Eindhoven,
29
mei
2018
|
08:30
Europe/Amsterdam

Verkiezingen op de campus

Veel kandidaten voor medezeggenschap

Vijf dagen heb je. Vijf dagen om je stem uit te brengen op een van de kandidaten voor de medezeggenschap. Oké, inmiddels zijn het nog maar vier. Maar het goede nieuws blijft: je hebt ook echt wat te kiezen. Want voor de CMR van Fontys meldde zich een record aantal kandidaten: 18 medewerkers en liefst 39 studenten. Tip: bekijk die filmpjes!

door Jan Ligthart
De Centrale Medezeggenschap van Fontys kent twee fracties van elk elf leden: de studentenfractie en de medewerkersfractie. Als student kun je alleen een stem uitbrengen op een student-kandidaat. En als medewerker kun je alleen op een collega-medewerker stemmen. De 22 gekozen leden kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn. Daarnaast heeft de CMR ‘instemmingsrecht’ op een aantal uiteenlopende onderwerpen als huisvesting of studiesucces.

Dat instemmingsrecht heeft sinds dit jaar meer gewicht gekregen. De basisbeurs werd afgeschaft om zodoende meer geld te kunnen stoppen in kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Over de bestedingsrichting van dit 'studievoorschot' krijgt de CMR een dikke vinger in de pap. En op instituutsniveau geldt dat trouwens voor de studentenfracties in de IMR (MR van de instelling) net zo. 

Groentjes
Terug naar de kandidaten. Met alle respect voor de medewerker-kandidaten, hun lijstje is net een tikkeltje saaier omdat een aantal van hen herkiesbaar is en nu al lid is van de CMR. Dat saaie geldt overigens alleen voor het lijstje, niet voor de filmpjes waarin de kandidaten zich presenteren. Bovendien is het misschien maar goed ook dat er leden herkozen worden: op een volledig uit 'groentjes' bestaande raad zit ook niemand te wachten.
Bij de studenten ligt het heel anders, logisch want hun 'houdbaarheid' is veel korter. Van de 39 kandidaten (twee trokken zich vlak voor de verkiezingen terug) zijn er daarom slechts twee herkiesbaar: Remco Helminck en Guan Stoks. 
Opvallend is niet alleen dat zich veel meer studenten kandidaat hebben gesteld, maar ook dat een respectabel aantal van hen international is. "Studentenparticipatie was de afgelopen jaren echt een speerpunt van onze fractie", voert huidig CMR-lid Bas van Helmondt als mogelijke oorzaak op. "Daarnaast hebben we internationale studenten dit keer pro-actief benaderd om zich kandidaat te stellen."
Grote vraag is wat er gaat gebeuren als dadelijk een flink aantal internationals in de CMR komt. Wat wordt dan de voertaal? Volgens Van Helmondt is het aan de nieuwe CMR om daar een besluit over te nemen. "Wel hebben we alle kandidaten laten weten dat op dit moment de voertaal in de raad en door het college Nederlands is."

Filmpjes|
Des te spijtiger is het daarom dat het merendeel van de student-kandidaten - en met name veel internationals - geen filmpje, geen foto en zelfs geen informatie over zichzelf op de verkiezingssite heeft geplaatst. Weliswaar was dat niet verplicht, maar echt handig is het ook niet. Hoe kun je immers op iemand stemmen als je geen idee hebt wie die persoon is en waar hij of zij voor staat? Puntje voor latere evaluatie, aldus Van Helmondt.
Het is ook jammer omdat de kandidaten die wél een filmpje produceerden, de verkiezingen zoveel leuker maken. Met rake, lieve, betrokken, grappige en soms ronduit hilarische filmpjes proberen zij stemmen te winnen. We laten er hier geen zien, want dat kan de verkiezingen beïnvloeden. Gewoon even checken op de verkiezingssite. (Kijk eens of je de ontploffende kandidaat kunt vinden ...)

Om de diversiteit dan toch een gezicht te geven, bij deze twee uiteenlopende quotes waarmee een student respectievelijk medewerker zich presenteren: 'Je bent nooit volledig waardeloos. Je kan nog altijd gebruikt worden als slecht voorbeeld' en kort maar krachtig: 'Fontys moet autovriendelijk blijven!'.