Eindhoven,
07
april
2022
|
14:46
Europe/Amsterdam

Weer minder hbo-docenten in hogere salarisschaal

Steeds minder hbo-docenten zitten in salarisschaal 12, waarin ze beter betaald krijgen omdat ze meer verantwoordelijkheid zouden dragen. Bij Fontys is het aantal docenten in die schaal juist gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Volgens de cao zijn de loonschalen in het hbo gebaseerd op de taken van medewerkers: ze krijgen meer salaris voor complexer werk. Vroeger waren er ongeveer evenveel docenten in schaal 11 als 12, maar inmiddels niet meer. De kloof wordt steeds wijder.

Salarisschaal hbo-docenten, bron: Vereniging Hogescholen

De gevolgen voor hbo-docenten zijn aanzienlijk. Aan de top van schaal 12 verdienen ze bijna 700 euro meer dan hun collega’s in schaal 11. Het scheelt ruim 1.400 euro met het maximumsalaris in schaal 10.

Gemiddeld zit 11 procent van de docenten in schaal 10. Het overige onderwijzend personeel in lagere schalen (zoals instructeurs) en in schaal 13 en hoger (bijvoorbeeld lectoren) laten we buiten beschouwing.

Maar de verschillen tussen hogescholen zijn enorm. Windesheim heeft bijna niemand in salarisschaal 10, terwijl de Hogeschool Leiden een op de vier docenten in die schaal houdt. 

Hbo-docenten in schalen 10, 11 en 12, bron: Vereniging Hogescholen

Van de grote hogescholen heeft Leiden ook nog altijd de minste docenten in schaal 12, namelijk 22 procent. Overigens is Leiden bezig met een inhaalslag: de verdeling was daar tot voor kort nog schever. 

Bij Fontys is het aantal docenten in de schalen 10 en 11 licht gedaald ten opzichte van cijfers uit 2020, terwijl het aantal in schaal 12 juist is gestegen (38 procent tegenover 34 procent). 

Overigens zegt de salarisschaal niet alles over het salarisstrookje van de docenten, want de schalen overlappen. Het maximum in schaal 10 is bijvoorbeeld hoger dan het minimum in schaal 11.

Salaris hbo-docenten volgens cao, bron: cao hbo

 Een leerkracht in het basisonderwijs verdiende in 2020 gemiddeld 4.470 euro per maand. Dat is ongeveer het midden van schaal 11 in het hbo.

De trend dat steeds minder docenten in schaal 12 zitten, is al langer zichtbaar. De hogescholen wezen afgelopen september op de vergrijzing. Ze moesten nieuwe docenten aannemen die nog niet de taken van schaal 12 vervullen, terwijl oudere docenten met pensioen gingen.

Zowel de vakbonden als werkgevers zeiden dat het soms aan de taken ligt: als er minder docenten aan onderwijsontwikkeling doen en meer docenten vooral het programma uitvoeren, dan krijg je minder docenten in die hogere salarisschaal.

Volgens afspraken moeten hogescholen hun docenten aannemen in schaal 11, als er masterniveau vereist is. Dat doen ze lang niet altijd. De vakbonden overwogen zelfs juridische stappen. [Hoger Onderwijs Persbureau]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.