Amsterdam,
26
juni
2020
|
16:31
Europe/Amsterdam

Schuldenvrije studiebeurs, mede betaald met bijbaantje

Een nieuw systeem met een schuldenvrije studiebeurs, waarbij van de student verwacht wordt met een bijbaantje zo'n 450 euro per maand in te brengen. Met dit voorstel wil een beweging, bestaande uit Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United, een einde maken aan het leenstelsel.

Vrijdagmiddag presenteerden zij in Amsterdam de resultaten van een raadpleging onder ruim 5000 mensen, voornamelijk studenten, aan de politieke partijen – de VVD was afwezig. Eerder werd al een petitie gestart tegen het afschaffen van het leenstelsel, die 36.000 keer werd getekend.

Dit in 2015 ingevoerde stelsel, dat de basisbeurs verving, wordt door veel studenten als onrechtvaardig beschouwd. Bij de basisbeurs werd de schuldenlast nog gelijk verdeeld onder studenten, hun ouders en de maatschappij. ‘En niet, zoals nu, voor tweederde bij de student. Studieschulden van 50.000 euro zijn geen uitzondering meer’, aldus de initiatiefnemers.

Politici gingen bij de presentatie van het alternatief voor het leenstelsel met elkaar in discussie.De beweging wil dat omdraaien. Niet dat de maatschappij voor álle kosten moeten opdraaien; studenten vinden dat zij een evenredige bijdrage moeten leveren aan de kosten van hun levensonderhoud, zo wijst de raadpleging uit.

450 euro
De overgrote meerderheid spreekt daarin een voorkeur uit voor de schuldenvrije studiebeurs. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de ouders, wel met een bijbaan van gemiddeld 12 uur in de week waarmee de student 450 euro verdient. Dan moet het volgens de beweging haalbaar zijn om studenten schuldenvrij te laten studeren.

Een uitwonende student zou hierbij 750 euro per maand ontvangen en een thuiswonende student 300 euro. De kosten van deze schuldenvrije basisbeurs komen uit op zo’n 3,8 miljard euro.

Fors bedrag
D66-Kamerlid en woordvoerder hoger onderwijs Jan Paternotte noemde dat tijdens de presentatie een fors bedrag: “Goed dat jullie hoog inzetten, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren”. Ook de SP sloot zich bij monde van Kamerlid Frank Futselaar hierbij aan.

Uit de raadpleging klinkt ook een luide roep om compensatie voor de ‘pechgeneratie’ die als gevolg van het leenstelsel met een veel hogere schuld achter dreigt te blijven dan generatiegenoten. De geraamde kosten hiervan zijn 3,5 miljard eenmalig, en ongeveer een miljard per jaar extra voor ieder jaar dat de wijziging langer wordt uitgesteld.

Youri Hoogewoning, student van Fontys Academy for Creative Industries en bekend van de Tikkies aan Rutte, was onder meer verantwoordelijk voor de sociale media van de beweging. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.