Eindhoven,
22
april
2020
|
11:36
Europe/Amsterdam

Student Iris Rommen wint Jong Talentprijs

Met een onderzoek naar hersenactivering met behulp van elektromagnetische velden is Technische Natuurkundestudent Iris Rommen in de prijzen gevallen. Samen met twee andere (vrouwelijke) collega’s kreeg ze de NNV hbo Jong Talentprijs 2020 van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging.

De prijs (groot 500 euro) wordt jaarlijks uitgereikt aan talentvolle studenten Technische Natuurkunde van de drie hbo’s die deze studie aanbieden. Naast Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen in Eindhoven zijn dat Saxion en de Haagse Hogeschool.

Afgelopen vrijdag ontving Iris de prijs (digitaal) uit handen van NNV-voorzitter Diederik Jekel. Iris: “Jammer dat ik mijn podiummomentje misloop. Maar misschien was ik ook een tikkeltje nerveus geworden van een zaal met 500 toeschouwers.”

Nauwkeurig
De prijs vormt de erkenning voor een bijzondere stage. Iris (21) voltooide die aan de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) in Kopenhagen, waar ze samen met een promovendus onderzoek deed naar de nauwkeurigheid van elektromagnetische velden die onze hersenactiviteit beïnvloeden. “Dit gebeurt voor studiedoeleinden maar in dit geval ook voor de behandeling van psychiatrische patiënten of mensen met bijvoorbeeld Parkinson.”

Voor sommige patiënten blijkt dit uitstekend te werken maar bij anderen totaal niet. “De toepassing van elektromagnetische velden is gebaseerd op berekeningen. Die zijn niet altijd even nauwkeurig omdat we over de hersenen nog relatief weinig weten. Ik deed vooral metingen aan apparatuur om te zien of de berekeningen preciezer konden.”

Na vijf maanden zat de stage van Iris erop, maar dit project van Danmarks Tekniske Universitet is voorlopig nog niet afgerond. “Het is te vroeg om gericht iets te zeggen over de uitkomsten. Wel is al duidelijk dat mijn metingen bruikbaar zijn.”

Ambitie
In Nederland starten jaarlijks zo’n 300 jongeren met een hbo-studie technische natuurkunde- slechts 15 procent daarvan is vrouw. Dat ze tot een minderheidsgroep behoort, zegt Iris weinig. “Bij Fontys valt het me eigenlijk niet zo op. Als je kijkt naar de doorstroom zijn het vooral de mannen die in de loop van de tijd afvallen. Zo wordt het percentage vrouwen na het eerste jaar vanzelf hoger.”

“Sowieso is er bij Fontys totaal geen onderscheid; er wordt niet anders naar vrouwelijke studenten gekeken. Ik voel geen druk of wat dan ook.”

Iris zit in haar derde jaar en hoopt in 2021 af te studeren. “Waarschijnlijk heb ik een afstudeerstage gevonden in hetzelfde werkgebied. Maar daar kan ik aan de slag met ultasound [medische toepassing van onhoorbare geluidsgolven, red.] in plaats van elektromagnetische velden.” Als die stage haar net zo bevalt als die in Kopenhagen blijft Iris waarschijnlijk “in dit wereldje”.

“De combinatie van techniek en zorg spreekt me aan. Ik had altijd de wens om mensen concreet te kunnen helpen. Ook is het interessant dat deze toepassingen nog relatief nieuw zijn. Mooi om daaraan een bijdrage te kunnen leveren.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.