Eindhoven,
13
april
2022
|
14:17
Europe/Amsterdam

Student mijdt na pandemie vaker de fysieke colleges

Sommige studenten verschijnen amper of niet fysiek bij colleges van hun opleiding.  Het is een landelijk probleem dat ook bij Fontys blijkt te spelen en een gevolg is van de coronapandemie, waarin de studenten hun studie verplicht vanuit huis volgden.

Tijdens de pandemie waren alle studenten genoodzaakt colleges online vanuit huis te volgen. Nu dat niet meer hoeft, lijken heel wat studenten het toch lastig te vinden om weer hun weg terug naar school te vinden.  Dat gaat op voor zowel hbo als mbo en universiteiten.

En dus ook bij de Fontys-instituten. José Theulen, directeur dienst studentvoorzieningen bij Fontys: “Wij herkennen niet dat onze studenten stoppen met de opleiding, maar we merken in het algemeen wel dat ze het moeilijker vinden om weer op locatie te komen.”

Blended learning
Fontys biedt momenteel een combinatie aan van online en fysiek onderwijs. Door dit ‘blended learning’ is het voor studenten gemakkelijker geworden om thuis te blijven en de lessen alsnog online te volgen. 

Samenwerken en samen studeren op locatie zorgt voor meer sociale interactie.Theulen plaatst daar wel een kanttekening bij. “Wij vinden het belangrijk dat onze studenten ook op school komen. Omdat fysieke lessen een beroep doen op andere vaardigheden, zoals sociale interactie. Hierdoor worden de studenten ook weer actief gestimuleerd om naar school te komen. Daarom zijn we als instelling nog op zoek naar een goede mix van online en fysiek onderwijs.”

Met die mix wil Fontys de hoorcolleges online kwalitatief goed aanbieden, maar verwacht het instituut van studenten dat zij voor werkgroepen en projecten wél op locatie komen. 

“De uitdaging daarbij is dat we goed roosteren, zodat naar school komen voor studenten ook echt zinvol is. Dat betekent dat het meteen een substantieel blok moet zijn en dat er daarnaast ook voldoende tijd is om thuis te komen tussen een werkblok en een online hoorcollege in.”

‘Diep leren’ 
Ook universiteiten zien de weerslag van de coronacrisis op hun studenten. Sommige ouderejaars vallen alsnog uit, anderen hebben moeite met ‘diep leren’ of komen  eveneens liever niet naar de campus. 

Rector Han van Krieken van de Nijmeegse Radboud Universiteit wijst erop dat de huidige tweedejaars studenten in de lockdown aan hun opleiding begonnen en geen introductietijd meemaakten. Ze blijven vaak thuis wonen en worden ook minder snel lid van een studentenvereniging. 

Een van de studentbestuurders zei volgens Van Krieken: “Het zijn eigenlijk nog steeds middelbare scholieren. Ze voetballen bij dezelfde club en hebben nog dezelfde vrienden als op de middelbare school."
Soms wordt daarom de aanwezigheidsplicht gewoon weer ingevoerd. 

Een ander probleem is het leren zelf, zegt UvA-voorzitter Geert ten Dam. Leren is niet helemaal hetzelfde als studiepunten behalen. “Er is ook wel iets gebeurd met de kwaliteit van leerprocessen, met wat we ‘diep inzicht’ of ‘diep leren’ noemen, omdat je daar juist interactie voor nodig hebt. Het is wel de vraag hoe dat zich verder ontwikkelt.” [Noëlle van den Berg/HOP]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Ellen van den Goorbergh
15
April
2022
Lang leve 'the sticky campus', de online/hybride-verheerlijkingscult, het 'nieuwe normaal'. Wederom een blamage dit. Hoe dat bestuurders steeds verder weg raken van de werkelijkheid/werkvloer en zelf hun eigen problemen creeren?! Waar vervolgens dan weer miljoenen belastinggeld tegenaan gegooid moeten worden - de NPO-gelden - om de achterstanden weg te werken en de leegloop te keren. Plaatsvervangende schaamte mijnerzijds hiervoor.