Eindhoven,
01
juni
2018
|
13:15
Europe/Amsterdam

‘Te vroeg voor conclusies over toelatingstoetsen pabo’

Directeuren Fontys-pabo’s zien juist positieve kanten

De directeuren van de Fontys-pabo’s in Brabant en Limburg vinden het veel te vroeg om te concluderen dat de toelatingstoetsen die de pabo’s in 2015 invoerden geen effect hebben. Dat berichten verschillende media vandaag, naar aanleiding van een rapport van de Tilburgse hoogleraar Frank Cörvers. De directeuren zien juist positieve effecten.

door Petra Merkx
“De heel zwakke leerling van met name de mbo’s krijgen we nu niet meer binnen”, zegt Henk van den Heuvel van de Nieuwste Pabo in Sittard. Hij zag bij de invoering van de toelatingstoetsen in 2015 de instroom van studenten meteen met een kwart afnemen en die zat met name in mbo’ers. Henk van den HeuvelOok Astrid Venes van Hogeschool Kind en Educatie is er blij mee dat de zwakste instromers zijn afgevallen. “Zij vielen het eerste jaar dan toch wel uit, maar je had er wel veel werk mee.”

Overigens vindt Van den Heuvel dat de pabo wel bereikbaar moet blijven de mbo’ers. “Daarom hebben wij hier nu afspraken met ROC’s die in hun opleidingen voor onderwijsassistent een keuzedeel aanbieden, waardoor de studenten beter zijn voorbereid op de pabo.”

Beroepsbeeld
Als argument dat de toetsen voor de poort geen nut hebben voert Cörvers in zijn rapport aan dat de uitval in het eerste jaar niet is afgenomen. Dat zou wel logisch zijn als je leerlingen van een hoger niveau binnenkrijgt. Maar het niveau is niet de belangrijkste reden waarom eerstejaars vaak afhaken, zegt Venes. “Het komt doordat ze het eerste jaar meteen stage gaan lopen. Zo komen ze er – eerder dan studenten in andere domeinen - snel achter dat het beroep niet bij ze past.”

Bij de Nieuwste Pabo krijgen instromers daarom sinds kort een Studiekeuzecheck. Voor ze beginnen hebben ze een uitgebreid gesprek met onder meer afgestudeerde pabo’ers waardoor ze een beter beroepsbeeld krijgen. Van den Heuvel ziet bij zijn opleiding dat het aantal uitvallers gestaag afneemt, van bijna 45 procent in de ‘slechtste’ tijd tot 33 procent op dit moment en hij verwacht dat het nog verder gaat afnemen.

Op de schop
Venes en Van den Heuvel zouden het jammer vinden Astrid Venesals de toelatingstoetsen nu al op de schop zouden gaan. “De eerste groep studenten die deze toelatingstoets deed, moet nog afstuderen. Dan pas kun je conclusies trekken”, zegt Venes. Ook de conclusie dat de dalende instroomcijfers (een halvering ten opzichte van 2006) komen door de strengere toelatingseisen, vinden beiden veel te kort door de bocht. “Dat komt meer door het imago van onderwijzer dat weinig aantrekkelijk is”, zegt Van den Heuvel.

Bovendien – en dat is het goede nieuws – zijn de instroomcijfers weer enorm aan het groeien. Venes: “Bij onze deeltijdopleidingen zijn nu al twee keer zoveel aanmeldingen als vorig jaar (dit zijn nog geen ‘definitieve’ studenten, red.). Er zijn meer zij-instromers en ook bij de voltijdopleidingen verwacht ik een enorme groei volgend jaar.”

De twee directeuren reageren op basis van het bericht dat Trouw bracht en andere media overnamen, naar aanleiding van het rapport van Cörvers. Het rapport zelf hebben ze nog niet kunnen lezen. “De media hebben dit element uit het rapport gehaald. Ik vind het wel jammer dat nu het beeld ontstaat dat de pabo niet aan kwaliteitsverbetering doet, want dat doen we wel. Dat staat dan ook wel onderin het artikel van Trouw, maar had van mij het nieuws mogen zijn", zegt Venes.

De 24-opleidingen kregen van het accreditatie-orgaan NVAO in 2015 allemaal een ‘voldoende’ (17) of een ‘goed’ (7). Dat was al veel beter dan in het verleden. En studenten gaven meer dan voorheen aan dat ze vinden dat ze goed voorbereid zijn op hun vak.