Eindhoven,
23
juni
2022
|
09:46
Europe/Amsterdam

Willen burgers invloed op de textielindustrie?

De textielindustrie in Tilburg wordt nieuw leven ingeblazen door lokale ondernemers. Hoe kijken burgers hier tegenaan en willen zij meepraten over zaken als duurzaamheid en circulariteit? Verschillende Fontysinstituten onderzoeken dit.

Burgerparticipatie in de industrie bestaat nog niet tot nauwelijks. Bedrijven en overheden bepalen wat en hoe er geproduceerd wordt en hoe de bevoorradingsketens zijn ingericht. De invloed van burgers hierop is minimaal.

Volgens onderzoekers van Fontys Hogeschool Sociale Studies en Fontys Economische Hogeschool Tilburg kan dit in de toekomst wellicht anders worden ingericht. Zij zien een mogelijke rol weggelegd voor burgers. De eerste stap is om te onderzoeken of burgers daadwerkelijk meer invloed willen hebben op aspecten als milieu, hergebruik, werkgelegenheid en werkomstandigheden in de lokale textielindustrie. Saskia van Overbeek

“De mondiale textielindustrie is bij uitstek een industrie waarin veel winst valt te behalen in termen van duurzaamheid en circulariteit”, stelt Saskia van Overbeek, docent en onderzoeker bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg. “Wij gaan onderzoeken of burgers hier meer invloed op willen uitoefenen. En als dit zo is, op welke manier we dat kunnen vormgeven.”

Enquête als vertrekpunt
Met een enquête peilen de onderzoekers hoe consumenten aankijken tegen burgerparticipatie in de lokale textielindustrie. “Als we dat eenmaal in beeld hebben, kunnen we vervolgstappen zetten en verdere onderzoeksvragen formuleren.”

Het onderzoek staat volgens Van Overbeek nog echt aan de basis. Op termijn moet het echter dienen als start voor grootschaliger onderzoek in verschillende Europese landen. “We willen hierbij gaan samenwerken met universiteiten uit Barcelona, Lille en Berlijn en oriënteren ons op mogelijke Europese subsidies.” Medewerker aan het werk in een textielfabriek.

Voor het zover is richten Overbeek en collega Feringa van Fontys Sociale Studies zich eerst specifiek op de regio Tilburg. “Hiermee bedienen we vooral de ambitieuze textielondernemers van Tilburg die ervan overtuigd zijn dat we meer lokaal moeten gaan produceren. Maar uiteraard kunnen de onderzoeksresultaten straks ook andere sectoren dienen zoals bijvoorbeeld de afvalverwerkingssector.” 

Informatievoorziening kan beter
De onderzoekers hopen nog veel response te krijgen op hun enquête, al druppelen de eerste reacties inmiddels binnen. “Wat we tot nu toe vooral horen is dat de consumenten heel weinig informatie hebben over lokaal en duurzaam geproduceerde textiel. Ze weten in de meeste gevallen niet goed wat er allemaal al verkrijgbaar is op dat gebied. Die informatievoorziening kan dus nog een stuk beter.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.