Eindhoven,
22
februari
2019
|
10:48
Europe/Amsterdam

Studenten laconiek over geldstress

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en CNV Jongeren komen met suggesties om de volgens hen nijpende financiële positie van studenten te verlichten. In reactie op dit 10-Puntenplan klinken op campus Rachelsmolen in Eindhoven vooral relativerende geluiden.

De jongerenorganisaties zetten deze week op een rijtje welke politieke maatregelen studenten meer financiële ademruimte kunnen geven. Volgens hen is dat nodig, nu het leenstelsel in tact blijft en studenten (net als alle andere Nederlanders) te maken krijgen met de lastenverzwaring van een btw-verhoging en een stijgende energierekening.

In het 10-Puntenplan wordt het Kabinet bijvoorbeeld Tom van den Brinkopgeroepen om de rente op studieleningen te bevriezen en voortaan sneller aanvullende beurzen toe te kennen. Andere suggesties hebben een meer indirect karakter, maar zijn volgens de jongerenorganisaties niet minder belangrijk.

ISO-voorzitter Tom van den Brink: “We pleiten er bovendien voor om de financiële positie van studenten beter in kaart te brengen. De koopkrachtanalisten van het Centraal Planbureau slaan deze groep van ruim 73.000 Nederlanders nu over.”

Relativerend
Studenten op campus Rachelsmolen reageren laconiek op het 10-Puntenplan. “Ik heb sowieso geen geldzorgen omdat mijn ouders mijn studie financieren”, zegt eerstejaars ICT-student Joey.

Aankloppen bij DUO of niet-  dat bepaalt volgens hem voor een groot deel of studenten wel of geen financiële stress ervaren. “Medestudenten die lenen hoor ik zeker klagen over rood staan en schuldopbouw. Ik ben me er dan extra van bewust dat ik het goed getroffen heb.”

Büsra (eveneens ICT) leent wel bij DUO, maar ervaart evengoed weinig financiële zorgen. “Ik woon nog thuis en dat maakt mijn levensonderhoud goedkoper.” Haar maandinkomen komt voor het leeuwendeel uit een bijbaan.

“Daarnaast leen ik een aanvullend bedrag van ruim honderd euro, om het net wat comfortabeler te hebben.” Met het oog op de toekomst vormt die lening voor haar geen obstakel: “Als ik op tijd afstudeer kan ik dit bedrag beschouwen als een gift. Er is dus geen sprake van dat ik schulden voor later maak.”

 

“Ik heb sowieso geen geldzorgen omdat mijn ouders mijn studie financieren”
ICT-student Joey

Student Financieel Management Tayfun leent ‘maximaal’, maar doet dat juist om op termijn financiële zorgen te voorkomen. “Ik leen bewust bij DUO en investeer dat geld deels in mijn eigen internetmarketingbedrijf.” Naast zijn studie heeft Tayfun momenteel al een ‘bijbaan’ in dat bedrijf:

“Omdat ik hoge verwachtingen heb van de doorgroeikansen, maak ik me voorlopig geen financiële zorgen.”Hij is blij dat organisaties als ISO en CNV Jongeren nu gericht aandacht vragen voor de financiële positie van studenten. “Prima dat zij zich blijven verzetten tegen het leenstelsel en zo ook opkomen voor mijn belangen. Helaas… zelf ben ik geloof ik niet zo’n fanatieke actievoerder.”

Pijn achteraf
Decaan Ton Rutten ‒ ook gestationeerd op Ton RuttenRachelsmolen ‒ zegt: “Het idee is steeds dat het leenstelsel meer financiële druk bij studenten legt. Maar tijdens de studie zelf is dat eigenlijk niet zo- je krijgt niet minder geld dan voorheen.”

De crux zit volgens Rutten vooral bij de pijn achteraf: bij de alumni die mogelijk langere tijd blijven kampen met de naweeën van een minder gunstige lening. Hij benadrukt overigens dat hier puur gaat om een 'persoonlijke aanname'. Harde cijfers over de problematiek waarop ISO en CNV Jongeren wijzen, heeft hij niet.

Rutten is al vijftien jaar decaan en ziet de hulpvraag op dit vlak niet veranderen. “Natuurlijk krijg ik studenten binnen met geldproblemen. Ik heb echter niet de indruk dat het er na de invoering van het leenstelsel meer zijn geworden.”

Verwachting
Volgens de samenstellers van het 10-Puntenplan zijn financiële zorgen één oorzaak van de toenemende stressklachten bij studenten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert op korte termijn de uitkomsten van een onderzoek hiernaar.

Tom van den Brink: “Daar ligt de focus meer op aspecten als prestatiedruk en het moeten voldoen aan een sociaal ideaalplaatje. Met ons 10-puntenplan willen we duidelijk aangeven dat ook financiële zorgen bijdragen aan het groeiende stressprobleem bij studenten.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.