Eindhoven,
24
juni
2021
|
16:52
Europe/Amsterdam

Critici corona-aanpak voelen zich niet gehoord bij Fontys

Een aantal Fontys-medewerkers heeft moeite met de coronamaatregelen of keurt ze ronduit af. "Ineens mochten bij Fontys geen vragen meer worden gesteld. Ik heb daarmee geworsteld."

Online lessen, thuis werken, mondkapjes dragen op de campus en afstand houden. Het is stressvol, ondermijnt het sociale contact en gaat ten koste van goed onderwijs, daarover lijken de meesten het wel eens.

Een grote groep medewerkers en studenten van Fontys houdt zich desondanks netjes aan de maatregelen van de hogeschool. Uit overtuiging dat dit nodig is om Mondkapjes werden verplicht binnen Fontys.van het coronavirus af te komen of, misschien voor een deel ook wel, uit pragmatisme – geen zin hebben om erover in discussie te gaan.

Maar er is ook een groep die nadrukkelijk wél wil discussiëren. Alleen: als ze dat doen, stuiten ze op een muur van onbegrip. Want: ‘wappie’ - het frame waarin critici tegen hun wil al snel terechtkomen.

Werkt niet
Een van die collega’s met grote twijfels over het nut van de maatregelen is Willie Hardeman. Zij werkt als onderwijs/onderzoek-assistent bij Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. Zij besloot gelijkgestemden bij Fontys te verenigen. Met een man of acht mogen ze nu op 14 juli op gesprek bij bestuursvoorzitter Joep Houterman. ‘Eindelijk’, vinden ze zelf.

Voor Hardeman is bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje volstrekt onzin. “Ik werkte jarenlang bij de afdeling research van Philips en ben nu betrokken bij het Fontys-lectoraat Thin films and functionals materials. Ik heb een opleiding in de chemie gedaan (bij Fontys, red.). Het verbaasde mij daarom enorm dat wij mondkapjes moesten gaan dragen, terwijl ik vanuit de wetenschappelijke literatuur weet dat die helemaal niet helpen”, vertelt ze.

Verkeerde toon
Wat bij haar en ook bij de rest van haar groepje vooral verkeerd is geschoten, is de toon van de beleidsmakers. Minister Hugo de Jonge deed in hun ogen tegenstanders van zijn beleid af als ‘wappies’. En de bestuursvoorzitter van Fontys, Joep Houterman, scheef in een mail over de maatregelen dat we ons er maar ‘gewoon aan moeten houden’. [tekst gaat onder foto verder]

Hardeman vatte het op als: ‘Ga niet kritisch lopen doen'. Het is voor haar onverteerbaar. “We zijn een hogeschóól. Leiden onze studenten op om kritisch te zijn en nu mochten ineens geen vragen meer worden gesteld. Ik heb daarmee geworsteld.”

Ze vindt sowieso de maatregelen tegen COVID-19 ‘buitenproportioneel’. Het percentage mensen dat eraan overlijdt is volgens haar klein, waarbij ze verwijst naar een onderzoek van de universiteit van Stanford, dat spreekt over 0,15 procent wereldwijd. Daarover is overigens veel discussie. Het RIVM zegt tussen de 1 en 1,3 procent.

Ze Arno Kierkelsbesloot vorig jaar al om Joep Houterman haar twijfels voor te leggen tijdens het vragenuurtje dat hij online voor heel Fontys hield. Maar wat bleek: direct vragen stellen kon niet. “Twee communicatiemedewerkers kozen de vragen uit die binnenkwamen en lazen ze dan voor. Ik had niet het gevoel dat de meest kritische werden uitgekozen.”

Geen inhoudelijke discussie
Ook bij docent Burgerschap Arno Kierkels (Sociale Studies) viel die oproep van Houterman in oktober vorig jaar om er samen de schouders onder te zetten, en de inhoudelijke discussie achterwege te laten, geheel verkeerd. Kierkels schreef hem daarover een lange mail. Ook schreef hij een opinie-bijdrage over zijn standpunt op Bron: Mensch, durf te leven.

“Vooral bij de eerste golf was het nauwelijks mogelijk de dialoog aan te gaan, ook niet buiten Fontys. Het mediastelsel is zo ingericht dat het alleen om clicks op artikelen gaat. Dus het ging óf over iemand als Willem Engel van Viruswaarheid óf over het overheidsnarratief dat de maatregelen nodig waren tegen het grote gevaar. Ruimte voor de nuance was er niet.”

