Eindhoven. Tilburg,
30
november
2020
|
12:06
Europe/Amsterdam

Aansluiting economische opleidingen bij arbeidsmarkt moet beter

De economische opleidingen sluiten niet goed aan bij de arbeidsmarkt. Dat vindt bijna de helft van de afgestudeerde economiestudenten. Werk aan de winkel dus voor deze sector, ook bij de opleidingen van Fontys.

Het werk in het economische werkveld verandert in rap tempo en dat heeft een grote weerslag op de opleidingen binnen de economische sector. Die moeten meebewegen om goede, ‘toekomstproof professionals’ af te leveren.

Een hele uitdaging volgens Minou Hoeberichts, directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) en Ilse van de Pas, directeur Fontys Academy for Creative Industries (ACI).

Het beroep van de toekomst
Momenteel vindt nagenoeg 90 procent van de Minou Hoeberichtsafgestudeerden voltijd bachelor-studenten binnen de sector economie binnen drie maanden een baan op hbo-niveau.

Maar 44 procent van deze afgestudeerden vindt dat de aansluiting op de arbeidsmarkt beter kan. Dat blijkt uit onderzoek van de Sectorraad Hoger Economisch Onderwijs (HEO).

Van de Pas (ACI): “Dat is een heel duidelijk signaal waarmee wij nu  bezig zijn. Want juist die aansluiting vinden wij zo belangrijk.”

Hoeberichts (FEHT): “We kennen de beroepen van de toekomst niet. Het is daarom vooral zaak om studenten brede basiskennis bij te brengen, te trainen in aanpassingsvermogen en tijdens de opleiding veelvuldig in contact te brengen met het werkveld, bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen.”

Landelijke sectorale verkenning
Als lid van het dagelijks bestuur van de sectorraad werkt Van de Pas mee aan de landelijke sectorale verkenning van het economische domein. Dit na de eerste verkenning en herordening van de opleidingen in 2018.

Het doel van deze tweede verkenning is volgens Van de Pas om te kijken of de opleidingen nog voldoende aansluiten bij de arbeidsmarkt en waar dit eventueel beter kan.

Praktijkgericht onderzoek
Volgens Van de Pas ligt de oplossing in de samenwerking met andere sectoren en meer flexibiliteit in het onderwijs. “Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in praktijkgericht onderzoek waarbij we veelvuldig gebruik maken van nieuwe digitale technologieën en data-ontsluiting.” Goede ict-vaardigheden worden voor studenten uit de economische sector dus belangrijk.

“We willen Ilse van de Passteeds meer robuuste onderzoeksgroepen opzetten binnen Fontys”, stelt Van de Pas.

“Zo ontstaan er ‘centers of expertise’ waarin verschillende domeinen met studenten én het werkveld aan onderzoek werken, cross sectoraal en gericht op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.”

Transitie naar circulaire economie
Een mooi voorbeeld van die samenwerking met andere sectoren is volgens Hoeberichts het Expertisecentrum Circulaire Transitie in Eindhoven. “Daar werken vier of vijf verschillende domeinen samen aan onderzoek op het gebied van de transitie naar een circulaire economie.”

Die samenwerkingsverbanden worden binnen de economische sector steeds belangrijker, denkt Hoeberichts. “Zo spelen we in op allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en in de zorg en gezondheid. Daarbij dragen we bij aan het ontwerpen en begeleiden van organisatietransities naar het nieuwe werken en de nieuwe economie.”

Smeerolie van BV Nederland
De traditionele beroepen verdwijnen, denkt Van de Pas. “Daarvoor in de plaats komen er samenwerkingsvormen van verschillende disciplines.  Maar die disciplines spreken niet altijd elkaars taal en begrijpen elkaar niet altijd, daar ligt dus een belangrijke taak voor de studenten binnen de economische sector.”

Deze studenten kunnen in de toekomst volgens Van de Pas fungeren als ‘de smeerolie van BV Nederland’.

Volgens Van de Pas en Hoeberichts is dé uitdaging voor de economische opleidingen om de komende jaren nog bewuster, nog gerichter economische professionals af te leveren die impact creëren op alle beroepssectoren. “Dat is onze taak en daarin willen we ons continu verbeteren.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.