Eindhoven,
10
juni
2020
|
17:09
Europe/Amsterdam

Studententeller komt bij heropening goed van pas

Quizvraag: hoeveel uren gaat een Fontys-student gemiddeld per week naar zijn opleiding? Antwoord: 11 uur en 57 minuten. Sinds 1 januari verzamelt de hogeschool met het Education Dashboard dit soort handige big data. Ook tijdens de coronacrisis komt het goed van pas.

“Met deze cijfers kun je instituten laten nadenken over de manier waarop ze hun onderwijs organiseren”, zegt Rens van der Vorst, hoofd IT-innovatie bij de Dienst IT van Fontys.

Het Education Dashboard van FHICT in Eindhoven.“Enkele jaren geleden is de conclusie getrokken dat we niet precies wisten hoe vaak studenten naar onze scholen komen. Dat is best raar, want zo’n 80 procent van de kosten wordt gemaakt voor activiteiten op een campus.”

Via wifi-netwerk
Het dashboard maakt gebruik van het draadloos wifi-netwerk van Fontys. Daar zitten 60.000 mogelijke gebruikers op. Het systeem registreert wie er waar en wanneer is. Dat wordt, met het oog op de privacy, door algoritmes geanonimiseerd naar een profiel.

Rens van der Vorst - Foto Ton ToemenVan der Vorst: “Zodra iemand inlogt, zet het systeem die informatie om, bijvoorbeeld in: +1 eerstejaarsstudent FHICT, op dát tijdstip en díé locatie.” Dit soort gegevens is volgens hem voor iedereen toegankelijk. De werkwijze is afgestemd met de privacy-officer van Fontys.

Langzaam maar zeker moeten beleidsbepalers een gevoel krijgen bij die informatie, aldus het hoofd IT-innovatie.

“Je ziet dat bij sommige instituten, waarvan ik weet dat ze op een redelijk klassieke wijze onderwijs geven, maar 5 procent van de studenten 5 dagen per week naar school komt. Als daar voor 100 procent 5 dagen per week onderwijs wordt georganiseerd, zit er ergens een enorme verspilling. Nu heb je het middel om je onderwijs anders te plannen en ook direct het resultaat daarvan te zien.”

Bonus
Van der Vorst noemt het een bonus dat het systeem meteen zijn waarde bewijst bij de voorzichtige heropening van de Fontys-gebouwen, op 15 juni. Enerzijds is de leverancier gevraagd een versie van het dashboard te bouwen, dat per verdieping aangeeft hoeveel mensen er in een gebouw zijn.

“Anderzijds hebben we tot 16 maart (toen de scholen moesten sluiten, red.) al veel waardevolle informatie voor de instituten kunnen verzamelen. Die kunnen ze gebruiken om hun panden vanaf 1 september in te richten.”

Het duurde drie jaar voordat het dashboard functioneerde. Het vertalen van de enorme brei aan gegevens naar bruikbare informatie bleek enorm ingewikkeld. Partner KPN kreeg dat zelf aanvankelijk niet voor elkaar en schoof subpartner 12CU naar voren. Die lukte het wel. De technische realisatie is verzorgd door projectleider Frans Vermeulen van de Dienst IT. [Tim Durlinger]

Education Dashboard in coronatijd

De meeste Fontys-gebouwen zijn nog gesloten tot 15 juni. In de panden die wel open zijn, mogen maximaal 30 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Dit wordt gemonitord via het Education Dashboard.
Wie er binnen mogen, is door middel van planning vooraf bekend. Identificatie op basis van deze overzichten gebeurt bij de entree met een Fontys-pas of identiteitsbewijs. Er is geen koppeling tussen de registratie van bezoekers en het dashboard.

Op 15 juni wordt fysiek onderwijs weer beperkt mogelijk en treedt het Herstart Protocol hbo in werking. De richtlijn wordt dan 10 vierkante meter per persoon, als maximum per gebouw. Die geldt tot 31 augustus (einde zomervakantie).
Er is zodanig geroosterd dat het maximum niet wordt overschreden. Mocht vooraf blijken dat er toch meer personen verwacht worden dan toegestaan, dan stuurt het Locatie Crisis Team bij. Op de dag zelf wordt dit gemonitord met het dashboard.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.