Hij vindt net als Hardeman de maatregelen veel te ver gaan en de gevolgen ervan vele malen erger. “Er is veel te lang enkel aandacht geweest voor de coronadoden en niet voor al het andere leed: voor schoolgaande kinderen, door uitgestelde kankerdiagnoses en faillissementen bij horecaondernemers.”

Volgens Kierkels zijn met de invoering van de avondklok en het sluiten van de scholen ‘etische grenzen overschreden’.
“Hoe kun je jongeren zo laten boeten voor een virus waar ze zelf nauwelijks last hebben?”

Kierkels gaat overigens zelf niet mee naar het gesprek met Houterman. “Ik vind dat ik met mijn mail en opiniebijdrage al genoeg heb gezegd: dat we niet mochten twijfelen, het beleid niet ter discussie stellen, vind ik erg. Je moet altijd blijven praten.” [tekst gaat onder foto verder]

 

Kim Jong-un-instituut
Het is ook precies de irritatie van Elle van den Goorbergh, directie-secretaresse bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). “We zijn het Kim Jong-un-instituut niet”, roept ze uit. Al vanaf het eerste corona-uur was ze kritisch op de maatregelen en liet dat vaak blijken, op platforms binnen haar opleiding en via reacties op Bron-artikelen.

“We werken hier met hoger opgeleiden en dan ga je zeggen: ‘Wij zitten niet te wachten op jullie mening’.” Van den Goorbergh ontkent het gevaar van corona niet, maar als het aan haar ligt mag corona ‘gewoon uitrazen’. “Ik meen dat uit de grond van mijn hart. Er zullen altijd virussen zijn. Ze zijn er niet voor niks.”

“Maar hier werken weldenkende mensen. We weten zelf ook wel dat we ons aan de hygiënevoorschriften moeten houden. Maar de maatregelen die wij nu ondergaan, daarmee heeft Fontys op geen enkele manier het welzijn van de student centraal gesteld.” Er is volgens haar ook veel te weinig gekeken naar wat wél kon.

Door je neus geboord
Haar collega Kevin Roozen, functioneel beheerder bij FLOT, valt haar bij. “Waarom is dit van bovenaf opgelegd en is nooit aan de medewerkers en studenten gevraagd wat zíj willen? Hoe het is als Purple door je neus wordt geboord?” 

Van den Goorbergh en Roozen vonden het verschrikkelijk om thuis te moeten werken. Ze hebben ‘gesmeekt’ om naar de campus te mogen komen. Dat lukte uiteindelijk voor een paar dagen per week.

“Ik woon alleen en had door corona nauwelijks nog sociale contacten. Daarover voelde ik me in het begin helemaal niet gehoord”, aldus Roozen. “En toen het uiteindelijk mocht, bleek het hier helemaal leeg. Dan vroeg ik me ook af wat daar de zin van was”, zegt hij.

Best eenzaam
Het gevoel niet je mening te mogen geven, was frustrerend voor deze critici; contacten bekoelden. “Het was best eenzaam, afgelopen anderhalf jaar. Het was lastig elkaar te vinden”, vertelt Isabelle van Alebeek, lerarenopleider Gezondheidszorg en Welzijn in Tilburg.

In haar optie is COVID-19 net zo erg als de griepepidemie van 2017/2018 toen ook veel ouderen stierven. Het is het gevolg van vergrijzing, capaciteitstekort iIsabelle van Alebeekn de zorg en gebrekkige voorlichting over gezond leven, denkt ze. Ze heeft geen vertrouwen in de aanpak van de overheid, ‘mainstream media’ en Big Pharma, die 'goud verdienen met de vaccinaties'.

Ook heeft ze grote zorgen over de sociale en economische gevolgen van de maatregelen. Daarom sloot ze zich aan bij actiegroep ‘vrouwenvoorvrijheid’ en deed mee aan ‘manifestaties voor vrijheid’ op het Malieveld.

Maar bij Fontys houdt ze inmiddels liever haar mond. “Niemand wilde mijn verhaal horen. Een directe collega zei: ‘Je bent zo stellig’. Ik voelde me soms wanhopig. Waarom gelooft niemand mij?”

Vrienden verloren
Van den Goorbergh en Roozen bevestigen dat ook zij vrienden zijn verloren en dat sommige relaties op een laag pitje staan. Het is de prijs die zij betalen en ook willen betalen voor hun ‘eigenwijsheid’. Hoewel Roozen denkt dat het ‘wel weer goed komt’.

