Eindhoven,
20
december
2019
|
10:25
Europe/Amsterdam

Veel cameratoezicht bij Fontys, maar wel een veilig gevoel

Het cameratoezicht op scholen neemt steeds verder toe, zo werd vorige week bekend. Ook bij Fontys. Adviseur beveiliging bij Fontys Dennis Trip stelt dat het hoort bij de hedendaagse maatschappij, maar benadrukt tegelijkertijd dat zijn team er niet op uit is mensen in de gaten te houden. “We kijken alleen naar afwijkend gedrag.”

Trip werkt bij het Infopunt Veiligheid van Fontys aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Zijn werkomgeving, de meldkamer van de hogeschool, wordt gedomineerd door monitoren. Tegen de wand hangen drie grote wall monitors, waarop een kleine veertig ‘frames’ die elk een andere situatie van alle campussen van Fontys laten zien.

Daaronder nóg vier schermen, zogenaamde spot monitors waarop hij een specifiek beeld van de wall monitor kan bekijken. Links hangt een print van een jongen die wordt verdacht van laptopdiefstal.

Veiligheid en gezondheid
Trip en zijn team houden alle Fontys-gebouwen in de gaten op alle locaties. Het aantal camera’s dat zij daarvoor gebruiken, is de laatste paar jaar fors toegenomen, van ongeveer tweehonderd in 2016 naar ruim driehonderd nu. Dat komt vooral, zo legt hij uit, omdat Fontys de laatste jaren met zes gebouwen is uitgebreid.

De hogeschool gebruikt cameratoezicht om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, studenten en bezoekers te beschermen. Er gaat een preventieve werking van uit, verzekert Trip, en bij een geweldsincident of diefstal is het makkelijker een dader op te sporen.

Dynamiek wijk
Op welke plek een camera komt te hangen, wordt bepaald in overleg met de wijkagent en buren van het gebouw of het terrein, en zeker bij nieuwbouw. “Wat is de dynamiek in een bepaalde wijk? Wat speelt zich er af, waar moeten we rekening mee houden? Als er veel inbraken worden gepleegd, moeten we daarmee rekening houden in de manier van beveiligen.”

Eén ding wil de Tilburger graag benadrukken: hij en zijn team houden de studenten en medewerkers bij Fontys niet continu in de gaten. “We kijken alleen naar afwijkend gedrag. En als er iets gebeurt dat de openbare orde verstoort, grijpen we in.”

Geregistreerde incidenten
Daaronder vallen onder andere diefstal, geweld, vandalisme, een alarm dat afgaat, schades, parkeerincidenten en onbevoegde personen op het terrein. Het aantal geregistreerde incidenten was vorig jaar 359, 323 in 2017 en 380 in 2016.

“Na een incident stemmen we intern altijd af of het legitiem is om camerabeelden terug te kijken. Pas dan kan de centralist (degene die werkt in de meldkamer, red.) akkoord krijgen. We stellen elkaar constant controlevragen: doen we dit wel goed, mogen we hiernaar kijken, is dit wel in orde?”

Vier maanden bewaren
Met de beelden zelf - die zijn team vier maanden bewaart - springen zij heel prudent om, verzekert Trip. “We geven nooit zomaar beelden mee aan een gedupeerde omdat we niet weten wat die met de beelden gaat doen."

"We moeten daarvoor sowieso een vordering hebben van de officier van justitie. Hebben we die, dan bezoekt de politie ons om een stick met de beelden op te halen. De agent tekent voor ontvangst en later krijgen we de stick terug. De beelden zijn dan gewist.”

Negatief beeld
Hij vervolgt: “Mensen hebben misschien een wat negatief beeld van ons, maar dat komt omdat ze niet precies weten wat wij doen. We moeten aan allerlei regels voldoen, ook in de werkprotocollen voor mensen die camerabeelden moeten bekijken.”

Onbegrip treft hij evenwel niet, zegt hij. “Er is nog nooit iemand geweest die bezwaar heeft gemaakt tegen de camera’s. Wel hebben we mensen gesproken die er vragen over hebben gesteld.”

Financiering
De financiering van het cameratoezicht bij Fontys en de bijbehorende faciliteiten zoals een meldkamer en software is een dure aangelegenheid. Een camera op zich kost al tussen de 300 en 800 euro, weet Trip.

“Maar die hebben we natuurlijk niet met één zak geld aangeschaft. Het aantal camera’s is in de loop der tijd uitgebreid. Natuurlijk horen er ook onderhoudscontracten en veiligheidsbegrotingen van Fontys bij. Goedkoop is het zeker niet, maar het draagt wel bij aan het feit dat we op veiligheidsgevoel bij Fontys een 7,7 scoren. Ik vind dat een mooi cijfer.”

Dat al het geld voor beveiliging ten koste zou gaan van het onderwijs, vindt Trip onzin. “Dit is onderwijs. Cameratoezicht hóórt bij het onderwijs.” [Erwin Blatter]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
frans beerens
22
March
2023
Hey Dennis, kom ik je zo maar onverwacht tegen na zo,n jaar. Kunnen we via de mail contact met elkaar hebben?
Frans Beerens