Eindhoven,
06
juni
2017
|
17:12
Europe/Amsterdam

Studiewerkplekken populair bij studenten

Werkplekken op de campus waar studenten individueel of in groepen kunnen studeren, zijn flink in trek bij Fontys. In Venlo komen er deze zomer nog eens vijftig bij. Ook bij andere instituten wordt bij huisvestingsprojecten bekeken of het aantal studiewerkplekken aan uitbreiding toe is.

'Thuis studeren is uit, iedereen zit op de campus', schreef Trouw onlangs. De behoefte aan studiewerkplekken en ontmoetingsruimtes is volgens het dagblad toegenomen, ondanks dat studenten eenvoudig thuis kunnen werken: 'Universiteiten hebben de ontmoetingsplekken flink uitgebreid'.

De studiewerkplekken bij Fontys worden goed gebruikt, constateert Bas van Gompel, manager huisvesting en onderhoud van de Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken. Ook komende zomer worden er volgens hem weer huisvestingsprojecten gerealiseerd, waarbij ook het aantal plekken voor studie nadrukkelijk wordt bekeken. 

Venlo
Meest concreet zijn op dit moment de locaties Venlo en Stappegoor Tilburg. In de Limburgse vestiging wordt in de zomer de centrale hal verbouwd. "Ook in Venlo is er behoefte aan studiewerkplekken voor studenten. In het gebouw zijn deze op dit moment in diverse vormen aanwezig", aldus facility manager Jelco Debets. "Om aan de behoefte te kunnen blijven voldoen, wordt er gezocht naar uitbreiding en verbetering van deze studieplekken." In de centrale hal worden volgens hem daarom circa vijftig plaatsen voor studenten toegevoegd, terwijl de reeds beschikbare plekken een 'kwaliteitsimpuls' krijgen.

Tilburg
Gevraagd naar de situatie op de locatie Stappegoor in Tilburg, geeft Van Gompel aan dat daar de afgelopen jaren al vele huisvestingsprojecten zijn gerealiseerd. Daarbij is een diversiteit aan studiewerkplekken ontstaan. "De aard van deze plekken en hun aantal wordt in nauwe samenwerking met het instituut bepaald. Er zijn daardoor dan ook verschillen tussen de instituten." Fontys richt zich volgens Van Gompel juist op decentrale voorzieningen per instituut, minder op centrale studiefaciliteiten als een universiteitsbibliotheek waar Trouw het over heeft.
Deze zomer wordt in gebouw P1 op Stappegoor een gedeelte van het instituut Fontys Lerarenopleiding Tilburg verbouwd. Dat levert onder meer ruim dertig extra studiewerkplekken op. "Ook gaan we er de begane grond van gebouw P2 inrichten voor studenten van Fontys Hogeschool ICT. Daarmee vangen we studentengroei in dat instituut op. We realiseren een diversiteit aan studentenplekken, van leslokalen tot concentratieplekken voor 120 studenten."

Eindhoven
Ook op de Fontys-campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven kennen de studiewerkplekken over het algemeen een prima bezetting. "Ik heb het afgelopen half jaar in ieder geval de indruk gekregen dat studenten ook werkplekken in de gebouwen in beslag nemen en niet alleen de leslokalen", weet medewerker facilitaire zaken Niels Kuijpers van die locatie. "Tegelijk zijn er, met het oog op de aanstaande nieuwbouw op deze campus, geen grote investeringen in de bestaande huisvesting te verwachten."

Als het aan vijf eerstejaarsstudenten van de opleiding Small Business en Retail Management in Eindhoven ligt, hoeft dat ook niet. Zij zeggen dat er genoeg studiewerkplekken zijn in hun gebouw en dat zij ook bij collega-studenten daarover geen klachten horen. Wel zijn de 'glazen stilteruimtes' regelmatig bezet, maar die zijn volgens hen te reserveren. John van den Broek is bovendien lovend over voorzieningen als stopcontacten en wifi en over de 'cockpits', waarin de vijf deze middag in groepsverband werken. Die zijn volgens hem dit schooljaar pas geplaatst.

Drukte
Wat op de locatie Rachelsmolen verder opvalt, is dat het lang na afloop van de lessen nog een drukte van belang is op het terrein. Veel studenten blijven er om, al dan niet gezamenlijk te studeren, iets te gaan drinken in Café 040 of een hapje te blijven eten. Uit enquêtes blijkt dat studenten de campussen de afgelopen jaren meer zijn gaan waarderen en dat zij vinden dat deze goede faciliteiten moeten hebben, aldus Trouw. (TD)

Op de foto (vlnr.): Luuk Hennes, Berend Beljon, Jeroen van Lierop, Tim Kanters en John van den Broek. De vijf eerstejaarsstudenten van de opleiding Small Business en Retail Management, hier gezeten in de 'cockpits' tussen gebouw R3 en R4 van de Fontys-campus Rachelsmolen in Eindhoven, zijn tevreden over het aantal studiewerkplekken.