Eindhoven,
04
maart
2020
|
17:49
Europe/Amsterdam

‘Voor jonger kind is juist extra aandacht nodig op pabo’

Als het aan de Tweede Kamer ligt, kunnen pabo-studenten straks weer kiezen tussen de specialisaties ‘jongere kind’ en ‘oudere kind'. Dat trekt meer jongens en mbo’ers naar de pabo, is de verwachting. Fontys Hogeschool Kind en Educatie wil ook meer keuzemogelijkheden voor studenten, maar om heel andere redenen.

Kamerleden van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP dienden 19 februari een motie in dat pabo-studenten weer kunnen kiezen tussen lesgeven aan kleuters (en jongere kinderen) of de hogere groepen. Dit was al afgesproken in het regeerakkoord en zij dringen erop aan dat dit nu ook echt wordt uitgevoerd.

De Tweede Kamer stemde gisteren in met de motie. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft nu twee weken de tijd om met een voorstel te komen over uitvoering ervan.

Spannende weken
“Spannende weken”, zegt Corrie Corrie PriemsPriems, opleidingsmanager bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) waar de meeste pabo’s van Fontys, verdeeld over verschillende locaties, onder vallen. Ze is benieuwd waar de minister mee komt en of haar plannen aansluiten bij die van Fontys.

“Wij zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig om een differentie jongere kind te ontwikkelen. Wij denken dat die er september 2021 is. Daarbij gaat het om kinderen van nul tot acht jaar”, vertelt de opleidingsmanager.

Te weinig aandacht
Fontys heeft echter niet als reden om er meer jongens of mbo’ers mee aan trekken. “De reden is dat er in de huidige pabo te weinig aandacht is voor deze groep, terwijl de basisontwikkeling van kinderen juist in de eerste jaren plaatsvindt”, zegt Priems.

Volgens de motie-indienders zouden de toelatingseisen voor specialisatie jongere kind omlaag kunnen. Hierdoor wordt de pabo interessanter voor mbo’ers die vaak struikelen over het toelatingsexamen van de pabo. Het idee dat voor deze groep kinderen lager opgeleide professionals geschikt zijn, is volgens Priems dan ook onjuist.

Fontys is juist bezig een professionaliseringsslag te maken voor de jongste groep kinderen. Ook docenten hebben daar al bijscholing voor gehad en in een werkgroep is men nu bezig de specialisatie jongere kind vorm te geven.

Opkomst kindcentra
De reden dat Fontys de groep het jongere kind definieert van nul tot acht jaar, is vanwege de opkomst van zogenoemde kindcentra, waarin kinderopvang en basisscholen samenwerken.

“Ook voor de allerkleinsten zijn goed opgeleide professionals van belang”. Volgens Priems komt dat ook de werknemers in de kinderopvang ten goede. “Er ontstaan interprofessionele teams.”

De differentiatie jongere kind is een opstapje naar de ontwikkeling van één brede lerarenopleiding, met verschillende specialisaties. “Ons streven is om een brede opleiding te maken waarin álle pabo-studenten een basis krijgen waarin aandacht is voor pedagogische en didactische kennis. Daar bovenop komen dan de specialisaties, zoals jongere of oudere kind.”

Instroom jongens
En hoe zit het dan met de zo gewenste instroom van jongens? “Ik denk niet dat dit afhangt van de voorstellen van de kamer. Ook nu gaan wij er soepel mee om als jongens geen affiniteit hebben met de kleutergroepen, door bijvoorbeeld hun kleuterstage niet mee te tellen.”

Overigens komt het omgekeerde ook voor: jongens die tijdens hun opleiding erachter komen dat ze de kleuters juist leuk vinden, zegt Priems.

Priems denkt wel dat de nieuwe brede opleiding ervoor zorgt dat minder studenten gaan afhaken. “Ze kunnen straks kiezen voor jongere of oudere kinderen en meer hun hart daarin volgen.”

De minister mag er nu op gaan broeden, samen met beleidsmakers en de Vereniging Hogescholen. Priems: “Er zijn allerlei scenario’s. Andere hogescholen doen het weer anders.” Overigens stellen de indieners wel dat de ‘knip’ geen verplichting hoeft te zijn voor alle pabo’s. [Petra Merkx]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Jos Hamers
09
March
2020
dag Corrie, mooi om op deze wijze weer eens iets van jou te horen! Het klinkt heel veel belovend en ik kan die ontwikkelingen alleen maar toejuichen. Flexibilisering, interprofessionele teams met een passende deskundigheidsbevordering is een hele goede zaak op een cruciale leeftijdsfase. Ik wens je daar alle succes bij!