Tilburg,
08
maart
2023
|
12:57
Europe/Amsterdam

Meningen over toekomst zijn verdeeld in verkiezingsdebat

Stemmen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen is stemmen voor de toekomst. Dat werd dinsdagavond nog eens bevestigd tijdens het evenement ‘Verkiezingsprogramma’s door de ogen van jongeren’. In MindLabs werden verschillende vraagstukken behandeld door politieke partijen.

Voordat hij de eerste gespreksronde aftrapt, neemt Merlijn Twaalfhoven, initiatiefnemer van het Ministerie van de Toekomst, ons mee naar die daadwerkelijke toekomst. We sluiten onze ogen en zetten onze verbeelding zodanig in dat we in gesprek raken met onze kleinkinderen, of misschien wel achterkleinkinderen. 

“Toen jij leefde zijn er beslissingen genomen die mijn leven bepalen”, klinkt een stem van een jong meisje. “Deze erfenis is een resultaat van jullie werk. Een resultaat van hebzucht en strijd van belangen. Maar heb je ook wel eens nagedacht over wat de meest mooie toekomst zou zijn voor mij? Jouw generatie heeft zoveel invloed op mijn wereld, maar ik kan jullie niet bereiken. Is er een plekje voor mij in jouw leven? En wat zou je dan juist wel of beter niet kunnen doen om de aarde aan mij door te geven?”

Twaalfhoven is duidelijk. We zitten hier niet alleen. “Debatteren is leuk, maar er is daarnaast ook een verhaal dat ons allen met elkaar verbindt. Om deze toekomstige generatie een stem te geven, hebben we het Ministerie van de Toekomst opgezet. Want je moet niet alleen voor je achterban in het bestuur gaan, maar juist ook voor de toekomst. Ik nodig alle aanwezigen dan ook uit om hun handtekening te zetten voor dit ministerie, door het langetermijndenken tastbaar te maken in je werk.”

Wonen, klimaat en mobiliteit
Om duidelijkheid te scheppen in de verkiezingsprogramma’s van de Brabantse partijen en wat dat betekent voor de toekomst, ploos een team van lectoren en studenten alles uit. Want Brabant is een fijne verblijfplek, maar hoe zorgen we voor genoeg woningen? Hoe gaan we om met water en klimaat, terwijl we steeds vaker last hebben van droogte en regenbuien? Wat moeten we doen betreft mobiliteit? En waar stem je eigenlijk voor? Tijd voor de aanwezige lijsttrekkers om hun standpunten te duiden.

Dat gebeurt niet in een debat, maar gewoon tijdens een goed gesprek, zo wordt voor de eerste ronde duidelijk gemaakt. Maar politici zouden politici niet zijn wanneer ze hun partijstandpunten er niet doorheen zouden drukken. Het publiek wordt daarentegen ook aangemoedigd om zich actief te mengen in de dieptegesprekken.

Ruimtelijke agenda
Die vinden plaats rondom vier thema’s: ruimtelijke agenda, energie en klimaat, cultuur en economie en mobiliteit. Elke ronde worden verschillende partijen naar voren gehaald om het gesprek aan te gaan. Cees-Jan Pen licht als lector Ondernemende Regio de eerste ronde toe, waarin de ruimtelijke agenda centraal staat. “We hebben bijna vier keer zoveel ruimtelijke wensen als dat er plek is. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om keuzes te maken. Bodem en water zijn leidend deze verkiezingen en ik ben benieuwd of de partijen al een beeld hebben over waar bouwen in Brabant kan.”

Belang van Nederland (BVNL), CDA, de Algemene Waterschapspartij (AWP) en PvdA krijgen het woord, maar al snel staat iemand uit het publiek op die aangeeft dat het huisvestingsprobleem niet zozeer bij bouwen ligt, maar vooral te maken heeft met huisjesmelkers. Elke partij heeft er zo zijn of haar mening over, maar velen zien wel in dat de provincie bij uitstek de overheidslaag is die de regie moet pakken vanuit de besturende rol, omdat zij alles weet van ruimtelijke ordening en de ruimtelijke agenda. “Daar zit het overzicht en de daadkracht, dus de provincie kan wat dat betreft echt shinen in het proces. Al is het met een taskforce die de gemeentes gaat helpen om onder meer woningbouwopgaves te realiseren”, laat de PvdA weten. [Tekst gaat verder onder de foto]

Elke daaropvolgende gespreksronde wordt eveneens geïntroduceerd aan de hand van de resultaten die uit de verkiezingsprogramma’s zijn gehaald, waarna de politici wederom de kans krijgen om een centrale vraag te beantwoorden. Deze vragen zijn: wat zijn de uitganspunten bij het realiseren van de energietransitie? Wat is de rol van de provincie om cultuur te stimuleren? En moet het ov uitgebreid worden ten koste van het autoverkeer?

Waterschappen
In de laatste ronde van deze avond staan de waterschappen centraal, want we stemmen woensdag 15 maart niet alleen voor de Provinciale Staten. Rens Schapendonk legt als jeugdbestuurder van Waterschap de Dommel uit wat nu eigenlijk de drie basisdoelen zijn van het waterschap. “Alles draait om veilig, voldoende en schoon water. Met veilig water spreken we over droge voeten, ervoor zorgend dat Brabant niet overstroomt en we geen tweede grote watersnoodramp krijgen. Voldoende water heeft alles te maken met het grondwaterpeil. Oftewel: niet te droog, niet te nat. En schoon water draait niet om drinkwater, maar om het zuiveren van rioolwater.”

Uiteindelijk is het de beurt aan maar liefst negen politici om uit te leggen waarom elke druppelt telt. Juist in een tijd waarin we nu leven, waarin veel droogte heerst. Want waar water voornamelijk gebruikt werd door (landbouw)bedrijven, is het volgens verschillende partijen belangrijk om nu het klimaat, de natuur en de gezondheid op de eerste plaats te zetten. Andere partijen dragen alle bedrijven, waaronder ook de bakkers en slagers een warm hart toe en pleiten juist voor het vasthouden van water op verschillende manieren. Daar zijn bijvoorbeeld verschillende subsidies voor.

Kieswijzers
Eén ding is zeker als het aankomt op de waterschappen: er is de hele avond veel gesproken over de toekomst, maar er moeten juist nu al stappen ondernomen worden. In MindLabs zijn de meningen van het publiek in ieder geval nog verdeeld. “Op wie ik precies ga stemmen weet ik nog niet, daar moeten kieswijzers me nog mee helpen. Ik weet dankzij vanavond in ieder geval wel op welke partijen ik níet ga stemmen”, aldus een van de bezoekers. Welke partij straks het meest te zeggen heeft over de Provinciale Staten en de waterschappen, moet blijken na de verkiezingen op 15 maart. [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.