Eindhoven,
03
februari
2022
|
16:02
Europe/Amsterdam

Twijfel over waarde van Keuzegids Masters

Dertien masterstudies van universiteiten en hogescholen zijn ‘excellent’ in de ogen van studenten, meldt de Keuzegids. Maar de redactie betwijfelt of dat genoeg zegt over de kwaliteit van deze opleidingen.

De dertien ‘excellente’ opleidingen (in een gids met 1.200 masters) krijgen van studenten de maximale score op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. In het lijstje staan drie masters van de Vrije Universiteit en drie van de Utrechts-Tilburgse business school TIAS.

De Keuzegids Masters baseert zich sinds 2020 alleen nog op studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Cijfers over het studiesucces (uitval en studietempo) zijn niet beschikbaar voor masteropleidingen.

Weinig Fontys-beoordelingen
Dat de gids weinig houvast biedt, blijkt ook wel uit het feit dat veel van de masteropleidingen van Fontys geen scores vermelden; er waren geen of te weinig beoordelingen van studenten binnengekomen.  

Van de Fontys-opleidingen die wel een beoordeling kregen, scoorde Sport en Bewegingsonderwijs (Eindhoven) veruit het beste.  Met een ‘excellent’ voor inhoud, docenten, toetsing en sfeer en een ‘neutraal’ voor voorbereiding op de loopbaan.

Ook Kunsteducatie, de lerarenopleidingen Nederlands en Engels en de master Toetsdeskundige, alle in Tilburg, kregen positieve beoordelingen.  De slechtste beoordelingen waren voor Healthy Aging Professional (Eindhoven), Advanced Nursing Practice,   Architectuur en Educational Needs (alle drie in Tilburg). 

Geen totaalscores
Gezien de soms lage aantallen studenten die deze masters bij Fontys volgen,  kun je je echter afvragen hoe betrouwbaar die beoordelingen zijn.  Daar is de redactie van de Keuzegids zich ook van bewust.

“De mening van studenten is zeer waardevol”, meent de redactie, “maar niet genoeg om iets te zeggen over de kwaliteit van de opleiding.” Deze Keuzegids bevat daarom geen ranglijstjes van instellingen en ook geen totaalscores van opleidingen.

De 13 excellente masters volgens de KeuzegidsTot 2020 bevatte de Keuzegids Masters nog wel ranglijsten. De redactie kon toen nog gebruikmaken van de oordelen van deskundigen over opleidingen. Die kwamen uit de accreditatie van kwaliteitsbewaker NVAO. Maar tegenwoordig zijn die oordelen niet meer gedifferentieerd. ‘Goed’ en ‘uitstekend’ bestaan niet meer, het is voldoende of onvoldoende.

De huidige studentenoordelen kunnen volgens de redactie zelfs niet worden vergeleken met scores in voorgaande jaren, omdat de vragenlijst van de NSE is herzien. 

Die vragenlijst is niet van de Keuzegids, maar van de stichting Studiekeuze123. Die verzorgt de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Universiteiten, hogescholen en studenten praten mee over de vragenlijst. [HOP, Jan Ligthart]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Lars Borghouts
04
February
2022
Uiteraard zijn wij, van de masteropleiding Sport- en Bewegingsonderwijs, ons als geen ander bewust van de beperkte waarde van een studentenbeoordeling door een laag aantal studenten. Ook al is de opleiding zo klein dat het toch 90% van alle studenten betreft, en we al jaren op rij als top-opleiding uit de bus komen.
Maar het blijft toch lekker om te lezen...