Eindhoven,
24
maart
2022
|
10:35
Europe/Amsterdam

Uitgelekt: basisbeurs en 'karige' tegemoetkoming

Het kabinet overweegt een basisbeurs van 255 euro per maand voor uitwonende studenten en 91 euro voor thuiswonende studenten. Dat melden verschillende media.

Vanaf september 2023 krijgen studenten weer een basisbeurs. Morgen wil minister Dijkgraaf daarover een brief naar de Tweede Kamer sturen, maar de plannen zijn deels uitgelekt via het AD.

De nieuwe basisbeurs zou lager zijn dan vroeger, maar de aanvullende beurs hoger. Deze is bedoeld voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen. De aanvullende beurs zou maximaal 419 euro bedragen bij een ouderlijk inkomen onder de 34.600 euro (de oude grens lag rond de 33 duizend euro).

 

Nieuw

oud

Uitwonend

255

312

Thuiswonend

91

112

Aanvullende beurs

419

299

Nieuw: op basis van AD. Oud: basisbeurs volgens DUO.

Het kabinet heeft ook andere mogelijkheden doorgerekend, meldt het AD, zodat de Tweede Kamer een goede afweging kan maken. 

Het is nog niet bekend of de basisbeurs alleen voor nieuwe eerstejaars gaat gelden, die in september 2023 beginnen, of ook voor studenten die komend jaar al van start gaan. Met name de hogescholen willen daarover snel duidelijkheid, om een dip in de aanmeldingen te voorkomen.

Compensatie
De zogenoemde ‘pechstudenten’ van het leenstelsel zouden volgens het AD 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs krijgen. Bij een vierjarige studie is dat dus 1.436 euro. Dan moeten ze wel een diploma behalen. Zo gaat het trouwens ook met de basisbeurs: die wordt pas een gift als je afstudeert.

Het kabinet heeft een tweede scenario voor de tegemoetkoming aan pechstudenten klaarliggen. Ze zouden ook, zonder diploma-eis, 259 euro per misgelopen jaar kunnen krijgen. Vier jaar levert dan 1.036 euro op. Ook daarover kan de Tweede Kamer dus meepraten.

Tegenover de NOS liet de Landelijke Studentenvakbond al weten dit wel heel karige bedragen te vinden.  "Als dit de bedragen worden, dan schrik ik daar wel van", aldus vicevoorzitter Joshua de Roos.

De oude basisbeurs is afgeschaft per september 2015. Daarmee wilden VVD, PvdA, D66 en GroenLinks geld vrijmaken om het hoger onderwijs te verbeteren. Uiteindelijk bleef alleen de VVD nog voorstander. 

Vouchers
De eerste vier lichtingen van het leenstelsel krijgen een studievoucher van 2.000 euro voor extra scholing vijf tot tien jaar na hun afstuderen. Daar kwam ook felle kritiek op: wie zit daarop te wachten, zo vroeg in de loopbaan? Kun je daarmee niet een deel van je studieschuld aflossen?

Dat zou echter meer kosten dan het kabinet had gereserveerd. Het hield er rekening mee dat een deel van de pechstudenten geen beroep zou doen op die voucher, en dat doen ze natuurlijk wel als het contant geld is. Als de Tweede Kamer dat mogelijk wil maken, daalt de waarde van de voucher naar 1.770 euro per student. [HOP, Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.