kent Van den Hout niet, maar ze wijst erop dat ‘zowel contracten als addenda gewoon doorlopen tot de einddatum en niet eenzijdig door de werkgever tussentijds stopgezet kunnen worden.“We zien echter wel gebeuren dat deze nieuwe, complexe situatie door instituten niet altijd even goed te begrijpen is, daarom investeren we vanuit P&O veel in ondersteuning. In enkele gevallen kan het zijn dat regelingen verkeerd geïnterpreteerd worden. Dan raden we aan om contact op te nemen met de P&O-consultant van het betreffende instituut.”

Eind januari ontvangen alle medewerkers met een IW-Ooet een brief thuis waarin hun persoonlijke situatie wordt toegelicht. [Anke Langelaan]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Hans beckers
16
January
2020
Goed uitgelegd Céline! GrOoetjes :)