Eindhoven, Sittard,
20
april
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

Intakers van De Nieuwste Pabo kijken dwars door de façade

Nieuwe aanpak bij intake studenten in Sittard draagt bij aan studiesucces

Met de Academy Studiesucces in Eindhoven werkt Fontys deze vrijdagmorgen aan de bewustwording van haar medewerkers op dit vlak. Een best practice is te vinden op De Nieuwste Pabo in Sittard. Daar worden intakegesprekken met nieuwe studenten sinds enkele jaren verzorgd door betrokkenen uit het werkveld en ... vierdejaarsstudenten.

Irene Triebels van De Nieuwste Pabo kent zelf geen Fontys-instituut met een vergelijkbare aanpak. "Door onderzoek vanuit de dienst Studentenvoorzieningen weten we dat een slecht beroepsbeeld de kans op studie-uitval groot maakt. Wij hebben daarom de intake zodanig ingericht dat een aankomende student zich goed kan oriënteren op de studie en het beroep", vertelt de instroomcoördinator.

Sinds drie jaar werkt het instituut nu met een vaste groep intakers die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk en die ook studenten van de lerarenopleiding op hun stage begeleiden. Ieder jaar worden zij gezamenlijk en uitgebreid getraind. Triebels ziet hun deskundigheid toenemen; zowel in het interpreteren van de door kandidaten ingevulde studiekeuzecheck als in het gericht vragen stellen. "Het advies aan studenten is daarmee beter en we geven dat nu ook sneller, binnen drie werkdagen. Dan heeft het meer impact en de student heeft nog de tijd om eventueel een andere opleiding te kiezen."

Danny SavelkoulErvaren
Een van die ervaren intakers is Danny Savelkoul, sinds acht jaar schoolopleider van een basisschool in Sittard en in 1996 afgestudeerd aan de pabo daar. Ze denkt dat zij en haar collega's aankomende studenten heel goed de beroepssituatie kunnen schetsen. "We checken ook of hun beeld daarvan overeenkomt met de werkelijkheid. Want ik heb vroeger meegemaakt dat studenten bij mij op school stage liepen en na verloop van tijd zeiden: ik had niet verwacht dat ik zoveel met kinderen aan de slag moet gaan."

De gezamenlijke training zorgt er volgens Savelkoul voor dat de neuzen van de intakers dezelfde kant op staan. Door zich goed voor te bereiden, onder meer op basis van de studiekeuzecheck, krijgt ze vaak een diepgaand gesprek met kandidaten. Die krijgen weleens een negatief advies. "Dan is het de kunst om de student te laten inzien waarom je dat geeft. Soms is dat heel moeilijk, want zo iemand heeft misschien een bepaalde droom. Maar uiteindelijk moeten ze wel een beroep kiezen dat past, waarbij de kans van slagen groot is en waarin ze gelukkig kunnen worden."

Jean-Paul ReulVierdejaars helpen
Zo kreeg intaker Jean-Paul Reul ooit een meisje tegenover zich dat 'een façade optrok' en heel oppervlakkige antwoorden gaf: "Toen ik ging doorvragen, bleek dat ze eigenlijk niet precies wist wat ze nou wilde." Reul sprak vorig studiejaar, toen hij vierdejaarsstudent aan De Nieuwste Pabo was, twintig kandidaten. Hij is inmiddels afgestudeerd en geeft les aan twee scholen. De inzet van studenten bij de intake heeft volgens hem zeker meerwaarde. "Maar je moet als vierdejaars wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: de juiste gespreksvaardigheden hebben en een reflecterend en empatisch vermogen. Op die manier kun je in zo'n gesprek tot de kern komen." Uit de evaluatie blijkt volgens hem vaak dat belangstellenden een beter beeld van de opleiding, het werkveld én van zichzelf hebben gekregen.

Dat wordt beaamd door eerstejaarsstudent Kenneth Durieux van De Nieuwste Pabo. "Je bent echt op jezelf aan het reflecteren: wil ik dit wel? In mijn geval: ja!" Kenneth kreeg tijdens zijn intakegesprek te maken met een schoolopleider. "Zij ging wat dieper in op de praktijk. Ook keek ze naar mijn houding, vroeg wat ik dacht te gaan bereiken en hoe ik dat ging aanpakken. Niet meteen de dingen waaraan je denkt als je hier als jongere komt. Ze kon goed schetsen wat me te wachten staat, waar de valkuilen zitten en beoordelen of ik daar goed op voorbereid ben."

Bont palet
Volgens instroomcoördinator Triebels was de uitval van studenten aan De Nieuwste Pabo het afgelopen studiejaar aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren: 31 procent, waar die eerst de 50 procent overschreed. Bovendien steeg het aantal studenten dat de propedeuse in één keer haalde. Toch wil ze dit niet in zijn geheel toeschrijven aan de vernieuwde intake. "Er is ook minder uitval door de invoering van de verplichte landelijke toetsing in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur." Triebels spreekt daarom van een 'bont palet aan nieuwe impulsen voor de intake'.