Tilburg,
02
december
2019
|
12:06
Europe/Amsterdam

‘Te weinig leuks in vakken Duits, Frans en Nederlands’

Interesse scholieren in taalvakken anders dan Engels neemt af

De afgelopen acht jaar is de interesse van scholieren in hun schoolvakken behoorlijk afgenomen, blijkt uit onderzoek van Qompas. En dan gaat het met name over Duits, Frans en Nederlands. “In de kern zit er te weinig leuks in deze vakken.”

Andere opvallende uitkomst van het onderzoek van Qompas onder 170.000 havisten en vwo’ers (uit klas drie) is dat meisjes wiskunde leuker zijn gaan vinden. Zij vinden dit vak nu bijna even leuk als jongens. Een verklaring zou kunnen zijn dat dit vak steeds ‘taliger’ is geworden. En mogelijk dragen campagnes om meer meisjes naar de bètavakken te krijgen eraan bij.

Ook positief is de waardering voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Die vakken zijn scholieren de afgelopen acht jaar leuker gaan vinden, al zijn de meest favoriete vakken gym en Engels.

Toch zijn over de hele linie scholieren hun vakken minder interessant gaan vinden en zijn ook de gemiddelde cijfers die door scholieren zijn behaald volgens Qompas nog nooit zo laag geweest. 

Traditioneel talenonderwijs
De directeur van onderzoeksbureau Qompas, Boris Eustatia, oppert als een van de redenen dat het talenonderwijs te traditioneel is en dat daardoor huidige jongeren afhaken.

Johannes Monheim, docent aan de lerarenopleiding Duits van Fontys in Tilburg kan zich wel vinden in deze opmerking. “Toen ik hier 20 jaar geleden kwam – ik had eerst in Duitsland lesgegeven – schrok ik ervan dat het hier zo traditioneel was. De nadruk ligt erg op grammatica en dan wordt een vak al snel eentonig.”

Geen kernvakken
Maar er spelen volgens hem ook andere zaken. “Door het benoemen van de kernvakken, Nederlands, Engels en Wiskunde, lijken de andere vakken minder belangrijk geworden. Het idee is dat Engels volstaat en daardoor neemt de interesse in de andere taalvakken ook af.”

Op de lerarenopleiding merken ze ook dat als het goed gaat met de economie, het aantal jongeren dat taaldocent wil worden afneemt. En dat heeft ook gevolgen, want de scholen lijden ook onder een lerarentekort.

Curriculum.nl
Monheim ziet echter ook lichtpuntjes. Met name door curriculum.nu, een nieuw onderwijsprogramma dat samen met opleiders is ontwikkeld. “Ik zie daarin dat er weer meer aandacht is voor vaardigheden: spreken, schrijven en luisteren. En cultuur. Dat maakt een taalvak weer veel leuker, want nu is er in de kern te weinig leuks.”

De plannen van Curriculum.nl zijn 10 oktober overhandigd aan minister Slob. Hij gaat hierop nog een reactie schrijven. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe onderwijsprogramma wordt ingevoerd. Er is ook veel huivering voor, omdat leerkrachten het toch al zo druk hebben. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.