Eindhoven,
30
maart
2021
|
15:57
Europe/Amsterdam

Topsalarissen in het hoger onderwijs: 25 bestuurders verdienden te veel

Zestien universiteits- en negen hogeschoolbestuurders ontvingen in 2019 meer dan het maximumsalaris voor hun instelling. Zo ook de vorige bestuurder van Fontys. Nog eens vijftig bestuurders zaten precies op het maximum of bleven er nipt onder.

Uit een jaarlijks overzicht van het ministerie blijkt dat veel bestuurders in het hoger onderwijs goed voor zichzelf zorgen. Acht wo-bestuurders en twee Nienke Meijerhbo-bestuurders verdienden in 2019 meer dan het ministerssalaris van 194 duizend euro (inclusief onkosten- en pensioenvergoeding).

Volgens de Wet normering topinkomens (WNT) was dat het salarismaximum voor grote onderwijsinstellingen. Collegevoorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht spande de kroon met 229.978 euro.

Nienke Meijer, tot eind 2019 voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, kreeg 198.428 euro. Dat is 4.428 boven de norm. Ter vergelijking: haar collega bij Avans verdiende in dat jaar 198.236 euro, ook meer dan 4.000 boven de norm. 

Oude contracten
Kleinere, minder complexe universiteiten en hogescholen mogen sinds 2016 minder verdienen. Nog eens 15 bestuurders overschreden die lagere WNT-norm voor hun instelling. Toch houdt iedereen zich aan de wet: bestuurders mogen zich zeven jaar lang beroepen op de oude salarisafspraken in hun contract.

Wat vDouwe van der Zweeperder opvalt is dat een derde van de 147 bestuurders in het hoger onderwijs precies op het salarismaximum van hun instelling zit, of ten hoogste 1.000 euro daaronder. Een uitzondering is het bestuur van de grote Hogeschool van Amsterdam dat ‘recht heeft’ op 194 duizend euro, maar dat in 2019 genoegen nam met salarissen van 161 duizend tot 188 duizend euro.

Frustrerend
Bestuurslid Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond is blij dat het aantal grootverdienende bestuurders afneemt dankzij de WNT. “Maar het gaat wel langzaam”, zegt hij tegen het Onderwijsblad.

“Ik begrijp best dat je niet kunt ingrijpen op gemaakte contractafspraken, maar het is wel frustrerend dat we nu nog steeds te maken hebben met beloningen ver boven de twee ton.” 
Hij wijst erop dat de ministersbezoldiging voor 2020 is verhoogd naar 201 duizend euro en voor dit jaar naar 209 duizend. Vergelijkbare verhogingen gelden voor kleinere instellingen.

De salarissen van de huidige drie Joep Houtermanbestuurders van Fontys vallen nu binnen de norm. Bestuursvoorzitter Joep Houterman krijgt 201.000 euro en dat geldt ook voor collegelid Hans Nederlof. De derde bestuurder, Elphi Nelissen, verdient 180.900 euro per jaar. Zij is sinds september 2020 in dienst bij Fontys.

Schril contrast
Er is al jaren veel kritiek op de bestuurderssalarissen in het onderwijs. Het contrast met de hoge werkdruk, de vele tijdelijke contracten en de hier en daar lage salarissen voor het personeel is schril. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde in 2018 een motie van SP en PVV om onderwijsbestuurders weer ‘gewoon’ onder de cao van hun sector te laten vallen, maar het kabinet heeft die niet uitgevoerd.

In het hoger onderwijs vallen bestuurders sinds 1999 buiten de cao, toen de instellingen meer autonomie kregen. Vanaf dat moment onderhandelen de bestuurders met hun eigen raad van toezicht over hun arbeidsvoorwaarden. [Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) en Petra Merkx]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Paul Sprangers
01
April
2021
Het zijn niet alleen de bestuurders die goed voor zichzelf zorgen. Ook de salarissen van alles wat onder het management valt - en daar zijn vele lagen van - zijn significant hoger dan die van de docenten. Bovendien heeft iedere manager na een jaar recht op een vaste aanstelling, terwijl docenten om de zoveel tijd voor een half jaar worden ontslagen, om te VOORKOMEN dat zij een vaste aanstelling krijgen. Vreemd, want docenten doen het werk waar het in het onderwijs om draait.
Hans Beckers
31
March
2021
Telkens wanneer het salaris van bestuurders in het nieuws komt gaat dat vergezeld van kritische of verbolgen geluiden vanuit vakbonden of anderszins. In mijn perceptie valt het wel mee. Als je vakantiegeld en eindejaarsuitkering verrekend vind ik niet dat er exorbitante salarissen betaald worden, zeker niet als je het vergelijkt met andere salarissen van bestuurders in de semipublieke sector.