Eindhoven,
04
april
2023
|
16:16
Europe/Amsterdam

Stagevergoeding voor leraren in spe? 'Heel welkom'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat studenten aan lerarenopleidingen een stagevergoeding krijgen van 750 euro per maand. Dat voorstel ligt op tafel tijdens de cao-onderhandelingen. Fontysstudenten zijn het er - hoe kan het ook anders - mee eens. 

Studenten aan de lerarenopleidingen krijgen zelden betaald voor hun stage, ook al moeten ze steeds vaker lerarentekorten opvangen en zelfstandig lessen verzorgen. Ze lopen daarmee achter op andere sectoren van de Rijksoverheid, zoals de politie en de zorg. Daar ontvangen stagairs wel 750 euro bruto per maand.

Verankeren
AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt het absurd dat een vergoeding voor de leraren in spe niet de norm is. “Zeker in deze tijd van tekorten moeten we de rode loper uitleggen voor mensen die in het onderwijs willen werken.”

Een AOb-petitie met het voorstel is 1.500 keer ondertekend. Onder anderen door Erwin, eerstejaarsstudent bij Fontys. “Ik vind dat we wel iets van een vergoeding moeten krijgen. Eerstejaars misschien niet, maar in het derde en vierde jaar neem je als stagiair veel lessen over. Je bent dan eigenlijk bijna volwaardig leraar. Het is naar mijn mening niet meer dan gepast om daar iets voor te krijgen.”

Studiegenootje Michelle denkt daar hetzelfde over. Zij wilde de petitie ondertekenen, maar kreeg dat vanwege technische problemen niet voor elkaar. “Ik ben zelf al veel met dit onderwerp bezig. Ik kijk hoe andere bonden hiermee omgaan en zoek uit hoe stagevergoedingen bij bijvoorbeeld de pabo geregeld zijn.”

Julie en GhislaineMoeilijk rondkomen
Ook in Sittard kunnen ze niet anders dan blij zijn met de petitie. Volgens Julie en Ghislaine, derdejaarsstudenten aan de lerarenopleiding Engels, had het voorstel er al veel eerder mogen zijn. “Het is voor ons heel lastig om rond te komen als we stagelopen. Zeker als je met je afstudeerstage bezig bent; die duurt een heel jaar”, zegt Julie.

“Naast een stage heb je geen tijd voor een bijbaan”, vult Ghislaine aan. “Mijn vader vertelde me over het voorstel. Hij is ook docent en ziet hoe zwaar ik het heb tijdens mijn opleiding. Het is best moeilijk, er wordt veel druk op je gelegd.”

Marleen en LauraMarleen en Laura zeggen ongeveer hetzelfde. Ook zij hebben het ontzettend druk als ze stagelopen. Laura: “Er wordt tijdens een stage van je verwacht dat je van acht tot vier aanwezig bent en de taken van een docent overneemt. Als ik eenmaal thuis ben, moet ik nog lessen voorbereiden en huiswerk maken. Tijd voor een baantje heb ik niet, dus wat mij betreft is een stagevergoeding wel op z’n plaats.”

Geld waard
Naast studenten is ook Ad Vissers, directeur van de lerarenopleiding in Tilburg, positief gestemd over de plannen van de AOb. “Je hebt in heel veel branches dat een stagiair productie levert die geld waard is. Bij de lerarenopleiding is dat ook zo. Ik denk dat een vergoeding terecht is. Zeker omdat deze branche een minder aantrekkelijke sector is. Een stagevergoeding kan daarbij helpen.”

Over de hoogte van de vergoeding, 750 euro, heeft Vissers niet direct een mening. “Het lijkt mij meer dan genoeg. Het is in ieder geval beter dan niks, want ik weet dat heel veel studenten, ook van Fontys, momenteel geen vergoeding krijgen.”

Onderhandelingen 
De cao’s van het primair en voortgezet onderwijs lopen in april en mei af, dus de onderhandelingen zijn bezig. In de inzet voor de onderhandelingen schrijven de scholen niets over de stagairs. De werkgevers zijn er volgens de AOb huiverig voor dat de uitgave ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. AOb-voorzitter Van Gelder maakt een andere afweging. “Stagiairs verrichten gewoon werk, net als andere leraren.” 

Het Interstedelijk Studentenoverleg steunt het voorstel van de AOb. Volgens voorzitter Terri van der Velden worden studenten nu ontmoedigd. Ze wijst er net als de door Bron ondervraagde studenten op dat veel mensen geen bijbaan kunnen hebben naast hun verplichte stage. “Zo ga je het lerarentekort niet oplossen.” [Karen Luiken, HOP]

Ook bij de pabo?

Het voorstel van de AOb is gericht op studenten van lerarenopleidingen. Maar hoe zit het eigenlijk met studenten van de pabo? Verdienen die dan ook geen stagevergoeding? Nus Waleson, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, zegt er het volgende over:

In mijn – al 32-jarige- loopbaan bij verschillende opleidingen van Fontys is het onderwerp ‘stagevergoedingen’ met regelmaat langsgekomen. Inmiddels is het breed geaccepteerd dat aan stagiaires een vergoeding wordt uitgekeerd. Zeker na het wegvallen van de studiebeurs was het toekennen van een stagevergoeding voor veel studenten noodzakelijk om de studie voort te zetten."
In tegenstelling tot andere sectoren is het toekennen van een stagevergoeding in het primair onderwijs niet gebruikelijk. Enerzijds is dat de aard van de sector waarin zakelijkheid al snel negatieve connotaties oproept, zowel aan de zijde van de werkgever (school) als aan de zijde van de stagiair. Anderzijds heeft dat te maken met de krappe budgetten waardoor elke euro niet besteed aan ‘de kinderen’ als verloren euro wordt aangemerkt.”
"Uit het oogpunt van rechtvaardigheid (pabo-stagiairs doen heel veel nuttig werk) en gelijkheid (ook pabo-studenten zijn hbo-stagiairs) zou ik er voorstander van zijn een stagevergoeding toe te kennen. Overigens vind ik 750 euro voor de sector primair onderwijs wel aan de hoge kant.

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.