Eindhoven, Tilburg,
04
juni
2019
|
15:05
Europe/Amsterdam

Studenten Bart en Joost in medezeggenschapsraad

Bart Verhagen voor de regio Eindhoven en Joost Schenk voor de regio Tilburg zijn gekozen als studentlid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys. De uitslag van de tussentijdse verkiezingen werd dinsdagmiddag bekend.

Bart VerhagenJoost SchenkBart studeert bij Fontys ICT en Business, Joost Toegepaste Wiskunde. 29 studenten hadden zich kandidaat gesteld voor de studentenfractie van de CMR. Van 27 mei tot en met 1 juni konden Fontys-studenten een stem op een van de kandidaten uitbrengen. Uiteindelijk deed ongeveer 4 procent van hen dit.

Bart was verrast door het feit dat hij gekozen is, ook vanwege 'het enorme aantal concurrenten voor het schaarse aantal zetels': "Bovendien hielpen de staking van het OV en Hemelvaart niet mee aan mijn campagne." 

Kritische blik
De ICT-student gaat zich nu inzetten om studentenparticipatie te stimuleren. "Ik merk dat de interesse van veel studenten wordt gewekt als je ze een punt voorlegt dat een typisch agendapunt kan zijn bij de CMR." Ook wil Bart een kritische blik werpen op de beleidskeuzes van Fontys en hierover in discussie gaan.

Joost toonde zich eveneens verrast door de uitverkiezing. Hij had zeker binnen zijn opleiding behoorlijk campagne gevoerd, maar zag op de website met kandidaten dat anderen dit grootser hadden aangepakt. Joost wil zich de komende periode behalve voor studenten ook voor de positie van docenten inzetten: "En mezelf een mening vormen en in discussie gaan over het Fontys-beleid." 

Tussentijds
Het ging om tussentijdse verkiezingen. De CMR-verkiezingen zijn in principe elke twee jaar en dan wordt ook
 de voltallige studentengeleding opnieuw gekozen. "Omdat er in de huidige studentenfractie een paar leden gaan afstuderen dit collegejaar, kunnen ze die twee jaar niet afmaken", verklaart voorzitter Thyme van den Beuken van de CMR-studentenfractie. "Om de studentenfractie weer voltallig te maken, zijn deze tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Hierin zijn nu vier studenten gekozen die de zetels van de afstuderende leden overnemen na de zomervakantie."

Barend van de MoosdijkBo van OtterdijkAls reserveleden zijn Barend van de Moosdijk (regio Eindhoven) en Bo van Otterdijk (regio Tilburg) gekozen. Barend volgt de studie Applied Science en Bo Pedagogisch Management. Een reservelid vergadert volgens voorzitter Thyme mee, helpt mee met het opstellen van plannen en wordt bij elk dossier betrokken. "Het enige verschil is dat een reservelid geen stemrecht heeft tijdens de officiele besluitvormingen." Dat kan pas als een voltallig lid tijdens de huidige zittingstermijn afvalt en het reservelid doorschuift.  

Op donderdag 13 juni komt de nieuwe studentenfractie voor het eerst bij elkaar. De CMR start in de nieuwe samenstelling vanaf augustus. De CMR gaat samen met het College van Bestuur in gesprek over het beleid van Fontys en zet zich in voor de belangen van de organisatie, haar studenten en medewerkers. [Tim Durlinger

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.