Eindhoven,
09
mei
2019
|
14:24
Europe/Amsterdam

Werknemers in hbo tevreden, maar werkdruk blijft hoog

Docenten en ondersteunend personeel van Nederlandse hogescholen zijn meer tevreden over hun werk dan de rest van werkend Nederland. De ervaren werkdruk blijft echter een heikel punt. Met name docenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben voor de hoeveelheid werk die ze moeten doen.

Dat blijkt uit benchmarkonderzoek, uitgevoerd door Zestor. Het beslaat de periode 2016-2018. Zestien van de 36 hogescholen in Nederland deden eraan mee. Fontys zit daar overigens niet bij. Het is de vierde keer dat Zestor deze tweejaarlijkse benchmark maakt. De scores zijn steeds een beetje beter geworden.

Kwaliteit onderwijs
Als het over de inhoud van het werk gaat, het toekomstperspectief, de kwaliteit van het onderwijs of de direct leidinggevende; overal geven de respondenten hun hogeschool een cijfer tussen de 7 en 8. Tachtig procent van de ondervraagden zegt tevreden of heel tevreden te zijn. In andere sectoren is dat gemiddeld 71 procent.

Achterblijvers zijn de onderwerpen medezeggenschapsraad (6,9), de werkdruk (6,8) en het oordeel over de academie- of dienstdirectie (6,5).

Te weinig tijd
Werkdruk is en blijft een probleem bij personeel van hogescholen en is hoger dan in andere sectoren. Met name bij het onderwijzend personeel: 44 procent van hen ervaart hoge werkdruk en 9 procent zeer hoge werkdruk. Bij het ondersteunend personeel zijn die percentages 30 en 3. De ondervraagde docenten geven een 5,8 voor het onderdeel ‘de tijd die beschikbaar is om mijn werk te doen’. 

In de cao hebben sociale partners vorig jaar afgesproken dat iedere hogeschool beleid ontwikkelt om werkdruk tegen te gaan. Ook Fontys komt binnenkort met een plan van aanpak tegen de werkdruk.

Minder deelnemers
Het aantal hogescholen dat dit jaar meedeed aan het onderzoek was deze keer lager dan anders. Zestor vermoedt dat dit komt doordat een aantal hogescholen zijn onderzoeksperiode heeft verschoven, waardoor deze net buiten de benchmarkperiode ligt. 

Ook Fontys zit niet in de benchmark. P&O laat weten dat Fontys niet meedoet aan de benchmark omdat de school dan ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) door Integron (die het onderzoek voor Zestor doet)  moet laten uitvoeren. Nu gebeurt dat door SKB Onderzoek & Advies, die als beste naar voren kwam bij een aanbesteding. 

Bij Fontys werd in april een MTO gehouden waarvan de uitslagen eind mei worden verwacht. Bij het laatste onderzoek kreeg Fontys van de medewerkers een 7,5. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.