Eindhoven,
04
november
2021
|
13:25
Europe/Amsterdam

Weer mondkapjes op, heeft diverse gevolgen voor Fontys

Het hbo is bezorgd nu het kabinet overweegt het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te voeren. Intussen hebben de strengere coronamaatregelen die nu ingaan ook net iets meer gevolgen voor Fontys dan op het eerste gezicht lijkt. 

Zoals al gemeld moeten studenten en medewerkers bij verplaatsingen in Fontys-gebouwen vanaf komende week weer een mondkapje dragen. Dit geldt ook voor de bezoekers van (fysieke) studiekeuzeactiviteiten die tradtioneel in november gepland staan, zoals open dagen en meeloop- en proefstudeermomenten.

De mondkapjesplicht geldt daarnaast ook tijdens praktijkonderwijs bij de opleidingen voor een contactberoep. Ook voor de Fontys-studenten die stage (gaan) lopen in deze branches geldt de mondkapjesplicht.

Grote bezwaren
Het kabinet overweegt om in het hoger onderwijs ook het coronatoegangsbewijs in te voeren, zoals dat nu ook voor onder meer de horeca geldt. Eerder al werd duidelijk dat universiteiten en hbo's daar niet op zitten te wachten.

Fontys en de andere hogescholen zien dit als een uiterst middel dat bij voorkeur vermeden moet worden, zo blijkt nu ook uit de officiële verklaring van de Vereniging Hogescholen.

Er zijn praktische bezwaren (tijdige invoering, voldoende mankracht, roostering) en ethische bezwaren (toegankelijkheid, inclusie) tegen die dreigende maatregel, aldus de Vereniging Hogescholen. Die ziet bovendien ook problemen als het gaat om het aanbieden van een volwaardig alternatief voor de studenten die geen test/vaccinatiebewijs kunnen of willen tonen. Hiermee komt de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding.

De borden kunnen weer teruggeplaatst worden...De Vereniging wil inzicht in de veronderstelde effectiviteit van deze maatregel in de bestrijding van het coronavirus. Los daarvan vindt zij dat het essentieel is dat de politiek een generiek besluit neemt, om verschillen tussen hogescholen te voorkomen.

Mocht de Tweede Kamer inderdaad deze grote stap nemen, dan zal het hbo er ondanks alle bezwaren wel gehoor aan geven.

Thuiswerken
Ondertussen geldt sinds gisteren al dat het thuiswerkadvies is aangescherpt naar 'minstens de helft van de werktijd thuis werken'. Dit gebeurt veelal al bij Fontys, met name bij de ondersteunende diensten.

Het Fontys-bestuur roept niettemin op om 'nog kritischer te zijn op nut en noodzaak van het werken op locatie'. Het rooster blijft wel leidend voor de werkzaamheden die op campus uitgevoerd worden.  

Sport
Het kabinet was van plan om de coronapas in te voeren in de amateursport, maar werd daar gisteravond deels door de Tweede Kamer in teruggefloten. Er komt geen controle op de QR-code voor sporters en toeschouwers bij buitensporten.

Wel geldt voor publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. En gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden. Ook dit kan gevolgen hebben voor sommige studenten en medewerkers van Fontys.

Bij sportactiviteiten binnen het hoger onderwijs geldt de verplichte coronapas niet als het een besloten onderwijsactiviteit betreft, maar wel als het om een publieke activiteit gaat waarbij bezoekers of deelnemers van buiten Fontys naar die locatie (binnen of buiten Fontys-terreinen) komen.

Voor sportactiviteiten van studentenverenigingen geldt ook de verplichting om met coronatoegangsbewijzen te werken. [Jan Ligthart]

Eerdere berichtgeving deze week over de (aangekondigde) nieuwe coronamaatregelen:
3 november: Geen QR-code, wel mondkapje in hoger onderwijs
2 november: 'Coronapas in hoger onderwijs geen goed idee'

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
F. Maas
05
November
2021
"de Vereniging Hogescholen. Die ziet bovendien ook problemen als het gaat om het aanbieden van een volwaardig alternatief voor de studenten die geen test/vaccinatiebewijs kunnen of willen tonen. Hiermee komt de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding."
Ja, inderdaad. Zo werkt dat in een ontwikkelde, redelijk complexe maatschappij met meer dan 75 inwoners: als er brand is, moet er geblust worden. Jammer van de waterschade. Het blijft mij verbazen hoe "autistisch" sommige belangengroepen, incl. blijkbaar de vereniging van onze besturen, blijven reageren in situaties die ingrijpen nodig maken. En dan ook nog: testuitslag, bewijs van genezing of van vaccinatie: de rechtsstaat komt de ongevaccinerden verregaand tegemoet. Dan nog klagen is toch eigenlijk vragen om verbanning naar een nog onbewoond eiland.
Annemieke Verharen
05
November
2021
Invoering van de coronapas in het hbo heeft niet alleen direct effect op studenten, maar ook op het onderwijs en op docenten. Wanneer wordt aan docenten gevraagd wat zij hiervan vinden? Maakt iemand zich zorgen over de verhoging van de werkdruk van docenten? Tijdens de lockdowns was hier te weinig aandacht voor en nu dreigt dat wederom.
Ik kan geen kwaliteit van onderwijs garanderen als ik geacht wordt hybride les te geven. De voorbereidingstijd die noodzakelijk is om goed doordacht hybride onderwijs te kunnen verzorgen krijg ik niet (om over de faciliteiten nog maar te zwijgen). Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor mijn werkzaamheden, maar kan dat alleen doen als de kaders hiervoor tijdig gefaciliteerd worden. Hopelijk wordt hier vooraf over nagedacht zodat er tijdig acties uitgezet gaan worden die ons als docenten helpen om studenten te helpen.