Tilburg,
12
juni
2020
|
11:03
Europe/Amsterdam

Studenten gaan onderwijsachterstand scholieren te lijf

Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies wacht deze zomer wellicht een mooi bijbaantje. Zij gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat maakte het ministerie van OCW donderdag bekend. Fontys-student Syd Meuldijk ziet het helemaal zitten.

Bijna twee maanden nadat de onderwijsgebouwen op 16 maart de deuren sloten vanwege de coronauitbraak, gingen de basisscholen weer open. De middelbare scholen volgden op 1 juni.

Het onderwijs vond daarvóór grotendeels online plaats, waardoor een deel van de kinderen een achterstand opliep. Voor het inlopen daarvan stelde het kabinet onlangs 244 miljoen euro beschikbaar, voor basis- en voortgezet onderwijs én mbo. Schoolbesturen kunnen hiervoor momenteel hun plannen indienen en subsidie aanvragen voor de periode van de zomervakantie.

Studiepunten
De vorm waarin hulp wordt geboden varieert, van zomerscholen tot bijlessen buiten de reguliere schooltijd. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies staan de leraren hierin bij. Op deze manier doen zij extra praktijkervaring op, verdienen ze studiepunten of wat extra geld.

Syd MeuldijkFontys-student Syd Meuldijk (22) ziet dat helemaal zitten. “Vooral in de zomer, dan heb ik toch niks te doen.” De derdejaarsstudent (leraar) Nederlands aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) verwacht dat het hem studiepunten oplevert voor het onderdeel ‘vrije ruimte’. “Die motivatie is voor mij belangrijker dan geld.”

Syd zou het als leerling ook heel prettig vinden om bijles te krijgen. “Uit ervaring weet ik hoe het is als de achterstand steeds groter wordt en de onoverzichtelijkheid toeneemt”, zegt hij, doelend op zijn tijd bij het Stedelijk Gymnasium Breda. Hij zou dan ook het liefst gymnasiasten willen helpen.

Project
Die toewijding komt niet helemaal uit de lucht vallen. In een groepje met drie andere studenten werkt Syd momenteel juist aan een project dat onderwijsachterstanden in met name het vmbo moet zien te voorkomen. Ze zetten een website op, waarop leerlingen informatie en instructies krijgen over studievaardigheden, studieomgeving en zelfdiscipline. Dit in het kader van de 'pedagogische verdiepingsmodule'.

Zelf zag de student Nederlands de afgelopen weken zijn zusje op het vmbo worstelen met het online onderwijs. “Als ze in een video-overleg zat, ging ze al snel op haar mobiel filmpjes kijken. En als een docent zei dat het niet noodzakelijk was om het huiswerk te maken, dan deed ze dat ook niet. Ze miste de structuur in een klas. We hebben haar geleerd een planning te maken en dat gaat best goed.”

Assisteren
Syd hoopt dat FLOT er werk van maakt om scholen te wijzen op de mogelijkheden die de lerarenopleidingen in Tilburg hebben om te assisteren bij het wegwerken van de achterstanden. Een woordvoerder van FLOT zegt dat de boodschap van het ministerie bekend is, maar nog niet te weten of hier binnen het instituut al initiatieven voor zijn.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, ziet absoluut een rol weggelegd voor deze studenten: “Het hbo levert met de lerarenopleidingen 90 procent van de toekomstige leraren; extra hulp van al die studenten kan hierbij echt zoden aan de dijk zetten.” [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.