Ook onderzoeker Hardeman ondervond dat haar mening niet altijd werd gewaardeerd. “Ik ben er op een gegeven moment maar over opgehouden.” Een mondkapje draagt ze wel. “Wel zo’n plastic schermpje”, zegt ze lachend, ermee zwaaiend voor de MS Teams-camera.

Beter luisteren
Van Alebeek - ook tegen mondkapjes – hoefde die om medische redenen niet te dragen, dus daarover was geen discussie. Maar als het over vaccineren gaat is ze duidelijk: ik ben ertegen en doe het niet, zelfs al zou dat mijn baan kosten.

De rest denkt er hetzelfde over. Alleen Van den Goorbergh kiest er – om pragmatische redenen – wel voor, vanwege haar vakantieplannen.

Tot slot: wat is het belangrijkste dat ze Houterman op 14 juli gaan vertellen? “Dat ze beter hadden moeten luisteren”, zegt Roozen stellig. [Petra Merkx]

Reacties 1 - 14 (14)
Bedankt voor uw bericht.
Carola
28
June
2021
Mooi dat jullie durven opstaan om ook het tegengeluid te laten horen zonder te oordelen over een ander! Respect!
Peter van den Broek
26
June
2021
Een goed artikel gaat knock out als je wel voor vaccinatie kiest omdat de vakantieplannen anders in de knel komen. Dat is niet pragmatisch maar opportunistisch.
Frank Maas
25
June
2021
Bedankt Christi en Sebas voor jullie bijdragen!
Elle van den Goorbergh
25
June
2021
Dank je wel voor jullie opbouwende reacties Loes, Rebekka, Jan, Anthony, Isabelle, Marleen, Jan, Paul en Martin! Fijn om ook eens een keer te lezen/merken dat er mensen zijn die zich in ons standpunt kunnen/willen verplaatsen in plaats van mensen die dat niet kunnen/willen. En die overal nog steeds het hoogste woord voeren. En ook ik wil de medewerkers van Bron complimenteren dat zij ons in de gelegenheid hebben gesteld om dat ook eens een keer te doen. Inderdaad is het maar een fractie van wat we hebben gezegd en daardoor ontbreekt de volledige context waarbinnen het is gezegd, maar anders was het artikel veel te lang geworden. Daarnaast hebben wij het vooral ook voor al die anderen die zich niet gehoord voelen gedaan. Dus ik zou het allerminst als een daad van egoisme willen betitelen...
Christi Nierse
25
June
2021
Dat je de luxe voelt om geen enkele maatregel rondom het indammen van het virus na te leven, bevreemdt me. Juist het uitstellen van zorg en het sluiten van scholen (geen weldenkend mens is daar normaalgesproken een voorstander van), waren noodgrepen om te voorkomen dat mensen met zeer acute benauwdheidsklachten geen plek meer zouden hebben in het ziekenhuis. En dan heb ik het nog niet eens over de situatie in de verpleeghuizen en in de wijkzorg, inclusief het hoge ziekteverzuim dat daar speelde. Idealiter waren de basismaatregelen beter opgevolgd, waardoor die noodgrepen niet of minder lang hadden gehoeven, maar blijkbaar is het dragen van een simpel mondkapje al teveel gevraagd.
Ik zie niet hoe we hier uit deze discussie komen, maar ik wil de medewerkers van Bron wel complimenteren met de berichtgeving tijdens de eerste en tweede golf over hoe het echt was in de zorg, vooral binnen FHMG opleidingen verpleegkunde en verpleegkundig specialist. Mijn collega's en studenten (sommigen in hun laatste stage, anderen al werkzaam in de zorg en duaal studerend) hebben werkelijk het vuur uit de sloffen gelopen en zeer heftige situaties meegemaakt.
Opdat we niet vergeten hoe het echt was: https://bron.fontys.nl/in-de-zorg-maak-je-nu-meer-mee-dan-anders-in-een-hele-carriere/ https://bron.fontys.nl/hoe-studenten-verpleegkunde-toch-waardevolle-stage-krijgen/ https://bron.fontys.nl/geen-studievertraging-door-gecancelde-zorgstages/
Donna Frost
25
June
2021
Absoluut Christi, je haalt me de woorden uit de mond.
Sebas
25
June
2021
Bedankt Christi voor het (opnieuw) delen van deze eerdere artikelen. Het is verbazend hoe snel de impact van Corona door sommigen weer vergeten is (of altijd onderschat is).
Sebas
25
June
2021
Er zijn een aantal terechte punten, waarop je het Coronabeleid van de Nederlandse overheid en van Fontys zou kunnen bekritiseren. Voor mij is het ook belangrijk dat deze vrijheid behouden blijft en discussie mogelijk is. De zin en onzin van mondkapjes, volgens Willie Hardeman, is daadwerkelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en natuurkundige wetten. Daarna lijkt dit artikel echter volledig te ontsporen.

