Eindhoven,
16
december
2021
|
17:28
Europe/Amsterdam

Voorzichtig optimisme bij Fontys over regeerakkoord

Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord staat bomvol plannen en goede bedoelingen voor het hoger onderwijs. Zoals de terugkeer van de studiebeurs, meer geld voor onderzoek en mildere bsa-eisen. Hoe wordt hier binnen Fontys naar gekeken? 

Joep Houterman, bestuursvoorzitter van Fontys, is allereerst blij dàt er een regeerakkoord is. "En ik ben uiteraard blij met de terugkeer van de basisbeurs, dat is echt goed nieuws voor onze studenten.”

Joep HoutermanVoor het overige vindt Houterman dat als het om het hoger onderwijs gaat ‘alle goede onderwerpen wel in het akkoord staan’. Maar omdat de uitwerking nog ontbreekt, vindt hij conclusies trekken nog lastig. “Zo is nog weinig duidelijk over de bekostiging van het praktijkgericht onderzoek. Dus moet nog blijken of dit een kans of een zorg is.”

Inspraak
“Hetzelfde geldt voor om- en bijscholing. Dat wordt als prioriteit omschreven. Maar het komt dan wel aan op de uitwerking. Ik hoop dat ze daarbij de suggestie van onze lector Marian Thunnissen overnemen: betrek de onderwijsinstellingen bij die uitwerking.”

Tot slot wil het kabinet toe naar een andere financiering van het hoger onderwijs: ‘We vergroten de voorspelbaarheid van de bekostiging door het weghalen van de persverse prikkel op hogere instroom en een betere balans tussen de eerste en tweede geldstroom.’ [Tekst loopt door onder foto]

Houterman: “Ik snap de gedachte erachter. Maar wederom: wat is de uitwerking? Bekostiging is een heel ingewikkeld vraagstuk. Draai je aan de ene knop dan draai je daarmee automatisch ook aan de andere knoppen. Dus is het afwachten wat de betekenis hiervan is.”

Basisbeurs
In elk geval is wel duidelijk dat de basisbeurs per september 2023 weer wordt ingevoerd. En er wordt een bedrag uitgetrokken voor de compensatie van studenten die de basisbeurs zijn misgelopen.

Enrico BostersEen mooie stap, vindt student Enrico Bosters, tevens voorzitter van de studentenfractie in de centrale medezeggenschapsraad van Fontys. “Ik spreek nu als student als ik het zeg dat ik het mooi vind dat de basisbeurs terugkeert en er een compensatie is voor mensen die daar niet van hebben kunnen genieten.”

Voor die compensatie is één miljard euro uitgetrokken. Studentenvakbond LSVb noemt dat ‘een druppel op de gloeiende plaat’. Enrico blijft positief: “Iedere euro die je krijgt is mooi meegenomen. Ik vind het al heel goed dat je in Nederland een studiebeurs kunt krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat de investeringen in het hoger onderwijs waarvoor het leenstelsel jaren geleden werd ingevoerd, behouden blijven.”  [Tekst loopt door onder foto]

Studiepunten
En dan het bindend studieadvies (bsa). Dat wordt aangepast, staat in het regeerakkoord. Studenten moeten twee jaar de tijd krijgen de benodigde studiepunten van de propedeuse te halen.

Rosemarie Moonen“Dat is eigenlijk niks nieuws onder de zon”, zegt Rosemarie Moonen, betrokken bij het onderzoek naar het bsa binnen Fontys. “De huidige wetgeving biedt die mogelijkheid al en versoepeling van het bsa sluit aan bij ontwikkelingen binnen de hogescholen.” Het voornemen uit het regeerakkoord moet nog worden uitgewerkt, benadrukt zij en hopelijk gaat dat in samenspraak met de hogescholen.

“De propedeuse is een fase voor oriëntering, selectie en doorverwijzing. Past de student bij de opleiding en is hij geschikt voor het beroep waarvoor hij leert? Het is beter om aan opleidingen over te laten hoe zij hierover in gesprek gaan met hun studenten.”

Een algemene normering aan de hand van een bepaald aantal studiepunten, past volgens Moonen sowieso niet meer bij deze tijd. De manier van beoordelen verandert. “Veel meer in de vorm van doorlopende monitoring van de groei van een student, daar plak je niet zo makkelijk studiepunten op.” [Jan Ligthart/Karen Luiken/Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.