Eindhoven,
09
januari
2018
|
14:41
Europe/Amsterdam

Verslaafd aan je mobieltje? Dan haal je lagere cijfers

Studenten die vaker met hun smartphone bezig zijn, halen lagere cijfers. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteiten van Gent en Antwerpen. Hun analyses laten er geen twijfel over bestaan: ‘fear of missing out’ gaat ten koste van je studieresultaten.

De onderzoekers gingen na of de resultaten van eerstejaarsstudenten van het afgelopen collegejaar samenhingen met hun smartphonegebruik. Ze koppelden de examenresultaten van bijna zevenhonderd eerstejaarsstudenten met gegevens over hun smartphonegebruik. De studenten vulden een vragenlijst in die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten, zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen.

Vaker zakken
Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden voor hun examens lagere resultaten dan studenten die hun mobieltje wat vaker in hun tas lieten zitten. Hun score was gemiddeld ruim 5 procent lager. Ze zakten ook vaker voor hun examens. Studenten die bovengemiddeld vaak hun mobiel gebruikten slaagden voor 61 procent van hun afgelegde examens. Bij de gemiddelde gebruikers was dat 69 procent. 

Wie tijdens de colleges vaker zijn mobieltje pakt, scoort ook lager. Gemiddeld controleerden de studenten drie tot vijf keer per les en iets meer dan twee keer per uur studeren hun smartphone.

Fear of missing out
Het mobieltje is een handig hulpmiddel om informatie te verzamelen en maakt het makkelijk om samen aan groepsopdrachten te werken. Maar veel studenten gebruiken het eerder als ontspanning dan als werkinstrument, zegt doctoraal onderzoeker Simon Amez (UGent). “De wens om niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen – ‘FOMO’ of ‘fear of missing out’ – kan leiden tot een gebrek aan studiefocus.”

Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen volgens de onderzoeker tot cognitieve overbelasting en inefficiëntie. Bovendien hangt een hoog smartphonegebruik samen met slechtere slaapkwaliteit, zegt professor Stijn Baert (UGent). “Waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is.” [Petra Merkx]