(1) “de maatregelen omtrent COVID-19 zijn ‘buitenproportioneel’” is klinkklare onzin als je kijkt naar de huidige cijfers (ondanks alle maatregelen) en de bijgaande druk op ons zorgstelsel.

(2) “Weinig aandacht voor ander leed, zoals uitgestelde kankerdiagnoses”. Dit leed wordt juist veroorzaakt omdat er te veel met COVID-19 besmette mensen extra druk leggen op het zorgstelsel!

(3) “Hoe kun je jongeren zo laten boeten voor een virus waar ze zelf nauwelijks last hebben?” is een van de meest egoïstische ‘entitled’ opmerkingen die ik de afgelopen tijd gehoord heb. Ten eerste impliceert ‘boete’ het specifiek straffen van een bepaalde groep. Coronamaatregelen zijn echter geen straf, maar een voorzorg om mensen te beschermen. “de maatregelen die wij nu ondergaan, daarmee heeft Fontys op geen enkele manier het welzijn van de student centraal gesteld.” Ondergaan? Om in deze context het slachtoffer uit te hangen is ronduit absurd. Daarnaast getuigd het van een gebrek aan empathie voor degenen die wel een grotere kans hebben op ernstige klachten dan wel overlijden. Je beschermd iedereen door verspreiding tegen te gaan; ook onder groepen die waarschijnlijk relatief weinig klachten hebben.

(4) Het “Kim Jong-un instituut” Het Fontys beleid om een mondiale epidemie te bestrijden vergelijken met een dictatuur die spijkerbroeken en kapsel verbiedt is absurd.

(5) “Het coronavirus mag ‘gewoon uitrazen’. Ik meen dat uit de grond van mijn hart. Er zullen altijd virussen zijn. Ze zijn er niet voor niks.” Ik weet niet eens wat ik hierop zou moeten zeggen…. behalve: wat???

(6) “Hoe het is als Purple door je neus wordt geboord?” Boohoo…. wat zielig!

(7) “COVID-19 is net zo erg als de griepepidemie van 2017/2018 […] is het gevolg van vergrijzing […] gebrekkige voorlichting over gezond leven.” en vervolgens geeft Isabelle aan “geen vertrouwen in ‘mainstream media’” te hebben. Waarom worden dit soort uitspraken gepubliceerd zonder enige vorm van context. Leuk voor onze studenten van journalistiek en de ‘echte’ journalisten die niet meer rond durven rijden met het NOS logo op hun auto. Schandalig! De paragraaf begint wel met “In haar optie”, maar kom op.

(8) Op één na laten de geïnterviewden zich niet vaccineren. Ik mag hopen dat deze groep de toegang geweigerd wordt, wanneer we onze deuren weer kunnen openen.

Laat ik nogmaals benoemen dat ook ik het zeker niet eens ben met alle maatregelen. Ze zijn soms onduidelijk, onlogisch of ondoordacht. Uiteraard moet er een afweging gemaakt worden tussen de belangen van werk, studie en sociale contacten enerzijds en het bestrijden van een epidemie anderzijds. Ik zou op belangrijke punten ook andere afwegingen gemaakt hebben dan de Nederlandse overheid en Fontys en ik hoop dat we met z’n allen kritisch kunnen en mogen zijn. Echter, de onzinnige opmerkingen die voorbij komen in dit artikel verdienen het niet om een platform te krijgen. Deze onzin in de spotlight zetten doet helaas meer kwaad dan goed. Het maakt mensen met terechte kritiek monddood en ondermijnt het vertrouwen in maatregelen die hard nodig zijn.
Loes
25
June
2021
Er zitten nogal wat harde veroordelingen in je reactie, waarbij je pretendeert dat jouw visie op de zaak de waarheid is. Het is helemaal prima om het niet met alles eens te zijn in het artikel, maar om bijvoorbeeld de niet gevaccineerden hun vrijheid te ontnemen gaat erg ver en is zeer veroordelend. Je pleit ervoor dat het belangrijk is om erover te kunnen blijven praten met elkaar, maar op deze manier zijn we helaas snel klaar met het gesprek.
Sebas
25
June
2021
Beste Loes, ik snap je opmerking. Er zitten inderdaad een aantal harde veroordelingen in mijn reactie, maar dat is niet voor niets. Door de ernst van COVID-19 te negeren breng je bewust jezelf (en nog erger) anderen in gevaar.

