Eindhoven,
24
juni
2020
|
16:08
Europe/Amsterdam

Coronacrisis geen kommer en kwel voor hbo-afgestudeerden

De negatieve effecten van de coronacrisis vallen voor afgestudeerde hbo’ers over het algemeen mee. De gunstige uitgangspositie die zij vóór de uitbraak van het virus al hadden, speelt daarbij een belangrijke rol. 

Voor jongeren die zijn afgestudeerd in het onderwijs of de gezondheidszorg heeft de coronacrisis weinig nadelige gevolgen qua werkgelegenheid of werkzekerheid. Wel maken zij meer uren en ervaren zij meer stress. Dit blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

4,6 procent van de respondenten was in mei werkloos, de helft daarvan zou door de coronacrisis komen. Een kwart van de alumni is bang dat ze hun baan verliezen. 14 procent heeft meer financiële problemen dan voor de crisis.

Opdrachten weggevallen
Het onderzoek bevestigt wat tijdens de coronacrisis in het nieuws kwam: afgestudeerde kunstenaars en zelfstandigen zijn flink getroffen door de uitbraak van COVID-19. Zij zien hierdoor een substantieel van hun opdrachten of betaalde uren wegvallen. 


Dit geldt eveneens voor alumni met een migratieachtergrond. 5,4 procent gaf aan dat zij hun baan zijn verloren. Deze drie groepen worden het zwaarst getroffen en ervaren nu meer financiële problemen en (dreigende) werkloosheid.

Prima perspectieven
Het onderzoek van ROA is gebaseerd op de ervaringen van zo’n 16.000 hbo’ers die in de periode 2013-2018 zijn afgestudeerd. Van mensen met een hbo-diploma was bekend dat zij prima perspectieven op de arbeidsmarkt hadden. De onderzoekers wilden weten in hoeverre corona door die voorzichten een streep heeft gezet.

De onderzoekers geven aan dat dit een momentopname is. Met de versoepelingen – ook vandaag worden er door het kabinet weer diverse aangekondigd – kan het beeld er over enkele maanden anders uitzien.

Binnenkort volgt nog een rapportage met de specifieke resultaten voor Fontys, afgezet tegen dit landelijke beeld. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.