Eindhoven,
29
november
2019
|
11:21
Europe/Amsterdam

Techniekstudie? Er zijn meerdere wegen naar Rome

Twijfelaars en uitvallers (her)oriënteren zich in Techstart-propedeuse

Stel: je bent geïnteresseerd in techniek en besluit bij Fontys een opleiding Automotive te volgen. Na enkele weken moet je concluderen: dit is het toch niet! Een verloren jaar? Een droom die in duigen valt? Niet als het aan de grondleggers van Fontys Techstart ligt.

Deze gemeenschappelijke ‘parallelpropedeuse’ binnen het domein Techniek & Innovatie start na de zomervakantie van 2020. Het is een initiatief van de drie techniekstudies die in september naar gebouw Nexus verhuisden, op het terrein van de technische universiteit in Eindhoven: de hogescholen Engineering, Toegepaste Natuurwetenschappen en Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek.

Van de studenten die komend studiejaar uitvallen, krijgen er 25 de kans om zich binnen Techstart te heroriënteren. “Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden”, zegt projectleider Raymond Meijs. “Op het moment dat zij concluderen een verkeerde keuze te hebben gemaakt, kunnen ze vrijwel onmiddellijk bij ons starten. Om te bekijken wat wel bij hen past.”

Er zijn eveneens 25 plaatsen voor nieuwe eerstejaars die een technische studie willen gaan doen, maar nog niet precies weten welke. Uiteindelijk kiezen allen voor één van de acht aangeboden opleidingen, waarmee ze in het tweede jaar verdergaan.

Pilot
Het gaat om een pilot van een jaar. Het Nexus-gebouw - foto: Bas GijselhartBevalt die goed, dan is het volgens Meijs de bedoeling dat deze propedeuse wordt opengesteld voor een grotere groep dan vijftig studenten.

“Vooralsnog denken we daarbij niet aan een maximum. Wel moet het dan uit het bestaande budget worden bekostigd.”

Akkoord Brainport
Het initiatief is volgens de projectleider mede ontstaan door de behoefte aan personeel binnen het regionale technische werkveld. In het vorig jaar afgesloten Brainport Talent & Skills Akkoord committeerden 200 bestuurders van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, waaronder Fontys, zich aan de afspraak om het aantal tech- en IT-afstudeerders in 2025 te verdubbelen.

Meijs: “We hebben niet de illusie dat we dit daadwerkelijk verdubbelen. Maar het biedt de twijfelende student wel de mogelijkheid om een juiste keuze te kunnen maken. Anderzijds hopen we zo dat uitvallers niet verloren gaan voor Fontys. Je ziet dat veel van hen elders verdergaan. Het is mooi dat zij zich nu binnen Fontys kunnen heroriënteren op een studie die wel past.”

Jaar uitstel
De insteek was dat Techstart al dit studiejaar in het nieuwe gebouw zou gaan draaien, zegt de projectleider. “Maar mensen die er eerder bij betrokken waren, gaven aan meer tijd nodig te hebben om er een goed fundament voor te kunnen leggen. Vandaar dat we komend studiejaar beginnen.”

De eerste open dag, op 9 november, heeft direct zeker 25 kandidaten opgeleverd die deze techniekpropedeuse zien zitten. Ook kreeg Meijs diverse verzoeken om informatie van decanen in het voortgezet onderwijs. Op 26 januari en 21 maart is er opnieuw een open dag. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Tijn Mestrom
14
January
2021
Tijdens een voorlichting van Fontys over Techstart werd verteld dat deze propedeuse niet de mogelijkheid biedt om door te stromen naar een universitaire bachelor. Klopt dat? Want in dat geval is de opleiding niet interessant voor potentiele doorstromers.