Venlo,
07
juni
2022
|
10:06
Europe/Amsterdam

'We moeten studenten anders gaan opleiden'

Willen we onze planeet leefbaar houden, dan moet de hele logistieke keten op z’n kop.  Het is volgens Victor Verboeket, lector Supply Chain Innovation, de hoogste tijd om het radicaal anders te doen en dat vraagt óók om het anders opleiden van studenten.

De logistieke keten is van oudsher kostengedreven. We willen spullen zo snel en zo goedkoop mogelijk geleverd krijgen. Het gevolg is dat veel werk is uitbesteed aan lageloonlanden en dat er dagelijks containerschepen en vliegtuigen vol goedkope spullen onze kant op komen. Dat is alles behalve duurzaam en haalt de veerkracht uit de logistieke keten. “En die veerkracht is nu juist zo belangrijk in tijden van mondiale onrust”, stelt Verboeket. Een afgeladen transportschip op zee.

Olietekorten
Dat ons huidige logistieke systeem kwetsbaar is, hebben de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk gemaakt. Opeens zijn er wereldwijd olietekorten, gastekorten, graantekorten, noem maar op. Overduidelijk gevolgen van ketens die niet goed zijn ingericht, stelt Verboeket. "We worden met onze neus op de feiten gedrukt en gedwongen om anders naar die logistieke ketens te kijken.”

Met het lectoraat Supply Chain Innovation, verbonden aan Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo, doet Verboeket de komende jaren onderzoek naar mogelijkheden om die logistieke ketens anders in te richten. Samen met zes andere hogescholen werkt het lectoraat vanuit het ‘Center of Expertise KennisDC Logistiek’ aan duurzame en veerkrachtige logistieke ketens. Victor Verboeket

Digitalisering
“We richten ons nadrukkelijk op digitalisering en duurzaamheid.  Niet sec op transport en goederenstromen, maar op het hele veld van supply chain management. Het gaat tenslotte om de vraag: hoe moeten we die totale keten inrichten? Dan gaat het dus ook over de locaties van fabrieken, over de keuze van transportmiddelen en over de inzet van nieuwe technieken.”

Volgens Verboeket zitten we momenteel middenin de transitie van eenzijdig kostengedreven logistiek denken naar meer duurzaam en veerkrachtig supply chain denken. Hij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor onderwijsinstituten.

“Als we de wereld willen verduurzamen, dan moeten we echt van onderaf de mensen anders opleiden. Dan moeten we niet doen alsof wij de wijsheid in pacht hebben, maar onze studenten vooral leren om het níet met ons eens te zijn. Onze studenten moeten leren onderzoeken, ze moeten leren kritisch en creatief te zijn en ze moeten leren om zelf nieuwe methodes en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.”

Andere manier van denken
Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die de problemen veroorzaakt hebben, verwijst Verboeket naar een uitspraak van Einstein. Het is volgens hem dan ook tijd voor een andere manier van denken. “Dat vraagt nadrukkelijk om een andere manier van opleiden. Want de huidige studenten hebben in mijn ogen nog te weinig onderzoekend vermogen. Daar moeten we als opleiders echt meer in gaan investeren.”

Onderzoek en onderwijs moeten nog meer met elkaar verbonden worden, denkt Verboeket. “We moeten in de driehoek onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken om de grote problemen in de maatschappij op te lossen. Daarom sta ik ook vierkant achter het gedachtegoed van Fontys for Society. Onderzoek en onderwijs moeten gelijkwaardig naast elkaar bestaan en dienend zijn aan de maatschappij. Ons lectoraat kan daarbij de brug slaan tussen bedrijfsleven en onderwijs.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.