Als je op een privé racebaan 250 km/u wilt rijden, dan vind ik dat prima. Als je dat op de openbare weg doet en anderen in gevaar brengt, dan is dat ronduit asociaal en mag je wat mij betreft je rijbewijs kwijtraken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen discussie meer mogelijk is over wat de maximumsnelheid zou moeten zijn.
Arno Kierkels
28
June
2021
Deze reactie nodigt inderdaad niet per se uit tot het voeren van een open gesprek. Waarschijnlijk zou een fysieke dialoog beter passen bij deze discussie. Anytime Sebas, anytime.
Rebekka Janssen-Karsseboom
25
June
2021
Wat een opluchting om dit artikel te lezen! Ik ben al die tijd verbaasd geweest dat notabene scholen alles gewoon hebben geslikt voor zoete koek en het beleid hun studenten en medewerkers hebben opgelegd. Het leek alsof bijna niemand meer voor zichzelf kon denken of de ander kon respecteren. Vanaf het begin kwam dit alles voor mij over als een 'angstcampagne'. Angst is en blijft geen goede raadgever.
Jan van Rossum
25
June
2021
Dit citaat van Paul Smit vind ik wel van toepassing: "Ons brein is geëvolueerd om te overleven, niet om de waarheid te kennen. Het belangrijkste hierbij is om niet buiten de groep te vallen. In de oertijd betekende dat namelijk het einde van jouw bestaan. Hierdoor ontstaat 'Groupthink'. Het ontstaat als groepsleden primair letten op het behoud van overeenstemming en eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van een kritische overweging van de feiten. Ook ontstaat het 'Bandwagon effect', waarbij het idee is: "Als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn'. Daarnaast is er 'Naive-realism' waarbij ons brein ons de illusie geeft dat hoe wij naar dingen kijken, objectiever is dan hoe anderen het zien. Mensen overtuigen op basis van feiten is daardoor in de meeste gevallen kansloos."
Peter Keltjens
25
June
2021
Och, waar maakt iedereen zich druk om. Hou je gewoon aan de regel dat je anderen niet lastig valt. Als er regels vastgesteld worden hoef je het er niet mee eens te zijn. Toch zul jij je eraan moeten houden om anderen niet lastig te vallen met jouw inzichten. Zeker als het de gezondheid van de ander gaat. Wat weet jij over de ander zijn gezondheid? Hoe vatbaar is die? Dan liever een maatregel te veel dan een te weinig. Draag in jouw omgeving wat je wilt, als die er mee eens is.
anthony murphy
25
June
2021
Good article....refreshing that we are retaining some critical faculties here... :)
Isabelle Kuijlenburg
25
June
2021
Fijn dat er nu ruimte lijkt te zijn voor deze kant van de munt, maar het voelt wel als mosterd na de maaltijd. Al die tijd voelden onze eigen collega's zich niet gehoord, er is verdeeldheid ontstaan tussen collega's, medewerkers die zelfs overwegen om te vertrekken bij de organisatie omdat ze zich niet gehoord voelden.
En nu de maatregelen sterk gereduceerd lijken te worden, wordt pas het gesprek erover gevoerd. Ik vind dat blijken van weinig oog voor de behoeftes van deze groep collega's. Dat had niet zo gehoeven.
Marleen Koppers
25
June
2021
Het duurde even, maar fijn dat deze visie nu ook aandacht krijgt binnen Fontys
Jan van Rossum
25
June
2021
Goed zo, eindelijk een ander geluid.
Paul Aretz
25
June
2021
Fijn artikel en goed om te weten. Ik herken me ook wel in een aantal standpunten. Fijn om te weten dat er gelijkgestemden zijn binnen Fontys.
Martin Huisman
25
June
2021
Goed artikel, goed dat jullie dit publiceren